De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

USA today

USA today

donderdag 8 september 2011 18:09
Spread the love

Ik woon in Mexico, dus ik zie de situatie van dichtbij,  hoe het met de “gringos” gaat, zoals zij hier genoemd worden…  en als ik taalfouten maak…  sorry daarvoor…  ik ben reeds meer dan 25 jaar weg uit Belgenland!!!

Obama wordt beschuldigd dat hij de zaken niet kan rechttrekken… het probleem wordt politiek genoemd… dat is het dan ook als we even de tijd nemen om in het verleden te kijken…

Over de laatste 25-30 jaar en met medewerking van verschillende presidenten zijn we gekomen tot de huidige situatie van het land dat zich nog altijd heerser een meester noemt van de rest van de wereld…

Toen Nixon met zijn Cocacola-politiek naar China trok om de relaties tussen de twee machten te verbeteren, heeft hij de eerste stap gezet in wat wij vandaag kunnen observeren… 

De chinezen bijvoorbeeld hebben de laatste twee eeuwen onze westerse materiële wereld kunnen aanschouwen en zij hebben ook gezien dat het niet werkt… de “communisten” zijn nu de financiële hulp geworden van de materialistische wereld (USA)…

Iedere presidentiële kandidaat voor republikanen of democraten krijgt steeds financiële hulp door rijken die als investeerders funcioneren of door grote firmas, die dan ook verwachten “voor wat hoort wat!!!”…

De truuk bestaat erin dat zij de vrijheid kregen om met hun investeringen of productielijnen naar landen te trekken zoals China, Indië, Pakistan en andere… waar het loon veel lager is en dus de winst véél hoger… zonder echter te denken in de lokale werkers die door deze acties hun werk hebben verloren, en er geen nieuwe werkmogelijkheden zijn…

Diegenen die in de werkloosheids-uitkering vallen, kunnen dit genieten voor een maximum van 18 maanden afhangende van de tijd die zij gewerkt hebben… dat zijn ongeveer vandaag de dag zo´n 9,4 %… daarbuiten zijn er ongeveer 30% werklozen die geen uitkering meer krijgen, maar ook geen werk hebben kunnen vinden… dat brengt het totaal op ongeveer iets boven de 35% van mensen in nood… 38 miljoen amerikanen krijgen voedselbonnen om eten in huis te hebben en er zijn zekere supermarkten die de laatste tijd deze voedselbonnen niet meer aanvaarden… waarvan akte!!!

De offerte van amerikaanse producten voor de export is erg laag… we moeten slechts naar de kwaliteit van de amerikaanse autos kijken om te weten waarover wij praten… vandaag de dag is er geen product of service waarvoor we aan de deur van de USA gaan aankloppen, dat we niet beter en goedkoper kunnen vinden in de rest van de wereld… tenslotte een creatie van hen zelf, waarvoor zij nu de prijs betalen!!!

Is er een oplossing??? Als de USA de dollar naar beneden brengt tot het niveau van de Chinese yuan… dan moeten euro, zwitserse frank, engels pond enz volgen, want niemand wil de dag van vandaag de duurste zijn… aldus kan iedereen ter wereld uit de startblokken komen met dezelfde mogelijkheden en bewijzen dat hun service of product de beste is zoals dat tot heden bekend was in de marketingfactor…

Een andere mogelijkheid is gewoonweg dat wij hget begin van de val van de westerse beschaving aan het observeren zijn… met een hoogcultuur in sex en militaire bewegingen, wat steeds typisch een voorloper was voor de andere civilisaties die ons zijn voorafgegaan…

In dat geval, hebben wij hopelijk geleerd dat religies en politiek niet nodig zijn om als maatstaf van harmonie te fungeren, net zoals de educatie van vandaag die idioten prepareert die zich bewegen binnen de lijnen van religie én politiek… waar dan ook ter wereld…
Iedereen ter wereld heeft iets gemmen met de rest… we zijn allemaal geboren binnen een systeem dat reeds bestond… we zijn gemoldeerd geworden om daarin plaats te nemen… wij hebben dat systeem niet gemaakt… maar wij kunnen het wel veranderen!!!

Tot de volgende!!!
Louis M.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!