De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uw gids voor de 5e generatie oorlogsvoering

zondag 17 april 2022 17:46
Spread the love

Van de Community vertaaldesk.

Your Guide to Fifth Generation Warfare,  door James Corbett
Oorspronkelijk artikel hier verschenen

https://corbettreport.substack.com/p/your-guide-to-fifth-generation-warfare?s=w

Noot van de vertaler:
De standpunten vermeld in deze tekst reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van de Community Vertaaldesk.
Deze vertaling is licht gewijzigd en ingekort.

 

 

We bevinden ons middenin een wereldveranderende oorlog.

En ik bedoel niet de oorlog in Oekraïne, waarvan alle media je vragen je aandacht op te richten. Zeker, dat conflict blijft escaleren. en elke dag zijn er nieuwe verhalen over provocaties en bedreigingen die zelfs kunnen leiden tot een nucleaire uitwisseling. . . maar dat is niet de oorlog waar ik het over heb.

En ik bedoel ook niet de oorlog in Jemen of andere militaire conflicten die de media dan weer volledig negeren. Hoewel deze oorlogen zijn net zo bloedig, gruwelijk en verwoestend zijn als de Russische invasie van Oekraïne (zo niet meer), en die eveneens dreigen te escaleren naar een bredere geopolitieke en geo-economische crisis. . . maar het zijn ook niet deze oorlogen waar ik het over heb.

Nee, de oorlog waar ik het over heb, is een nog bredere oorlog! Een oorlog die overal ter wereld plaatsvindt en waarbij vrijwel iedereen op de planeet betrokken is, jong en oud, man en vrouw, militair en burger. Het is de oorlog van elke regering tegen haar eigen bevolking en de oorlog van elke internationale instelling tegen de vrije mensheid.

Dit is dan ook geen gewone oorlog. De meeste slachtoffers van deze oorlogsvoering zijn trouwens niet eens in staat om het als een oorlog te identificeren en ze begrijpen evenmin dat ze er strijders in zijn. Het wordt de oorlogsvoering van de vijfde generatie genoemd.

 

5e GENERATIE OORLOGSVOERING

Maar, wat is de 5e generatie oorlogsvoering? En nu ik erover nadenk, wat waren dan de eerste vier generaties van oorlogsvoering?

Goede vragen.

In een notendop. De stelling is dat de ‘moderne tijd’ van oorlogvoering begon met het Verdrag van Westfalen in 1648, waarin de staat een monopolie op oorlog kreeg. Vanaf dat moment ging de moderne oorlogsvoering doorheen drie fases of generaties, namelijk:

  1. Oorlogsvoering van de eerste generatie: de tactiek van lijn en kolom, ontwikkeld in het tijdperk van het musket met gladde loop
  2. Tweede generatie oorlogsvoering: de tactieken van indirect vuur en massabeweging, ontwikkeld in het tijdperk van het getrokken musket, achterladers, prikkeldraad en het machinegeweer;
  3. Oorlogsvoering van de derde generatie: de tactieken van niet-lineaire bewegingen, inclusief manoeuvres en infiltratie, ontwikkeld als reactie op de toename van de vuurkracht op het slagveld in WOI.

Dit bracht ons aan het einde van de 20e eeuw tot een situatie waarin de natiestaat zijn monopolie op oorlog begon te verliezen en de militaire strijd terugkeerde naar een gedecentraliseerde vorm. In dit tijdperk – het tijdperk van de vierde generatie oorlogvoering – vervagen de grenzen tussen ‘civiel’ en ‘militair’,
– hebben legers de neiging zich in te zetten voor opstand-bestrijdingsoperaties in plaats van militaire veldslagen uit te vechten, en
– worden vijanden vaak gemotiveerd door ideologie en religie, waardoor psychologische operaties belangrijker worden dan ooit tevoren.

Er wordt nog steeds veel discussie gevoerd over wat oorlogsvoering van de vijfde generatie juist definieert, hoe we weten dat we ermee bezig zijn, of zelfs of het überhaupt bestaat, maar sommigen beweren dat we nu alvast een nieuw tijdperk van oorlogsvoering zijn binnengetreden omdat:

– het gekenmerkt wordt als ‘de strijd om percepties en informatie’
– het een tijdperk is van ‘onbeperkte oorlogvoering’ waarin een relatieve vermindering van militair geweld geleid heeft tot een toename van politiek, economisch en technologisch geweld.

Het basisidee achter de term is in elk geval dat in het moderne tijdperk, oorlogen niet zozeer worden uitgevochten door legers of guerrilla’s, maar vooral in de hoofden van gewone burgers.

Twee belangrijke zaken zijn hierover op te merken. De eerste is dat oorlogsvoering van de vijfde generatie niet wordt gevoerd tegen de staande legers van natiestaten of guerrilla-opstandelingen, maar tegen gewone burgers. De tweede is dat deze oorlog niet ergens op een slagveld wordt uitgevochten, maar in de geest.

Ikzelf zou de definitie enigszins willen uitbreiden met het feit dat deze oorlog op alle niveaus wordt gevoerd, niet alleen dus op het mentale niveau.

De kern ervan is dit: oorlogvoering van de vijfde generatie is een totale oorlog die tegen ons allemaal wordt gevoerd door onze regeringen en de internationale organisaties waartoe zij behoren. Het wordt nu tegen ieder van ons gevoerd, en het is een strijd om volledige dominantie over elk aspect van het leven: je bewegingen en interacties, je transacties, zelfs je diepste gedachten, gevoelens en verlangens.

 

Over de hele wereld werken overheden samen met bedrijven om technologie te gebruiken om u tot op het genoomniveau te controleren, en ze zullen niet stoppen totdat elke persoon die zich tegen hen verzet, is onderworpen of geëlimineerd.

Het meest ongelooflijke van dit alles is dat zo weinig mensen weten dat de oorlog zelfs maar plaatsvindt, laat staan ​​dat ze weten dat ze er een strijder in zijn.

De beste manier om deze oorlog dan ook te begrijpen, is door te kijken naar enkele van de manieren waarop deze oorlog tegen ons wordt gevoerd.

 

INFORMATIE-OORLOG

the War Room

Je hebt dit vast al eerder hebt gehoord. Er wordt een informatie-oorlog gevoerd. Dit is een essentieel onderdeel van de vijfde generatie oorlogvoering waarin de machten ‘die niet zouden moeten zijn’, verwikkeld zijn in ‘een oorlog om je geest’.

De meest voor de hand liggende manier om dit te begrijpen, is door te kijken naar de feitelijke strijdkrachten die psychologische operaties uitvoeren tegen hun eigen burgers. Want het zijn niet alleen de in camouflagekleding geklede soldaten die tegenwoordig militaire operaties uitvoeren.

In de oorlog tegen iedereen gebruikt het establishment alle middelen die het tot haar beschikking heeft om de perceptie van het publiek te manipuleren. Dat gaat van persagentschappen tot drukkingsgroepen en uiteraard politieke spreekkoren.

Misschien wel het meest verraderlijke aan de informatie-oorlog is dat het zo genormaliseerd is geworden dat iedereen weet dat het gebeurt, maar dat niemand het beschouwt als oorlogsvoering. Natuurlijk is alles “reclame” en “propaganda”. En natuurlijk wordt het gebruikt om ons gedrag te manipuleren. Zo werkt de wereld toch gewoon?

Maar op die manier negeren we de ware aard van de informatie-oorlog. En wanneer gezegd wordt dat de meest omstreden ruimte ter wereld, in de oorlog om je geest, de ruimte is tussen je oren, dan moet je dat vrij letterlijk nemen.

 

NEUROLOGISCHE OORLOG

De verschillende technologieën voor neurologische interventie die het Amerikaanse leger en legers over de hele wereld ontwikkelen zijn in feite ontwrichtingswapen.


Your Brain is the Target

Deze omvatten: drugs, bugs, toxines en apparaten die de cognitieve functies van het doelwit (de hersenen) kunnen verbeteren of verstoren. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van bloedklonters via nanodeeltjes. En hoe sci-fi dit ook klinkt, het is niet alleen het letterlijke gebruik van neurologische wapens door conventionele legers in conventionele oorlogssituaties waar wij ons zorgen over moeten maken.

Zo probeert Elon Musk bijvoorbeeld zijn Neuralink-hersenchiptechnologie aan de menigte te verkopen als een coole en sexy manier om je cognitieve vaardigheden te verbeteren. Maar kom achteraf niet klagen wanneer je hersenen gekaapt worden door de eigenlijke bestuurders van die nieuwe technologie. Of stel je om te beginnen al zeker geen vragen over waarom 15 van de 23 makaken die Neuralink gebruikte als proefdieren in hun ‘hersen-machine-interface’-experiment, zijn doodgevallen.

Voor iedereen die nog geen slachtoffer is van de informatie-oorlogsoperatie die is ontworpen om de mensheid voor te bereiden op de komende transhumane dystopie, klinkt dit allemaal krankzinnig. Maar voor degenen die wel zijn gevallen voor de infowar-psyop, zijn dit soort geest-veranderende technologieën precies zoals geadverteerd: opwindende mogelijkheden om de zwakke(re) biologische wetware die we onze hersenen noemen te ‘upgraden’.

En als je denkt dat je het neurologische aspect van de oorlog van de vijfde generatie kunt vermijden door simpelweg de hersenchip te weigeren, dan heb je pech. Je krijgt ook te maken met . . .

 

BIOLOGISCHE OORLOGSVOERING

Biologische oorlogsvoering is begrijpelijkerwijs de afgelopen jaren weer op de voorgrond van het publieke bewustzijn gezet. Niet alleen vanwege de covid-plandemie, maar ook vanwege de vragen die worden gesteld over de door de VS gesteunde bio-labs in Oekraïne. Wat doen ze daar eigenlijk en welk werk voeren ze daar uit?


Bio Lab in Function

De foto hierboven komt bijvoorbeeld rechtstreeks van Army.mil, die in juli vorig jaar maar al te graag opschepte dat Amerikaanse soldaten “hands-on training en veldoefeningen met Oekraïense troepen in laboratorium- en veldomgevingen” uitvoerden die het waarborgen van de gereedheid van “inzetbare mobiele laboratoria” omvatte.

Maar nogmaals, als we alleen maar denken aan biologische oorlogvoering in conventionele militaire termen, negeren we de veel bredere operatie om alle aspecten van onze omgeving, onze voedselvoorziening en zelfs ons genoom te manipuleren, controleren en te bewapenen voor de doeleinden van de regerende oligarchen.

Deze biologische oorlogsvoering omvat eveneens:

  • De mRNA- en DNA- en genetisch gemodificeerde adenovirusvector-“vaccins” die de afgelopen twee jaar zijn genormaliseerd en waar de wonderbaarlijk gelukkige bedrijven die op deze technologie hebben ingezet, graag mee opscheppen als ware het de ‘software van het leven’ waar we gewoon maar eventjes mee moeten worden ge(her)programmeerd.
  • De genetisch gemodificeerde organismen – zowel ggo-gewassen als ggo-dieren – die nu op de wereld worden losgelaten in een ongecontroleerd experiment dat onze gezondheid en de toekomst van de biosfeer in gevaar brengt.
  • De drang naar synthetisch, laboratoriumgebaseerd ‘voedsel’ dat wordt gefinancierd door de gebruikelijke eugenetische miljardairs en dat de mensheid dreigt te scheiden van de natuurlijke overvloed van de aarde, en ons tegelijkertijd afhankelijk maakt van een steeds kleiner aantal wordende bedrijven voor onze voedselvoorziening.

Dit alles terwijl u ongetwijfeld bezorgd was over de opwarming van de aarde..

Wanneer je de stukjes van deze puzzel in elkaar legt en mensen massaal probeert te waarschuwen dat ze worden aangevallen, zal je vermogen om deze agenda te weerstaan ​​afhangen van je vermogen om je verzamelde middelen (je rijkdom) te gebruiken om gemeenschappen van weerstand op te richten. Maak je echter geen zorgen; ook dat domein heeft de vijand gedekt. . . .

 

ECONOMISCHE OORLOGVOERING


The Dollar is about to Explode

Gezien de gebeurtenissen van de afgelopen weken, realiseren allicht zelfs de slaperigste onder ons zich nu wel dat we ons in een periode van economische oorlogsvoering bevinden.

Deze oorlog heeft ook conventionele aspecten. Het heeft geresulteerd in de consolidatie van een handig geopolitiek strijdtoneel waarin ‘de goede’ het opneemt tegen ‘de boeman’.

Maar het heeft ook geleid tot een gigantisch verlies van vertrouwen in het internationaal monetair systeem zelf. En juist dat ‘probleem’ heeft de ‘reactie’ opgeleverd die de technocraten nodig hadden om hun vooraf bepaalde ‘oplossing’ van digitale valuta’s van de centrale bank (CBDC’s) te presenteren.

Dit levert niet alleen een strijd tussen natiestaten of zelfs maar concurrerende machtsblokken. Dit is ook een strijd die wordt gevoerd door elke autoritaire machtsstructuur en elke regering tegen hun eigen burgers om de controle te verwerven over de belangrijkste hulpbron van allemaal: de portemonnee.

Ja, we zien het begin van een echt wereldhistorisch moment: de ineenstorting van Pax Americana, de dood van het dollar-reservesysteem en het begin van een geheel nieuw monetair paradigma: het “Central Bank Digital Currency”-systeem van programmeerbaar geld dat in staat zal zijn om algoritmisch te bepalen wanneer, hoe en of u überhaupt transacties mag uitvoeren in de economie.

Het is geenszins de afschaffing van het privaat bezit zoals menig communist meent te begrijpen. Zelf al wordt er gezwaaid met een algemeen basis inkomen, het is gewoon de verdere centralisatie van het geld: de rijken die rijker worden, en de armen die nog meer verarmen.

Deze perfecte beheersing van de mensheid tot op het niveau van het kunnen zien en uiteindelijk toestaan ​​of weigeren van transacties tussen individuen op elk moment, vertegenwoordigt de apotheose van de technocratie en een van de belangrijkste doelstellingen van de oorlog van de vijfde generatie zelf.

Naarmate deze nachtmerrie steeds dichter bij de realiteit komt, lijkt alles hopeloos.

Maar nogmaals, dat is precies het punt. . . .

 

DE ECHTE OORLOG


War is over, if you want it.

Ik zou kunnen doorgaan en doorgaan, maar hopelijk begrijp je het wel: er is op dit moment een wereldoorlog gaande. Het is een oorlog van de vijfde generatie (of hoe je het ook wilt noemen). Het wordt gelijktijdig over elk domein gevoerd en op elk terrein, van de verste uithoeken van de wereld (en daarbuiten) tot de innerlijke ruimtes van je lichaam en zelfs je diepste gedachten.

Het is een totalitaire oorlog en het is een oorlog tegen jou.

Wanneer we dit erkennen, lijkt de taak waarvoor we staan ​​bijna onoverkomelijk. Hoe moeten we trouwens ook terugvechten in een oorlog waarvan de meerderheid van de mensen niet eens inziet dat hij plaatsvindt? Hoe vechten we terug tegen een vijand die tientallen jaren heeft besteed aan het verfijnen van zijn wapens? Hoe vechten we terug in een oorlog die zich niet op twee of zelfs drie fronten tegelijk afspeelt, maar in elk domein en op elk slagveld dat maar mogelijk is?

Zo gesteld lijken onze vooruitzichten inderdaad hopeloos. Maar daarin ligt nu juist de sleutel: onze perceptie dat het onze plicht is om ‘terug te vechten’ tegen de vijand, in een oorlog op hun voorwaarden en op hun slagveld, is verkeerd. Want het is een verhalend kader en dat verhaal zelf is eveneens een wapen dat tegen ons wordt gehanteerd in de strijd om onze geest.

Ik ben vooral geïntrigeerd door het idee dat we daarmee valse sjablonen hebben gekregen. Valse sjablonen die zijn ons verstrekt door de media en sociale conditionering, om te volgen wanneer we juist aan het oplossen van onze problemen moeten denken. En één daarvan is bijvoorbeeld dat we ‘onze vijanden moeten bestrijden’. Of het idee dat we het hart of het hoofd van de organisatie moeten vinden en op een of andere manier die persoon of die groep, of wat het ook is, moeten doden. Elimineer dat, en alles zal op magische wijze ten goede veranderen, zo gaat de gedachte.

Dat valse sjabloon komt voor in vrijwel elke sciencefiction-dystopie, en als het dan uiteindelijk goed uitpakt, is dat alleen maar omdat ze erin zijn geslaagd om de kop van het beest te onthoofden. Zo wordt dus verteld.

Ik denk dat dat fundamenteel de verkeerde manier is om ernaar te kijken of om als voorbeeld te gebruiken. Uiteindelijk zijn immers de individuen die wel of niet aan de macht zijn, gewoon vervangbaar en het is zelfs zo dat er heel veel mensen staan te smachten om in de machtspositie te komen wanneer de oude garde (om wat voor reden dan ook) zou worden weggevaagd.

Ik denk dat er een meer fundamentele revolutie nodig is. Niet om een ​concretisering van dit idee (de oude leiders te vervangen door de nieuwe) omver te werpen, maar om het idee helemaal omver te werpen. En dat kan volgens mij alleen maar door een alternatief systeem op te bouwen waar mensen zich ook daadwerkelijk voor willen inzetten. Ik denk dus dat we ons moeten losmaken van het systeem waarin we verweven zijn. Helaas is dat waarschijnlijk net zo moeilijk als de analogie doet klinken; omdat we zo verweven zijn met het weefsel van de samenleving is het moeilijk ons voor te stellen dat we ons uit al deze zaken zouden kunnen bevrijden. Ja, hoe kan een enkele persoon dit nu zomaar bereiken?

Ik denk dat we in de eerste plaats moeten zoeken naar punten waarop we ons kunnen losmaken van controlesystemen en zo pas een begin kunnen maken met het bevestigen van een soort van onafhankelijkheid.

Dat kan iets heel kleins zijn, bijvoorbeeld: in plaats van boodschappen te doen in de supermarkt, koop ze misschien eens op een boerenmarkt. Misschien kan je zelf iets kweken in een moestuin. Dat is een kleinigheid op individueel niveau, maar ik denk dat dit op de lange termijn het enige is dat kan leiden tot het type samenleving dat we willen verwezenlijken. Decentralisatie is het enige antwoord op een centrale en totalitaire macht.

Helaas hebben we niet veel tijd te verliezen. We staan ​​we aan de vooravond van een technisch-wetenschappelijke revolutie die een autocratische dictatuur weldra mogelijk maakt.

We hebben een keuze. Ofwel gaan we verder in op deze technologische, zakelijke matrix – die zelfs zaken omvat als het kopen van de volgende generatie smartphones, handig voorzien van apps die jezelf gevangen zullen houden voor elke dag van de rest van je leven, of we beginnen alternatieve structuren te creëren die niet afhankelijk zijn van een dergelijk systeem. Het is een keuze die we moeten maken, alleen zou ik zeggen dat het sneller moet dan het op enig ander moment in de menselijke geschiedenis ooit reeds is geweest.

We moeten met andere woorden een parallelle samenleving creëren. We zullen dit niet bereiken door meer restjes van de tafels van onze meesters te vragen, noch door voorzichtig te gehoorzamen terwijl we in steeds nauwer wordende technologische kooien worden gedreven, noch door te denken dat we deze oorlog kunnen winnen wanneer we de vijand in zijn eigen gecontroleerde domein aanvallen.

We kunnen dit alleen bereiken door onze eigen tafel, onze eigen economie en onze eigen belangengemeenschappen te creëren. Dit vereist de lange en moeilijke taak om onze onafhankelijkheid van de autoritaire systemen in elk domein te vergroten: het informatiedomein, het voedseldomein, het gezondheidsdomein, het monetaire domein, het mentale domein en elke andere betwiste strijdruimte in deze allesomvattende oorlog van de vijfde generatie.

Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar er is geen alternatief.

Sommigen zullen zeggen: “Maar zullen ze dan ook niet om die parallelle samenleving van jou komen?” Een terechte vraag, maar het punt is dat je nu al het doelwit bent van hen. Dus ja, de vijand zal achter je aan komen. Het is daarom ook je vijand. Maar ze domineren je al op meer manieren dan iemand eigenlijk volledig kan begrijpen en dat stopt niet wanneer je netjes aan hun eisen voldoet of wanneer je deelneemt aan hun systeem.

We moeten stoppen met hun spel te spelen.
We moeten stoppen met hun oorlog te voeren.
We moeten stoppen met het afstaan ​​van onze macht, ons gezag en onze tijd.
We moeten stoppen onze aandacht, energie en onze middelen te betrekken om de vijand op zijn voorwaarden en op zijn slagveld te willen verslaan.

We moeten onze eigen parallelle samenleving creëren op onze eigen voorwaarden.

De enige winnende zet in dit spel, is dan ook om niet mee te spelen.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!