De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

‘Uw’ sociale zekerheid, verdwijnt in ‘hun’ zakken.

‘Uw’ sociale zekerheid, verdwijnt in ‘hun’ zakken.

maandag 29 januari 2018 20:06
Spread the love

Er wordt al enkele dagen door N-VA gezinspeeld op de ooit door Louis Tobback geafficheerde slogan ‘uw sociale zekerheid’. Behalve dan dat de foto van Tobback vervangen werd door deze van De Wever zie ik er niet onmiddellijk de meerwaarde van in maar goed, als Tobback blaft, zwijgen de puppies. Het is dus nog even afwachten.

Nochtans valt er wel wat te zeggen over ‘mijn’ sociale zekerheid. Wie tussen de lijntjes van het zomerakkoord en de tax shift door kon lezen en er het geld voor heeft moet al geruime tijd de aandelen van LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) op Euronext Parijs in het oog hebben gehouden én z’n portefeuille hebben bijgevuld.

Redeneert u even met mij mee.

Uw werkgever heeft u reeds geruime tijd een even ruime opslag beloofd. Tijdens de zomer is hij vanwege de temperatuurstijging, niet te verwarren met de klimaatwijziging, in opperste stemming en onder de parasol van zijn hotel beslist hij om u een bedrag van 50 EUR netto per maand bovenop uw maandloon toe te kennen. En vergis u niet, ook al is uw werkgever niet Gwendolyn Rutten, U mag het alsnog volledig vrij besteden aan wat of wie u ook maar wil. Waarschijnlijk zal u er de zure nasmaak van uw elektriciteitsrekening mee verzachten want ook voor u is het zomer, dus gebruikt u die 50 EUR om een fleske prosecco meer te drinken en aan het kraam van wijlen Wally een sjakosjke te kopen voor Madam. Ja toch?

 

Een lastenverlaging voor bedrijven,

een lustenverlaging voor de mensen.

Wel, ongeveer gelijkaardig verloopt het leven van de meer fortuinlijke medeburger die zijn brood met aandelen i.p.v. met arbeid verdient. Redeneert u nog even mee door, ik ben bijna klaar.

Deze regering heeft de ondernemingen, het maakt niet uit welke als het maar een vennootschap is, en ook deze zonder personeel, een ruime verlaging van de belasting aangeboden. Tijdens de zomer zijn de gestelde lichamen vanwege de beursstijgingen, niet te verwarren met de temperatuurstijgingen, in opperste stemming en in het grootste geheim toveren ze een zomerakkoord met ruime lastenverlaging uit de pet. Vergis u niet, de extreem-linkse én communistische partij PVDA heeft dit niet mee beslist, anders hadden de bedrijven het niet zomaar volledig vrij mogen besteden aan wat of wie ze ook maar willen. Aan hun aandeelhouders om zo maar iets te noemen. Dus wat doet een aandeelhouder die het al lang had voelen aankomen? Die drinkt een fleske Moët meer en koopt aan het kraam van wijlen Vuiton een sjakosjke voor zijn Madam. Ja toch? Tenzij het een aandeelhoudster betreft, dan draait u maar zelf even de rollen om, ok?

Recordjaar voor luxebedrijf LVMH

Wie dacht dat dat van die Moët & Sjakosjkes maar een grap was heeft het uiteraard mis. In een artikel op de website www.iex.nl van 25 januari jl. met als titel ‘Recordjaar voor luxebedrijf LVMH’ lezen we het volgende: ‘De Franse producent van luxegoederen heeft afgelopen jaar een nieuw omzetrecord in de boeken gezet. Vrijwel alle productcategorieën lieten een dubbelcijferige groei zien.’ Het ziet er dus echt wel naar uit dat er in bepaalde kringen een fleske meer gedronken is, 2 zelfs, en daar was reden toe want we zijn nog niet aan het einde.

De ene RSZ is de andere niet.

Wie zijn loonbrief een beetje in het oog houdt ziet dat er 2 soorten bijdragen aan de sociale zekerheidskas zijn. De eerste is de ‘RSZ werknemersbijdrage’, de tweede de ‘RSZ werkgeversbijdrage’. Het blijft tot vandaag een discussiepunt of die werkgeversbijdrage wel echt een ‘bijdrage’ van de werkgever is maar daar gaat het hier even niet over. Waar gaat het dan wel over? Wel, met de wet van 26 december 2015 heeft de regering MICHEL I gepoogd de loonkosten te verlagen door middel van een tax shift. Als we de accenten weglaten komt het hierop neer dat het bedrag aan RSZ die de werkgever aan de sociale zekerheid moet betalen sterk gereduceerd wordt. Deze bijdrage zou immers in 2 jaar tijd verlagen van 32,40% naar 25% op 1 januari 2018 en laat dat nu net gepasseerd zijn. Om het simpel te houden, de werkgevers betalen dus vanaf nu een goeie 7% minder RSZ bijdrage.

Nog meer lustenverlaging voor de werknemers

Dit kan je ergens een merkwaardige zet van deze regering noemen omdat ze de inhoud van de sociale zekerheidskas flink aanvreten met hun gekke ideetjes. Neen, zeggen ze in koor want alles moet budgetneutraal zijn. M.a.w. wat we hier verliezen moeten we elders halen terwijl het helemaal nog niet zeker is waar ‘elders’ precies is.

Redeneert u nog even mee want nu ben ik echt bijna klaar.

In het jaar 1994 wordt de wet houdende de sociale bepalingen en ‘tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen’ gestemd. In deze wet wordt de ‘bijzondere bijdrage sociale zekerheid’ geïntroduceerd, menigen onder u zullen dit een beetje lager dan de gewone RSZ bijdrage op hun loonbrief terugvinden met diezelfde vermelding. Deze bijdrage heeft tot doel bij te dragen tot de financiering van de sociale zekerheid en dan komt het… . Wie zijn loonbrief van januari 2018 nakijkt zal alleen maar kunnen vaststellen dat hij dus nog altijd ‘extra’ bijdraagt tot de ‘financiering van de sociale zekerheid’ terwijl de werkgevers net ‘minder’ moeten bijdragen aan de sociale zekerheid?

Waar een politiek van ‘enerzijds’ ‘anderzijds’ wordt gehanteerd,

zijn ook de Tjeven nooit ver weg.

Dit gaat echt mijn petje te boven! Is het nu met een verhoging van de RSZ bijdrage of net met een verlaging ervan dat we het concurrentievermogen gaan vrijwaren? Als je ’t mij vraagt is het dit wat men bedoelt met budgetneutraal. Wat ze aan de werkgevers geven nemen ze bij de werknemers  en waar een politiek van ‘enerzijds’ ‘ anderzijds’ wordt gehanteerd zijn ook de Tjeven nooit ver uit de buurt.

De Vlaamse zorgpremie

Laat mij er tenslotte nog op wijzen dat dit niets te maken heeft met de Vlaamse zorgpremie van €51 als u in Vlaanderen woont en die u bovenop uw normale ziekenfondsbijdrage betaald maar dat is voor een andere keer. GENOEG voor vandaag en GENOEG voor de aankomende verkiezingen.

  • (1) Bron: https://www.eubelius.com/nl/nieuws/tax-shift-daling-rsz-werkgeversbijdragen
  • (2) Bron: https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-250118-230/Recordjaar-voor-luxebedrijf-LVMH.aspx
  • (3) Bron: 30 maart 1994 – wet houdende de sociale bepalingen – Titel XI Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
  • (4) https://www.iex.nl/Aandeel-Koers/360017053/LVMH.aspx
  • (5) https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/special_contributions/other_specialcontributions/specialsocialsecuritycontribution.html

take down
the paywall
steun ons nu!