De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Urk wil met J.P. Coenstraat signaal afgeven/Weggecensureerde reactie op Binnenlands Bestuur

Urk wil met J.P. Coenstraat signaal afgeven/Weggecensureerde reactie op Binnenlands Bestuur

woensdag 28 februari 2018 13:19
Spread the love

URK WIL MET J,P. COENSTRAAT SIGNAAL AFGEVEN/URKEERT MASSAMOORDENAARS/WEGGECENSUREERDE REACTIE OP BINNENLANDS BESTUUR

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/urk-wil-met-j-p-coenstraat-signaal-afgeven-urk-eert-massamoordenaars-weggecensureerde-reactie-op-binnenlands-bestuur/

Net als je denkt, dat het niet bizarrer kan, vergis je je deerlijk.Ik wist van en was er al  ”gewend” gewend geraakt aan al dat gerant en gerave rond de discussieover de racistische karikatuur Zwarte Piet [1], waarbij naast uitingenvan plat racisme, vreedzame anti Piet demonstranten keer op keerworden geconfronteerd met gewelddadig politieoptreden [2], terwijlfanatieke pro Zwarte Piet wegblokkadeplegers, die op de snelwegongelukken veroorzaken, met zachte handen worden aangepakt. [3]

Het gescheld, de bedreigingen en het getier tegen mensen, die de straatnamenvan koloniale Bloedjassen willen hernoemen en de standbeelden neerwillen halen. [4]En de onwil van Gemeenten, daaraan mee te werken. [5]
De verheerlijking van zetbaas van de slavenhandel Michiel deRuyter, in een film [6] en de apologetische stukkenover de man, alsof hij – alleen maar- door roodlicht had gereden. [7]
Kennelijk is het zelfs anno 2018 voor velen nog moeilijk omafstand te nemen van een bloedig koloniaal en slavernijverleden [8]en de Michiel de Ryters, Jan Pietterszoon Coens en Van Heutszente zien voor wat zij zijn.Zetbazen van slavernij/handel, massamoordenaars, Bloedjassen. [9]

URK VEREERT MASSAMOORDENAARS

Maar het kan dus altijd erger: Was er in het geval van Hoorn en Utrecht nog sprake van onwil, tebreken met een bloedig koloniaal verleden, zij promoten het tenminsteniet.Die twijfelachtige eer komt de Gemeente Urk toe. Want Urk weigert niet alleen, zich los te maken van het kolonialeverleden, zoals de Gemeenten Utrecht en Hoorn: [10]Neen, zij gaat een stapje verder, DOOR DAT KOLONIALEVERLEDEN TE EREN! Hoe?
Door straten in de nieuwe wijk ”Schokkerhoek” te noemen naar”helden van weleer”, waarmee onder andere Jan Pieterszoon Coen enMichiel de Ruyter worden bedoeld.[11] Alsof we weer in de 19e eeuw leven, de eeuw van slavernij, kolonialisme,rassentheorieeen en koloniale strafexpedities.De eeuw waarin de koloniale straatnamen en standbeelden, waar we nu vanafwillen [12] werden gecreeerd. Natuurlijk is dit opzet en dat zeggen ze zelf ookIk citeer De Telegraaf” Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen. ,,Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers”, zegt Post. ,,Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.” [13] Massamoordenaars, misdadigers tegen de menselijkheid en anderkoloniaal geteisem is in Urk dus welkom. De argumenten voor zijn bijna grappig Ik citeer de NOS” Een ander zegt: “U en ik hebben ook foute dingen gedaan. Er is geen een mens goed, u niet en ik niet.” [14]Neen inderdaad:Geen mens is ”goed” en iedereen doet foute dingen. Maar dat ”geen mens goed is” en dat ”iedereen foutedingen doet” dat maakt [gelukkig] de meeste mensennog niet tot massamoordenaarsLijkt mij nogal een verschil.

Goed of liever gezegd, slecht:Verering dus van massamoordenaarsBewust, want zoals geschreven:Urk heeft een ”signaal” afgeven. [15]
BINNENLANDS BESTUUR

En hier dus MIJN signaal.Ik heb er al een afgegeven met een artikel [16]Schrijfster en activiste Joke Kaviaar heeft dat ook gedaan [17]
En ik heb meer gedaan:Namelijk een felle post geplaatst op ”Binnenlands Bestuur”,dat zij, wat ik al wel verwacht heb, hebben verwijderd.Dat hebben ze mij al eerder geflikt, maar pech voor hen, hebik eerdere mijn reactie [ook over koloniale Bloedjassen, kennelijkkunnen ze dat niet hebben] hier gepostZie noot 18, HAHAHAHAHA

Dus:Zie direct hieronder mijn weggecensureerde reactie op BinnenlandsBestuur
Daaronder het Notenapparaat
IN DE NOORDZEE MET ALLE STANDBEELDEN VAN KOLONIALEBLOEDJASSENBEKLAD ALLE STRAATNAMEN VAN KOLONIALEMOORDENAARS!

Astrid Essed

REACTIE OP BINNENLANDS BESTUURINMIDDELS VERWIJDERD, MAAR KOMT OP MIJNWEBSITE TE STAAN!

BINNENLANDS BESTUURURK EERT COEN EN DE RUYTER MET STRAATNAMEN20 FEBRUARI 2018
http://www.binnenlandsbestuur. nl/bestuur-en-organisatie/ nieuws/urk-eert-coen-en-de- ruyter-met-straatnamen. 9581760.lynkx

TEKST

De gemeenteraad van Urk heeft unaniem een motie van de lokale partij Hart voor Urk aangenomen om straten in de nieuwe wijk Schokkerhoek te vernoemen naar ‘helden van weleer’ als Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.Signaal afgeven’Wij vinden het belangrijk om de zeehelden te blijven eren’, zegt wethouder Gerrit Post van Hart voor Urk.Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen. Welkom’Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers’, zegt Post. ‘Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.’ De wijk Schokkerhoek moet ongeveer 1500 woningen krijgen. De bouw begint op zijn vroegst in 2020. (ANP)

MIJN REACTIE

Door Astrid Essed (Historica/Journaliste) op  27 februari 2018 16:46J.P.COEN/MICHIEL DE RUYTER EN CO/KOLONIALE 
MISDADIGERS 
” Wij vinden het belangrijk om de zeehelden te blijven eren”’ 
Met deze opmerking geeft wethouder Gerrit Post van de lokale 
partij ”Hart voor Urk” nou precies weer wat er mis is aan het initiatief 
om straten in de wijk ”Schokkerhoek” te noemen naar wat hij noemt 
”helden” van weleer. 
Ook verdraait hij de boel: 
Want het gelukkig toenemende verzet tegen koloniale straatnamen/ 
standbeelden, heeft met ”linkse koers” niets te maken, wel met 
normaal fatsoen. 
Want wie zijn die ”helden” van meneer Gerrit Post? 
Jan Pieterszoon Coen, die in dienst van de VOC vrijwel de gehele 
Bandanese bevolking [15 000 mensen] heeft uitgemoord en daar nog 
trots op was ook. Niet alleen nu bekritiseerd, ook door 
tijdgenoten! VOKKERENMOORD dus! 
Kreeg als bijnaam ”Slachter van Banda” 
https://historiek.net/jan- pieterszoon-coen-1587- … 
https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-ei … 
Michiel de Ruyter, ook zo’n fraai voorbeeld, was de zetbaas van de Nederlandse 
slavenhandel. Wordt wakker lezers, dat is en was een misdaad tegen de 
menselijkheid! 
https://www.astridessed.nl/ michiel-de-ruyter-zet … 
https://www.astridessed.nl/ gemeente-utrecht-stop … 
Dat er mensen waren, die dit alles in de 17 eeuw nog niet volledig 
doorhadden [al is er altijd verzet geweest tegen het onrecht, zoals door de 
Quakers, ook Hugo de Groot verwierp slavernij, en ook Brederode] 
is een ding. 
Dat men willens en wetens in 2018 massamoordenaars en misdadigers 
tegen de menselijkheid gaat eren, is vergelijkbaar [al waren de nazi misdaden 
nog een graadje gruwelijker] met een Duits iniitiatief, over zo’n 
200 jaar later, om standbeelden op te richten voor Hitler, Himmler, Goering…. 
Wis mijn reactie gerust, Binnenlands Bestuur! 
De waarheid en gerechtigheid kunr u NIET uitwissen 
En: 
Deze reactie komt op mijn website te staan/HAHAHAHA 
Astrid Essed/www.astridessed.nl 

NOTEN

[1]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIETALS RACISTISCH FENOMEENASTRID ESSED19 OCTOBER 2013
 https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

WEBSITE ASTRID ESSEDZWARTE PIET
  https://www.astridessed.nl/tag /zwarte-piet/
  JOOP.NLBEDREIGING, STALKING EN MEER:VOORSTANDERS ZWARTE PIET ALMAAR EXTREMER24 NOVEMBER 2017
 https://joop.bnnvara.nl/videos /voorstanders-zwarte-piet-alma ar-extremer

JOOP.NL

RACISTISCHE REACTIES OP ANTI ZWARTE PIET BETOOG

7 OCTOBER 2013

http://www.joop.nl/leven/detai l/artikel/23221_racistische_re acties_op_anti_zwarte_piet_bet oog/

AD

GARIO: ZE WILLEN OM ZWARTE PIET MIJN STROT DOORSNIJDEN

28 AUGUSTUS 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Ne derland/article/detail/4130993 /2015/08/28/Gario-Ze-willen-om -Zwarte-Piet-mijn-strot-afsnij den.dhtml

JOOP.NL

RACISTEN BEDREIGEN ZANGERES ANOUK

28 OCTOBER 2013

https://joop.bnnvara.nl/nieuws /racisten-bedreigen-zangeres- anouk

AD

ANOUK STEUNT ZWARTE PIET NIET/FANS WOEDEND

28 OCTOBER 2013

https://www.ad.nl/sterren/ anouk-steunt-zwarte-piet-niet- fans-woedend~ac3baac0/

[2]

YOUTUBE.COMKNO’LEDGE CESARE SLACHTOFFER VAN BUITENSPORIG POLITIEGEWELD

https://www.youtube.com/watch? v=4TGvi3y9cIg

200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT INROTTERDAM/POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE DEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDE!ASTRID ESSED30 NOVEMBER 2016
https://www.astridessed.nl/200 -tegenstanders-zwarte-piet-opg epakt-in-rotterdampolitiegewel d-tegen-geweldloze-demonstrant enaboutaleb-schande/

[3]

WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISMEBELOONDASTRID ESSED1 DECEMBER 2017
  https://www.astridessed.nl/weg blokkade-op-a7-tegen-pietendem onstranten-racisme-beloond-weg -met-zwarte-piet/ 

[4]
SCHELDKANNONADE NAAR AANLEIDING VAN ACTIE VOORVERWIJDERING VAN HET STANDBEELD VAN J.P. COEN IN HOORN  DOORBRAAK.EUGEEN EERBETOON VOOR VAN ZUN VOETSTUK GEVALLEN COEN!21 SEPTEMBER 2011
  http://www.doorbraak.eu/geen-e erbetoon-voor-van-zijn-voetstu k-gevallen-coen/

[5]

” Daarop besloot de gemeenteraad om “een kritische noot” aan te laten brengen op de sokkel van het beeld. Maar daar is door toedoen van het gemeentebestuur niets van terecht gekomen, vindt het burgerinitiatief. D66-wethouder Peter Westenberg verklaarde termen als “volkerenmoord” en “genocide” te willen vermijden, omdat hij “geen moreel oordeel” wilde uitspreken over de daden van Coen.”
  DOORBRAAK.EUGEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDERLEIDING VAN COEN8 MAART 2012
   http://www.doorbraak.eu/ gemeente-hoorn-ontkent- koloniale-genocide-onder- leiding-van-coen/

NU.NLGEMEENTE UTRECHT STOPT DE SAMENWERKING METACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW1 NOVEMBER 2017
   https://www.nu.nl/utrecht/4987 391/gemeente-utrecht-stopt-sam enwerking-met-actiegroep-grauw e-eeuw.html
  EENVANDAAGACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMENOVERLEG UTRECHT1 NOVEMBER 2017
  https://eenvandaag.avrotros.nl /item/actiegroep-de-grauwe-eeu w-geweerd-uit-straatnamen-over leg-gemeente-utrecht/

[6]

DOORBRAAK.EUSPEKTAKELFILM OVER MICHIEL DE RUYTER, DE BESCHERMHEERVAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL23 DECEMBER 2014
   http://www.doorbraak.eu/spekta kelfilm-michiel-de-ruyter-de-b eschermheer-van-de-nederlandse -slavenhandel/

MICHIEL DE RUYTER, ZETBAAS VAN DE NEDERLANDSESLAVENHANDELASTRID ESSED26 AUGUSTUS 2015
  https://www.astridessed.nl/mic hiel-de-ruyter-zetbaas-van-de- nederlandse-slavenhandel/

DOORBRAAK.EUVRAGEN EN ANTWOORDEN OVER DE KOLONIALEZEESCHURK MICHIEL DE RUYTER21 JANUARI 2015
   http://www.doorbraak.eu/vragen -en-antwoorden-de-koloniale-ze eschurk-michiel-de-ruyter/

[7]

APOLOGETISCHE STUKKEN OVER MICHIEL DE RUYTER

VOLKSKRANTWEES TROTS OP MICHIEL DE RUYTER23 JANUARI 2015 https://www.volkskrant.nl/opin ie/wees-trots-op-michiel-de-ru yter~a3835541/  TEKST IVM EVENTUELE BETAALMUUR  Na de discussie over  Zwarte Piet zit er nu een rel aan te komen naar aanleiding van de film over Michiel de Ruyter. Er blijkt alweer een actiecomité te zijn opgericht dat De Ruyter in verband brengt met de slavenhandel. Nu worden we opgeroepen te protesteren tegen de verheerlijking van Holland als handelsnatie in de 17de eeuw, terwijl de slavernij in de film buiten beschouwing blijft. Laat er geen twijfel over bestaan dat de slavernij als een donkere bladzijde in onze geschiedenis beschouwd moet worden. Er is geen enkele reden om daar trots op te zijn, maar we moeten de slavenhandel wel in historisch perspectief zien. De Ruyter heroverde de slavenforten aan de West-Afrikaanse kust nadat de Engelsen die eerst van de Hollanders hadden overgenomen
 De slavenhandel was een winstgevende business en in het Europa van de 17de eeuw heerste de overtuiging dat het blanke ras superieur was aan alle andere rassen. Voor ons is die houding onvoorstelbaar, maar in die tijd was er niemand die de superioriteit van de blanke in twijfel trok. De Ruyter was een kind van zijn tijd en hij handelde in opdracht van de toenmalige bestuurders. Ook bij hem is het nooit opgekomen dat de slavernij onrechtmatig was.
 Ik ben het eens met De Ruyter de Wildt. De betrokkenheid van zijn voorvader bij de slavenhandel komt in het script van de film terecht niet aan de orde. We kunnen Michiel de Ruyter vergelijken met de Engelse zeeheld Nelson. Het zou nooit bij de Britten opkomen hun held in verband te brengen met de slavernij. Waarom moeten wij dat met De Ruyter dan wel doen?
 

De Ruyter was onze grootste zeeheld en hij vertegenwoordigt bijna vierhonderd jaar na zijn dood nog steeds ons land als leidinggevende natie in de 17de eeuw. Daar mogen we best trots op zijn.

Gosling Wiersma, Amsterdam

 ANDERE APOLOGEET VAN MICHIEL DE RUYTER EN HETSLAVERNIJVERLEDEN:  
ONVOLTOOID VERLEDENHERDENKING MICHIEL DE RUYTER EEN SCHANDE?SJAAK VAN DER VELDEN27 MAART 2015 BLOG SJAAK VAN DER VELDEN http://www.onvoltooidverleden. nl/?id=262 TEKST  

Blog 74, 27 maart 2015

Herdenking De Ruyter een schande?

Het was maar een klein clubje, maar ja toch mensen met wie ik wel enige verwantschap voel. Die verwantschap lijdt echter op haar beurt wel aan enige slijtage en dat leidt weer tot afstand nemen.

Welk clubje heb ik het over. De groep Michiel de Rover, die rond de première van de film MICHIEL DE RUYTER de nodige stampij maakte. Hun belangrijkste punt was dat De Ruyter een verdediger van de slavernij was en deze ‘zeeschurk’ het daarom niet verdient om met eer en bewondering te worden herdacht en afgebeeld in een heuse rolprent.

De Ruyter is voor mij en veel generatiegenoten een zeeheld over wie we het liedje leerden dat hij in een blauwgeruite kiel aan het grote wiel draaide om later als man van vuur en staal de schrihihihihik der zee te worden. Dat kinderbeeld vermag vast en zeker enige nuancering, maar gaat het zelfs zo ver dat Michiel nog uitsluitend een verwerpelijke beschermheer van de slavenhandel is? Als voorbeeld noemt de actiegroep dat De Ruyter het eiland Gorée (Goeree) aan de kust van West Afrika op de Engelsen herveroverde in 1665. Daarmee maakte hij de weg vrij voor de slavenhandel vanaf dat eiland die rond 1670 begon. Maar is het daardoor uitgesloten om de beste man tot onderwerp van een speelfilm te maken?

De film gaat niet over de periode waarin De Ruyter als walvisvaarder, kaper en koopvaarder aan de kost kwam en een groot vermogen vergaarde. Net zomin als zijn eerste jaren aan het touwslagerswiel en zijn eenvoudige afkomst (zijn vader was zeeman en later bierdrager) worden uitgebeeld. De film begint in 1652 als de al behoorlijk gezette kapitein zijn grote liefde, de zee, weer kan bevaren. Nu in dienst van de Republiek. In die periode is hij inderdaad naar Afrika gevaren om daar Gorée terug te veroveren op de Engelsen.

Een aardig detail is dat hij tijdens die tocht een oude makker uit Vlissingen ontmoet, een Afrikaanse slaaf die door zijn vestiging in de Republiek vrij was, christen was geworden en de naam Jan Compagnie aannam. De blijdschap over de ontmoeting in Goeree laat zien dat De Ruyter misschien niet veel moeite had met slavernij maar in ieder geval geen racist was. In dit verband is de volgende beschrijving van de plaatselijke bevolking door een van De Ruyters kapiteins aardig: ‘Het haer op ’t hooft staet gants mismaeckt, sij smeere haer lijf met vet en stincke derhalve dat men daerbij niet duren mach, en lijke door haer mismaeckt weese meer nickers als negers’. Nikker hier in de betekenis van duivel en neger voor zwarte mensen uit Afrika. Maar goed, dat is een ander verhaal.

De Ruyter bevrijdde in zijn leven overigens duizenden slaven van moslims die er een handeltje in christenslaven (en tot 2007 overigens ook Afrikaanse slaven) op na hielden. In de biografie die in 1996 is geschreven door Ronald Prud’homme van Reine worden talloze van dit soort bevrijdingen vermeld. Maar dat ging uiteraard om Europese soortgenoten.

Uit beide omstandigheden, dat De Ruyter zich niet principieel tegen slavernij verzette maar hij wel veel slaven bevrijdde, kunnen we in ieder geval concluderen dat hij in die zin gewoon meehobbelde op wat toen steeds meer gewoon werd gevonden. Primair was hij zeeman die de Republiek beschermde tegen het buitenlandse gevaar. Wel wordt getoond dat hij het lef had om steun te betuigen aan Johan de Witt, dat weet u vast nog wel uit het schoolboekje, een van die broers die op gruwelijke wijze werd afgeslacht door het gepeupel dat door Orangisten opgestookt de Republiek van binnenuit bedreigde.

Aan heldenverering uit eigen kring doen we in Nederland niet vaak meer, dat laten we graag aan mensen uit andere landen over. Maar is het dan beter om iedereen met een smet volledig af te serveren zoals Michiel de Rover wil? Maar waarom de zeeheld dan alleen maar afrekenen op zijn mogelijke relaties met slavernij van Afrikanen? Waarom maakt men zich niet boos over de straffen die De Ruyter uitdeelde aan gedeserteerde matrozen. Dezen werden gelaarsd (afgeranseld met een dik eind touw), van de ra gegooid en gekielhaald. Een schandalige manier van omgaan met de voorouders van Nederlandse arbeiders. En waar is de vrolijkheid over de aan waanzin grenzende godvruchtigheid van de Admiraal?

Soms bekruipt mij weleens het gevoel dat sommigen er een dagtaak van maken om alles af te wijzen wat riekt naar enige bewondering voor diegenen die ooit aan de wieg stonden van de nationale staat. Maar dat weet ik niet zeker. Wat me wel duidelijk lijkt, is dat het geen zin heeft om mensen van eeuwen terug met onze maatstaven te beoordelen. Dan is het einde zoek, want vroeger dacht en leefde men nu eenmaal anders dan wij. Dat niet te erkennen of begrijpen noemen we met een mooi woord anachronistisch denken, maar opent de weg voor afwijzing van alle respect voor onze voorouders. Want er waren er maar weinigen in die dagen die de slavernij principieel afwezen, dat zou nog lang duren. En voor alle nog verder in de tijd teruggaande historische rolprenten, romans en gedichten resten dan alleen nog maar afwijzende portretten. Alexander de Grote, Ahmed Baba, Caesar, Perikles, Mohammed, allemaal lui die de slavernij in stand hielden en over wie dus geen positief woord mag klinken in een geromantiseerde film?

En pas op, er is nog een riskante valkuil. Wie weet bekijken de mensen uit de toekomst ons als gruwelijke barbaren omdat we andere levende wezens doodden om ze op te eten. Zou zomaar kunnen. Als die toekomsters denken als Michiel de Rover, dan zullen zij geen bewonderende films kunnen maken over Trotzki, Fela Kuti, Jan Marijnissen, Erasmus, en ga zomaar door. Hoe de leden van Michiel de Rover er in die toekomst vanaf komen weet ik niet; misschien zijn ze allemaal veganist?

Sjaak van der Velden

[8]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT, MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDING ENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013
 https://www.astridessed.nl/ned erland-betuigt-spijt-over-slav ernijverledengeen-spijt-maar-e xcusesmensenrechtenschendingen -in-nederland-anno-2013/

[9]
JAN PIETERSZOON COEN

”Met een expeditieleger van 2000 soldaten overrompelde hij in 1621 de Banda-eilanden, waar de bevolking tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat bleef verkopen aan Portugezen en Engelsen. Deze veel gezochte specerij kwam destijds alleen hier voor. Wie de Banda-eilanden bezat, had het monopolie. Duizenden Bandanezen werden bij die actie op gruwelijke wijze vermoord. Het leverde hem de bijnaam “Slachter van Banda” op”
  WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN/GOEVERNEUR-GENERAAL VAN DEVOC
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen#Gouverneu r-generaal_van_de_VOC
  ORIGINELE BRON WIKIPEDIAJAN PIETERSZOON COEN
   https://nl.wikipedia.org/wiki/ Jan_Pieterszoon_Coen
  ”Hoewel de bevolking vluchtte ontkwamen slechts weinigen. Naar schatting overleefden slechts zeshonderd van de 15.000 Bandanezen de aanval. Bekend is dat de VOC tijdens deze volkerenmoord Japanse samoerai-beulen die in dienst waren van de VOC, opdracht gaven tientallen dorpshoofden te onthoofden. Jan Pieterszoon Coen, die het monopolie op de handel in nootmuskaatnoten en foelie veilig had gesteld, kreeg door deze gebeurtenis de bijnaam: Slachter van Banda.”
  HISTORIEKJAN PIETERSZOON COEN (1589-1629)-STICHTER VAN BATAVIA21 AUGUSTUS 2015
  https://historiek.net/jan-piet erszoon-coen-1587-1629/5545/
  ”Het was de tot nationale held omgebouwde massamoordenaar Coen die het VOC-beleid het meest agressief uitvoerde. Coen koos het eiland Java uit als centrale plek om van daaruit de koloniale macht uit te breiden. In 1619 liet hij de stad Jakarta platbranden om er op de rokende resten de Hollandse nederzetting Batavia te stichten. Om het monopolie op specerijen veilig te stellen zond Coen in 1622 “een strafexpeditie” naar de Banda-eilanden. De Bandanezen ontdoken namelijk de wurgcontracten met de VOC en handelden clandestien met de Portugezen. Coen liet daarop ongeveer 15.000 Bandanezen uitmoorden”
  DOORBRAAK/HET GEBLADERTEHOLLANDSE KOOPMANSGEEST GEEN REDEN TOTFEESTZOMER 2002
  http://www.doorbraak.eu/geblad erte/10842f52.htm
    ”“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen”, aldus het tekstvoorstel van het burgerinitiatief. “Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” De massamoord op de Banda-eilanden wordt beschouwd als het grootste bloedbad uit de geschiedenis van de VOC.”
  DOORBRAAK.EU GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDERLEIDING VAN COEN8 MAART 2012
   http://www.doorbraak.eu/ gemeente-hoorn-ontkent- koloniale-genocide-onder- leiding-van-coen/
   ”Na een opstand van de bevolking volgde een volkerenmoord en van de 15.000 oorspronkelijke bewoners bleven er slechts 600 over.”
  WIKIPEDIA

VOC OP DE BANDA-EILANDEN/BANDANESE VOLKERENMOORD

 https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-eilanden#Banda nese_volkerenmoord
  ORIGINELE BRON WIKIPEDIAVOC OP DE BANDA-EILANDEN
   https://nl.wikipedia.org/wiki/ VOC_op_de_Banda-eilanden
 ”De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie.”
  TROUWOPTREDEN JP COEN HAD WEL WAT MINDERGEKUND9 JULI 2011
  https://www.trouw.nl/home/optr eden-jp-coen-had-wel-wat-minde r-gekund~a871a84c/

TEKST

‘Dispereert niet.’ Met die woorden sloot koningin Wilhelmina op 14 mei 1940 haar toespraak tot het Nederlandse volk af. Ze citeerde de lijfspreuk van Jan Pieterszoon Coen: “Dispereert niet, ontziet uw vijanden niet, want God is met ons.”

Het leek de juiste tekst op het juiste moment. De stichter van Batavia en gouverneur-generaal in Nederlands-Indië (1587-1629) hoorde voor de meeste Nederlanders nog gewoon thuis in het rijtje van Hollandse helden. Toch waren het eigenlijk precies de foute woorden voor dat ogenblik. Leek de manier waarop Coen in zijn tijd huishield in de Oost niet verschrikkelijk veel op het brute optreden van de Duitse bezettingsmacht? Was het zelfs niet een graadje gruwelijker?

De koopmanszoon Jan Pieterszoon Coen was er vooral op uit om voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) het monopolie op de handel met Indië te verwerven. Hij schuwde daarbij geen enkel middel. Zelfs in eigen kring trad Coen hard en streng op. Maar berucht werd vooral zijn optreden op de Banda-eilanden, waar bewoners hun muskaatnoten ook aan de Britten leverden.

De Hollanders namen er, zelfs voor die jaren, op ongekend wrede wijze wraak. Japanse samoerai-beulen in dienst van de VOC onthoofdden een groot deel van de leiders. Van de andere vijftienduizend Bandanezen overleefde slechts een fractie de strafexpeditie. Een VOC-officier verbaasde zich over de gruwelijke orders die hij moest uitvoeren: “De mensen stierven zonder ook maar één geluid te laten horen, behalve één die Nederlands sprak. Die zei: ‘Heeren, heeft dan niemand van U medelijden?’ Alles wat gebeurde was zo afschuwelijk dat we erdoor verstomd waren. Alleen God weet wie gelijk heeft. Wij allen, als praktizerende Christenen, waren vervuld met afschuw over de manier waarop deze zaak werd afgehandeld en we hadden geen plezier in dergelijke aangelegenheden.”

  Om de nootmuskaathandel in handen te krijgen, werd bijna de volledige inheemse bevolking uitgemoord.”  NOSHOORN WIL KRITISCHER TEKST BEELDJP COEN5 JULI 2011
  https://nos.nl/artikel/253649- hoorn-wil-kritischer-tekst-bee ld-jp-coen.html

ZIE VOOR ANDERE KOLONIALE BLOEDJASSENARTIKEL

GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING

MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/STANDBEELDEN

KOLONIALE STANDBEELDEN DE NOORDZEE IN!

ASTRID ESSED

21 NOVEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/gem eente-utrecht-stopt-samenwerki ng-met-actiegroep-de-grauwe-ee uw-standbeelden-koloniale-misd adigers-de-noordzee-in/

[10]

”“Coen ontvolkte in 1621 de Banda-eilanden, nadat de inwoners tegen het verbod van de VOC in nootmuskaat hadden geleverd aan de Engelsen”, aldus het tekstvoorstel van het burgerinitiatief. “Duizenden Bandanezen kwamen hierbij om het leven. Honderden werden als slaaf naar Batavia gedeporteerd, waar ze alsnog werden gedood of van ellende omkwamen. Aan deze volkerenmoord ontleent Coen zijn bijnaam ‘de slachter van Banda’. De gemeente Hoorn, die het door Ferdinand Leenhoff vervaardigde standbeeld plaatste in 1893, ziet het niet langer als eerbetoon.” De massamoord op de Banda-eilanden wordt beschouwd als het grootste bloedbad uit de geschiedenis van de VOC.”
  DOORBRAAK.EU GEMEENTE HOORN ONTKENT KOLONIALE GENOCIDE ONDERLEIDING VAN COEN8 MAART 2012
   http://www.doorbraak.eu/ gemeente-hoorn-ontkent- koloniale-genocide-onder- leiding-van-coen/

NU.NLGEMEENTE UTRECHT STOPT DE SAMENWERKING METACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW1 NOVEMBER 2017
   https://www.nu.nl/utrecht/4987 391/gemeente-utrecht-stopt-sam enwerking-met-actiegroep-grauw e-eeuw.html
  EENVANDAAGACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW GEWEERD UIT STRAATNAMENOVERLEG UTRECHT1 NOVEMBER 2017
  https://eenvandaag.avrotros.nl /item/actiegroep-de-grauwe-eeu w-geweerd-uit-straatnamen-over leg-gemeente-utrecht/

[11]

TELEGRAAFURK WIL MET J.P. COENSTRAAT SIGNAAL AFGEVEN
  https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1697296/urk-wil-met-j-p-coen straat-signaal-afgeven
 TEKST  

Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen. ,,Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers”, zegt Post. ,,Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.”

De wijk Schokkerhoek moet ongeveer 1500 woningen krijgen. De bouw begint op zijn vroegst in 2020.

 BINNENLANDS BESTUURURK EERT COEN EN DE RUYTER MET STRAATNAMEN20 FEBRUARI 2018
  http://www.binnenlandsbestuur. nl/bestuur-en-organisatie/nieu ws/urk-eert-coen-en-de-ruyter- met-straatnamen.9581760.lynkx
  TEKST  

De gemeenteraad van Urk heeft unaniem een motie van de lokale partij Hart voor Urk aangenomen om straten in de nieuwe wijk Schokkerhoek te vernoemen naar ‘helden van weleer’ als Michiel de Ruyter en Jan Pieterszoon Coen.

Signaal afgeven

‘Wij vinden het belangrijk om de zeehelden te blijven eren’, zegt wethouder Gerrit Post van Hart voor Urk.

Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen.

Welkom

‘Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers’, zegt Post. ‘Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.’ De wijk Schokkerhoek moet ongeveer 1500 woningen krijgen. De bouw begint op zijn vroegst in 2020. (ANP)

  NOSURK WIL J.P. COENSTRAAT: ”WIE ZONDER ZONDE IS, WERPEDE EERSTE STEEN;”
 https://nos.nl/artikel/2218572 -urk-wil-j-p-coenstraat-wie-zo nder-zonde-is-werpe-de-eerste- steen.html
 TEKST Discussie over een standbeeld van Michiel de Ruyter, een relletje rond een beeld in het Mauritshuis, de Amsterdamse J.P. Coenschool die van zijn naam af wil. Het debat over het Nederlandse verleden laaide de afgelopen tijd op. Maar uit Urk komt een tegengeluid; de gemeente gaat straten in een nieuwbouwwijk vernoemen naar zeehelden van vroeger.  Initiatiefnemer is Jan Koffeman van de partij Hart voor Urk. “Toen wij hoorden dat deze mensen kritiek kregen, hebben wij gezegd: dat mag niet gebeuren. Wij op Urk zijn een zeevarend volk, vandaar dat deze mensen ons bijzonder aanspreken.” 

Dus diende Hart voor Urk een motie in. De rest van de gemeenteraad steunt het plan. En veel inwoners lijken het daarmee eens te zijn, merkte verslaggever Ewout de Bruijn van het NOS Radio 1 Journaal, die vanochtend op Urk was. “Mensen zijn hier verbaasd dat er ophef is.”

“Ja, zeehelden van vroeger, die hebben altijd een speciaal plekje natuurlijk”, zegt een Urker tegen de verslaggever. Een ander zegt: “U en ik hebben ook foute dingen gedaan. Er is geen een mens goed, u niet en ik niet.”

Koffeman sluit zich daarbij aan. “Je moet maar zo rekenen: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.” Volgens hem moeten de daden van vroeger worden gezien in het licht van die tijd. “Wij willen niet dat men die dingen, die negatief kunnen zijn, gaat gebruiken om nu het verleden door strepen. Nederland heeft veel te danken aan deze mensen.”

  

Karwan Fatah-Black, onderzoeker en docent gespecialiseerd in koloniale geschiedenis aan de Universiteit Leiden, is verbaasd over het Urkse plan. “Ik zie echt problemen met het op een voetstuk plaatsen van deze mensen. Het is een heel eenzijdige kijk op de geschiedenis.”

Volgens Karwan is van J. P. Coen bijvoorbeeld helemaal niet zo duidelijk wat hij nou voor Nederland heeft betekend. “Hij was in zijn tijd al omstreden, in Nederland, maar zeker op de plekken waar hij heeft huisgehouden.”

Straatnamencommissie

De historicus begrijpt dat maritieme geschiedenis belangrijk is voor een gemeente die zo verbonden is met de zee, maar hij ziet andere manieren om het verleden te eren. “Je kan straten vernoemen naar schepen, naar mensen die op Urk zijn geboren of naar mensen die van daaruit hebben gevaren.”

Of dat gaat gebeuren, hangt af van de straatnamencommissie van Urk, want die moet nog officieel beslissen over de straatnamen. Overigens is de kans klein dat Fatah-Blacks advies wordt opgevolgd. Er zit maar één iemand in de commissie en die heeft al laten weten dat hij zich in de motie van Hart voor Urk kan vinden.

[12]

GEMEENTE UTRECHT STOPT SAMENWERKING

MET ACTIEGROEP DE GRAUWE EEUW/STANDBEELDEN

KOLONIALE STANDBEELDEN DE NOORDZEE IN!

ASTRID ESSED

21 NOVEMBER 2017

https://www.astridessed.nl/gem eente-utrecht-stopt-samenwerki ng-met-actiegroep-de-grauwe-ee uw-standbeelden-koloniale-misd adigers-de-noordzee-in/

[13]

BINNENLANDS BESTUURURK EERT COEN EN DE RUYTER MET STRAATNAMEN20 FEBRUARI 2018
  http://www.binnenlandsbestuur. nl/bestuur-en-organisatie/nieu ws/urk-eert-coen-en-de-ruyter- met-straatnamen.9581760.lynkx

[14]

NOSURK WIL J.P. COENSTRAAT: ”WIE ZONDER ZONDE IS, WERPEDE EERSTE STEEN;”
 https://nos.nl/artikel/2218572 -urk-wil-j-p-coenstraat-wie-zo nder-zonde-is-werpe-de-eerste- steen.html

[15]

TELEGRAAFURK WIL MET J.P. COENSTRAAT SIGNAAL AFGEVEN
  https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1697296/urk-wil-met-j-p-coen straat-signaal-afgeven
 TEKST  

Met de motie wil de lokale partij een signaal afgeven in de discussie over het slavernijverleden van Nederland en de rol daarin van mannen als De Ruyter en Coen. ,,Een klein deel van Nederland wil van de helden van weleer de boeven van vandaag maken. Wij gaan niet mee met die linkse koers”, zegt Post. ,,Als de zeehelden ergens anders van hun sokkel worden getrokken, zijn ze bij ons welkom.”

De wijk Schokkerhoek moet ongeveer 1500 woningen krijgen. De bouw begint op zijn vroegst in 2020.

[16]

URK WIL J.P. COEN/MASSAMOORDENAARS OPVOETSTUKASTRID ESSED27 FEBRUARI 2018

https://www.astridessed.nl/urk -wil-j-p-coenstraat-massamoord enaars-op-voetstuk/

[17]

EEN SCHURK = EEN SCHURK = EEN SCHURK. OOK IN URKJOKE KAVIAAR22 FEBRUARI 2018

https://www.jokekaviaar.nl/ EEN_SCHURK_IN_URK.html

[18]

STANDBEELD KOLONIALE MISDADIGER J.P. COEN/GEMEENTE HOORN/WEGGECENSUREERDE REACTIE OP BINNENLANDS BESTUURASTRID ESSED22 NOVEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/standbeeld-koloniale-misdadiger-j-p-coen-gemeente-hoorn-weggecensureerde-reactie-op-binnenlands-bestuur/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!