De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

V.S. gebruiken Al-Qaeda voor wereldoverheersing

woensdag 2 juli 2014 17:38
Spread the love

De V.S., Saoedi-Arabië, Pakistan en Al-Qaeda hebben een sadomasochistische vierhoekrelatie. Deze machiavellistische samenwerking blijft tot op heden bestaan. De V.S. gebruiken de “islamitische strijders” als vrijheidsstrijders om oorlogen te voeren tegenover hun vijanden als het hun geopolitieke doelstellingen dient.

Als deze “vrijheidsstrijders” een strijd voeren die indruist tegen de doelstellingen van de V.S. dan worden ze bestempeld als “terroristen”.

De wrede wereldoverheerser schept altijd een vijand om een excuus te hebben voor de wrede  uitbreiding van de overheersing. De V.S. is al 170 jaar de agressor en de terreurzaaier.

De wereldoverheerser is sinds 24 jaar bezig met een genadeloze agressieoorlog tegen moslimlanden.

De V.S. en de NAVO (Europese Unie) zijn de grote bedreiging voor de vrede en veiligheid in de wereld en toch leven ze in een nieuwe hysterische opwelling, het defensie budget moet sterk opgetrokken worden. De NAVO moet meer terreur wapens aanschaffen om de onschuldige burgers van de moslimlanden en Rusland te bedreigen en aan te vallen. Dit toont dat de wereldoverheersers de privé belangen van de magnaten van de grote multinationals en de oligarchen van de oorlogsindustrie en -economie verdedigen en dit ten nadele van het belang van het volk en het algemeen belang.

De Verenigde Staten van Amerika zijn de enige kolonie die een supermogendheid geworden is en ze hebben dit alleen kunnen doen door agressieoorlogen, terroristische aanslagen en massamoorden.

De V.S. hebben socialistische en communistische landen overal in de wereld  bedreigd en aangevallen om op een gewelddadige manier  hun roofzuchtige “vrije markt”uitbuiting op te dringen..

Bijzondere overeenkomsten tussen de V.S. en Saoedi-Arabië

De Familie Bin Laden is een van de rijkste en meest invloedrijke families in Saoedi-Arabië en ze hebben al tientallen jaren zakenrelaties met de familie Bush.

Rond 1930 hebben de V.S. concessies kunnen krijgen van Saoedi-Arabië om olie te pompen en zo het monopolie van de oude koloniale wereldmacht het Verenigd Koninkrijk in de regio open te breken.

Daardoor hebben ze belangrijken overeenkomsten gesloten o.a. de verkoop van olie door Saoedi-Arabië aan de V.S., de beleggingen van de winsten van Saoedi-Arabië in de V.S. Van hun kant bouwen de V.S. alle infrastructuur, hebben de V.S. de moderne steden gebouwd, het leger getraind en bewapend in Saoedi-Arabië. Bovendien verdedigt de V.S. de soevereiniteit en integriteit van Saoedi-Arabië. Een ander voorbeeld van speciale relaties is dat Saoedi-Arabië de toestemming heeft gekregen om zijn olie te nationaliseren in 1980.

Als geprivilegieerde bondgenoot van de V.S. staat Saoedi-Arabië boven de wet en kunnen ze ‘Soennitische’ opstandelingen financieren en bewapenen, zonder sancties,  bedreigingen en terreurbombardementen te moeten vrezen.

Hun oliepact blijft standhouden zelfs als ze tegengestelde partijen kiezen in conflicten en oorlogen. Een voorbeeld is Irak waar de V.S. de door Soennieten geleide regering gebombardeerd hebben en de Sjiieten aan de macht gebracht hebben. En waar  Saoedi-Arabië, de ‘Soennitische’ stammen en ISIS financiert en bewapent.

Zelfs de V.S. bewapenen en financieren  tegengestelde partijen, zoals de ‘Soennitische’ ISIS/Al-Qaeda in Syrië en de Sjiitische Irakese regering die vecht tegen de Irakese tak van ISIS.

Begrijpen wie het begrijpen kan.

De V.S. gebruiken Al-Qaeda in Afghanistan

De procommunistische regering  in Afghanistan kwam aan de macht 1979, de regering respecteerde de rechten van de mensen, de rechten van de vrouwen en arbeiders. De V.S. hebben de islamitische strijders via ISI (de Pakistaanse geheime diensten) gefinancierd en bewapend om een nederlaag toe te brengen aan de sovjet troepen en zo een staatsgreep te plegen. Sinds de door de Amerikanen gesponsorde staatsgreep heeft Afghanistan geen vrede meer gekend.

Al-Qaeda werd gesticht in het vervolg van de overwinningsroes tegenover het Sovjet leger.

Osama Bin Laden was een held en een  belangrijke bondgenoot van de V.S. Door de communistische Sovjet-Unie te willen doen uiteenvallen heeft de V.S. Al-Qaeda  sterk en groot gemaakt.

De chaos en de burgeroorlog na de val van de procommunistische regering was ook niet goed voor de roofzuchtige vrije markt uitbuiting door de Amerikanen.

Daarom zal de opkomst van de Taliban ook gefinancierd worden door de V.S. samen met Pakistan en Saoedi-Arabië.

De V.S. wilden een stabiele regering hebben om de grondstoffen en natuurlijk hulpbronnen uit te buiten en ook om een olie pijplijn van het Amerikaanse bedrijf UNOCAL aan te leggen van de Centraal Aziatische republieken naar een haven in Pakistan.

Met V.S. en ISI steun neemt de Taliban de controle over het zuiden van het land en over Kaboel in 1996.

De V.S. hebben minstens 2 keer de rode loper uitgerold voor de Taliban o.a. in 1997.

Gezien dat de Taliban het noorden van Afghanistan niet kon veroveren op de Noordelijke Alliantie hebben de Amerikanen voorgesteld een eenheidsregering te vormen met de Noordelijke Alliantie,( de oorspronkelijke naam is wel United Islamic Front for the Salvation of Afghanistan ) wat de Taliban geweigerd hebben. De V.S. waren niet tevreden omdat hun roofzuchtige economische belangen grote vertraging opliepen.

Er was nog een bijeenkomst in juli 2001 in Berlijn waar de Amerikanen het volgende bedreigende voorstel aan de Taliban gedaan hebben: “of jullie accepteren ons voorstel van een gouden tapijt of we begraven jullie onder een bommentapijt”

De aanval op Afghanistan was toen al gepland voor de “sneeuw valt” in Afghanistan.

Na 9/11 zijn de V.S. veranderd van bondgenoot, hebben ze de Noordelijke Alliantie overspoeld met dollars en wapens en zijn ze opgetreden als luchtmacht van de Noordelijke Alliantie.

Al-Qaeda in Syrië en Libië

In Syrië zien we weer dezelfde machiavellistische samenwerking tussen V.S., Al-Qaeda/ISIS en GCC (Golf Cooperation Council: Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische emiraten) die de Soennitische milities gefinancierd en bewapend hebben om de Sjiitische boog Iran, Syrië en Hezbollah te ondermijnen. Ongeveer 3000 ton wapens van de oorlog tegen Joegoslavië werden in 75 cargovliegtuigen vanuit Zagreb via Jordanië naar de opstandelingen / ISIS (Islamitische staat van Irak en Syrië) gestuurd. Ook 160 militaire cargovliegtuigen van Jordanië, Saoedi-Arabië en Qatar zijn geland op de luchthaven van Esenboga dicht bij Ankara (1) .

Amnesty International, die ten dienste staat van de belangen van de wrede wereldoverheerser  heeft de wreedheden van Al-Qaeda/ISIS gerelativeerd en de wreedheid van de regering opgeblazen .

In Jemen waar het regime wordt gesteund door de V.S., woedt ook een militaire onderdrukking met wreedheden door het regime en terreurbombardementen door de V.S., maar hier stelt Amnesty International zich veel zwijgzamer op, zoals de westerse  partijdige, pro-overheerser media omdat hun broodheer weinig ruchtbaarheid wil geven aan deze gewelddadige onderdrukking van de bevolking.

ISIS is  rijk, sterk en groot geworden door de gulle financiering en bewapening door de V.S. Onlangs nog heeft senator John McCain zich laten fotograferen tussen ISIS strijders.

Zeer recent heeft de V.S. gemeld dat ze 500 miljoen dollars aan de opstandelingen gaat geven.

De zware wapens van ISIS  worden nu gebruikt om de Sjiitische regering in Irak te ondermijnen en een Kalifaat op te richten in de Soenni gebieden van Irak en Syrië.

Libië werd aangevallen omdat het socialistisch was, de rijkdom deelde tussen het volk en veel investeerde in Afrika om het te helpen meer onafhankelijk de worden van de koloniale roofzuchtige “vrije markt” uitbuiting.

In Libië hebben de wrede wereldoverheersers beslist dat volgens hun geopolitieke belangen  Kadhaffi moest vertrekken. De wereldoverheersers die sinds 170 jaren wreedheden plegen en sinds 67 jaren de wreedheden van Israel wegmoffelen, hebben snel een paar wreedheden opgeblazen met de medeplichtigheid van de westerse partijdige media gefinancierd door de oligarchen en magnaten van de “vrije markt” uitbuiting.

Daarna hebben ze misbruik gemaakt van een beperkt mandaat “no fly-zone” om “shock and awe” bombardementen uit te voeren. De V.S. en de NAVO hebben de Soenni opstandelingen gefinancierd en bewapend en hebben zelfs als luchtmacht van Al-Qaeda terreur bombardementen uitgevoerd op het leger, op privé huizen van legerofficieren en burgers verbonden met de regering, op tv en radio stations, op de paleizen en regeringsgebouwen van de Kadhaffi regering. De NAVO heeft tienduizend burgers vermoord.

Met hun agressieoorlog en terreurbombardementen hebben de V.S. en de Europese Unie de ganse regio gedestabiliseerd. Ze hebben door hun voorbeeld alle andere gewapende milities aangezet om hetzelfde te doen, in opstand te komen en de regeringen omver te werpen.

Daarbij werden de wapens van de Libische regering en van de rebellen verder verdeeld met alle andere bewapende milities in de regio, Syrië, Toearegs (Noord-Mali), Boko Haram (Nigeria), de Centraal Afrikaanse Republiek, Niger, Tsjaad, Somalië…

Ik vind dat de Toearegs in Noord Mali recht hebben op hun staat, de grenzen zijn  kunstmachtig en op een gewelddadig wijze opgelegd door wrede kolonialisten.

Het regime van Khadaffi gaf een goed loon aan de Afrikanen en daardoor was het een land van emigratie vanuit de zuidelijk gelegen landen.. Nu zit zuid Europa met een kolossale vluchtelingenstroom en een humanitaire ramp met duizenden vluchttelingen die verdrinken in de gammele boten.

De Internationale gemeenschap moet de leiders van de V.S., Europese Unie en NAVO vervolgen voor de internationale rechtbank wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

 

VS/NAVO de luchtmacht van Al-Qaeda in Bosnië (1992-95) en Kosovo (1997-98)

Joegoslavië werd wreed gebombardeerd en vernietigd omdat het procommunistisch was, omdat het een vriendschap had met Rusland, omdat het zijn markt beschermde ten voordele van het volk tegenover de roofzuchtige ‘vrije markt’ uitbuiting. Het werd ook gebombardeerd zodat de ‘vrije markt’ controle kon krijgen over oliepijplijnen zoals de south stream vanuit Rusland en de mogelijke andere pijplijnen vanuit Turkije.

De V.S. hebben een geheime operatie op poten gezet waarbij ze samen met Iran en Turkije wapens leverden en waarbij Al-Qaeda van Osama Bin Laden de manschappen leverde en Saoedi-Arabië voor de financiering zorgde. Vanaf de zomer van 1992 begonnen de ‘moslimfundamentalisten’ strijders in Bosnië aan te komen om het ARBIH (krijgsmacht van de Republiek van Bosnië en Herzegovina) te versterken, het leger dat vecht voor de afscheiding van Bosnië. In 1995 waren er ongeveer 4000 Afghaanse Moedjahedien in Bosnië.

Elke nacht kwamen er ongeveer 7 Hercules vrachtvliegtuigen toe op de vlieghaven van Tuzla,  onder de bescherming van de NAVO in overtreding van het internationale wapenembargo. (2).

Osama Bin Laden bezocht in 1994 Sarajevo en hij en veel andere buitenlandse moslimstrijders kregen een paspoort van Bosnië-Herzegovina.

Joegoslavië/Servië had het volledige recht om zich te verdedigen tegen bewapende opstandelingen. In de Belgische en Europese strafwet is het een misdrijf als privé milities de wapens opnemen tegen de Staat.

De V.S., Duitsland en de NAVO hebben moslimfundamentalisten aangezet tot een bewapende opstand tegen een soevereine staat.

De moslimstrijders hebben duizenden Serviërs vermoord, veel wreedheden begaan  en massale executies tegen de Servische burgerbevolking gepleegd, zoals nu ISIS in Syrië en Irak pleegt . Beide partijen hebben wreedheden gepleegd maar de V.S., Duitsland en de NAVO hebben de wreedheden van de moslimstrijders weggemoffeld. Ze hebben de feiten en de misdaden op het terrein op een flagrante wijze verdraaid en vervalst.

Provoceren en uitlokken van een militaire reactie om het land te vernietigen is een oorlogsmisdaad en een misdaad tegen de mensheid. De agressieoorlog, de terreur bombardementen van de V.S. en de NAVO tegen Joegoslavië en Servië zijn een oorlogsmisdaad en ook een schending van het internationale recht en een overtreding tegen de territoriale soevereiniteit van Joegoslavië en Servië.

De V.S. (Bill Clinton), Duitsland en de NAVO moeten verschijnen voor de Internationale Rechtbank in Den Haag voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

 

Het doel van de V.S. achter de onafhankelijkheid van  Kosovo was het bouwen van de grootste militaire basis in Europa en ook de rijkdom van Kosovo “veilig”maken voor de roofzuchtige “vrije markt” uitbuiting zoals o.a. het Trepca mijncomplex (Stari trg): rijk aan lood, zink, cadmium, goud, zilveraders, bruinkool…

De UÇK (het Kosovaarse bevrijdingsleger) was in het begin een terroristische organisatie voor de Amerikanen maar toch kregen ze wapens en training van de Britse en Amerikaanse geheime diensten en ook de volle steun van de moslim strijders.

Osama Bin Laden is zelf een paar keer naar Albanië gekomen. De UÇK is begonnen met de agressies tegen Servische burgerdoelwitten.

Albanië werd gebruikt met de toestemming van president Sali Berisha voor opleidingskampen voor moslimstrijders en als uitvalbasis voor agressie tegen de Serviërs in Kosovo. Gezien dat  het over hetzelfde volk gaat was de intentie van Albanië om Kosovo te annexeren (Groot-Albanië). De Amerikanen hebben valse beloftes aan Albanië gedaan namelijk dat, als ze samen zouden strijden met UÇK tegen de Serviërs voor de onafhankelijkheid van Kosovo, ze Kosovo mochten annexeren

Door het bondgenootschap tussen de Britten, Amerikanen, Albanië, Al-Qaeda is de UÇK in minder dan één jaar gegroeid van 300 leden tot een opstandelingleger van 30000 strijders. (3)

Servië heeft zijn recht op zelfverdediging gebruikt. De feiten op het terrein werden verdraaid en vervalst door de V.S. /NAVO  ten nadele van Servië.

De agressieoorlog van V.S. /NAVO was een schending van het oorlogsrecht want er was geen toestemming van de Veiligheidsraad.

De  79 dagen van terreurbombardementen waren op zich ook een oorlogsmisdaad want ze waren gericht op veel burgerdoelwitten zoals een ziekenhuis, een internationale trein, een vluchtelingenkonvooi, een media-televisiezender gebouw, regeringsgebouwen, de Chinese ambassade, infrastructuur, bruggen, spoorlijnen, chemische fabrieken, energiecentrales,  aanvoerroutes, een gebouw met slapende soldaten (600 doden). Deze terreurbombardementen hebben duizenden burgerslachtoffers gemaakt. Op 22 april 1999 hebben ze zelfs een raket op het privé huis van Milosevic afgeschoten.

Nu is Kosovo een mislukte staat waar corruptie en misdadige activiteiten floreren.

Al-Qaeda in Tsjetsjenië en de Centraal Aziatische Republieken

Het beproefde wapen van Amerika in Tsjetsjenië is opnieuw het separatisme om de transport lijnen van olie, gas en andere grondstoffen te kunnen controleren. ISI, de geheime diensten van Pakistan, organiseerde opleidingskampen voor Tsjetsjeense rebellen .De Tsjetsjeense rebellen krijgen hulp van de Afghaanse Moedjahedien, worden gefinancierd door Saoedi-Arabië en bewapend door de V.S. (4)

De V.S. gebruikte ook Al-Qaeda, de moslim fundamentalisten strijders in de Centraal Aziatische Republieken om deze aan de controle en invloed van Rusland te onttrekken.

In Azerbeidjaan, Oezbekistan, Kazakstan en de andere Sovjet Republieken gebruiken de V.S. de moslim strijders om door aanslagen destabilisatie te scheppen zodat ze zelf kunnen binnenkomen en de landen redden van de bedreiging van de moslimfundamentalisten door een prowesterse president te installeren en zo controle te nemen op de olie en de oliepijplijnen  naar Europa via Turkije. (4)

In 1993 hebben de V.S. ook door de Afghaanse Moedjahedien een pro-Russische president in Azerbeidjaan kunnen afzetten. Door de staatsgreep kreeg Azerbeidjaan een prowesterse president die de olieputten liet uitbuiten door westerse bedrijven. Hiermee controleerde de V.S. de oliepijplijnen van Baku naar Europa via Turkije.

Roofzuchtige “vrije markt”

Door hun schrikwekkende macht staat de V.S.  boven de wet maar gebruiken ze de wet als oorlogswapen om zwakkere landen te vernietigen, als het past in hun geopolitiek eigenbelang.

De V.S. maakt gebruik van bedreigingen, agressieoorlogen, terreurbombardementen, vormt een bondgenootschap met moslimfundamentalisten om hun eigen belangen te verwezenlijken. Wereld hegemonie en overheersing om, samen met de junior bondgenoot de Europese Unie, de vrijheid te hebben de rest van de wereld te plunderen en uit te buiten.

De V.S. en de Europese Unie zijn wrede roofdieren die de rest van de wereld zien als een prooi.

“Vrije Markt” zet aan tot moord, slavernij, dwangarbeid, een hongerloon, armoede, hongerdood.

” Vrije markt” zet aan tot migratie, tot een kolossale vluchtelingen stroom, zet aan tot mensensmokkelaars (goed betaalde bevrijders van onderdrukten en uitgebuitenen).

Vrede en veiligheid in de wereld kan er allen komen wanneer de legers van de Verenigde Staten van Amerika en van NAVO (Europese Unie) hun bedreigingen en agressieoorlogen tegen de moslims en de rest van de wereld stopzetten.

De kolonialistische westerse legers moeten zich terugtrekken uit moslimlanden.

1. http://journal-neo.org/2014/06/13/nato-s-terror-hordes-in-iraq-a-pretext-for-syria-invasion/

Tony Cartalucci “Subverting Syria :How CIA contra gangs and NGO’s manufacture,mislabel and market mass murder”

2.Cees Wiebes”intelligence en de oorlog in Bosnie 1992-1995,De rol van de inlichtingen-en  veiligheidsdiensten”

3. Peter Franssen “11 september. waarom de kapers vrij spel kregen”blz77-84

Gregory Elich”war criminals,real and imagined”covertaction winter 2001

http://www.globalresearch.ca/articles/SZA202B.html

David Ray Griffin”9/11 ,ten years later”                                                        -Osama Bin Laden,Dead or alive”

Michael Parenti “killing a nation.The attack on yugoslavia”

John Catalinotto “Hidden agenda USA/NAVO takeover of yugoslavia”

4. http://archive.indymedia.be/news/2001/01/1750.html

www.covertaction.org   Karen Talbot”Chechnya:more blood for oil”

http://www.dailymotion.com/video/x20vgms_the-power-of-nightmares-2-the-phantom-victory-bbc-2004_news

Carl Boggs “The  Crimes of Empire.Rogue superpower and world domination”

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!