De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

uw spaargeld zal geconfisceerd worden!

uw spaargeld zal geconfisceerd worden!

woensdag 19 maart 2014 02:43
Spread the love

het zat er aan te komen: de financiële sector (banken, landen etc) staan op instorten en dan dient enkel de “kleine man” te bloeden want hij is toch zo’n gemakkelijke prooi in deze zeer zieke maatschappij waar enkel macht en winstbejag (op korte termijn) telt! Edoch vergeet men waar deze aardkloot naar toe gaat = dankzij het megalomane winstbejag jaagt men iedereen de dieperik in want “het klimaat” ofte moeder aarde is zéér boos en excuses om dit te poneren maar het is te laat om Gaia te redden edoch de natuur zal overwinnen en de “mens” is slechts een tijdelijk verschijnsel, zelfs een virus cfr The Matrix films, tenzij er redding komt uit onverwachte hoek…misschien?

Fukushima en Fracking en andere aanslagen zullen hun tol eisen – tja…- weerom tenzij?

Tot slot effe een Van Rompuyse haiku:

“We want your money
Because we’re bankrupt
So please help us…”

waarvan akte!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!