De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Minderwaardige mensen bestempelen als terroristen om ze ongestraaft uit te moorden

woensdag 26 februari 2020 13:48
Spread the love

Bepaalde moslimlanden en -groeperingen bestempelen als ‘terroristen’ is gewoon een vuile truc van  machiavellistische staten, westerse wrede werelddictatuur (NAVO)  om een schijn van wettelijkheid te geven aan hun genocidaire agressieoorlogen voor wereldheerschappij en roofzuchtige ‘vrije markt’ uitbuiting.

Koloniale Europa en Europese veroveraars in andere continenten(Verenigde Staten)….) hebben sinds eeuwen landen  en volkeren in andere continenten gedemoniseerd om straffeloos te kunnen aanvallen,bezetten en de rijkdom van de inheemse bevolking te stelen.

Het radicale, extremistische christelijke westen dat sinds eeuwen  zichzelf ziet  als een superieur ras  beschouwt, volgens haar geo-politieke belangen, andere zwakke bevolkingsgroepen in andere continenten als de echte Untermenschen, als een inferieur ras. Zo kunnen ze hen diaboliseren, ontmenselijken en hen straffeloos als slaven houden, hen uitbuiten, hen van hun mensenrechten onthouden en de conventies van Genève niet te moeten toepassen.

De imperialistische westerse agressors zijn zeer laf. De Amerikanen en Europeanen zijn altijd grote bondgenoten geweest van de moslimstrijders, die ze nu “terroristen” noemen.Ook in de illegale agressieoorlogen tegen Joegoslavië en Servië gebruikten zij de moslimstrijders in Bosnië om het Joegoslavische leger te provoceren en ook in Kosovo om het Servische leger te provoceren om een reden te hebben om de natie te vernietigen, vanwege de criminele belangen om de oliepijpleidingen van het oosten naar Europa te controleren en uit te buiten. De Verenigde Staten hebben ook moslimstrijders gebruikt in Tsjetsjenië, Centraal-Aziatische Republieken en Libië…

De samenwerking met de islamitische strijders en de illegale agressieoorlogen en staatsgrepen tegen Irak en Libië hebben al-qaeda en ISIS sterk en groot gemaakt.

De Verenigde staten(V.S.) hebben ook de Taliban gesteund tot einde 2001.
De Sovjet-Unie heeft in 1979 Afghanistan niet  binnen gevallen maar wel volgens het internationaal recht,want uitgenodigd door de pro-socialistische  Afghaanse regering  om de socialistische regering te steunen die in 1979 aan de macht kwam .Een SECULIER regering met respect voor de rechten van het volk,beter lonen en sociale voorzieningen voor  arbeiders en armen, voor de rechten van vrouwen, een moderne en progressieve regering waar vrouwen vrij waren om een opleiding te volgen en dokter of advocaat te worden … om zich op een westerse manier te kleden.

Een landbouwhervorming om boeren en arme mensen een stuk land te geven zodat ze groenten en granen kunnen verbouwen om hun grote gezinnen te voeden.

Wegens egoïstische, criminele, imperialistische belangen begonnen de Verenigde Staten de islamitische strijders Moedjahedin te financieren, opleiden en bewapenen via de ISI (Pakistaanse geheime dienst) en geld uit Saoedi-Arabië om de Sovjet troepen te verslaan en een staatsgreep te plegen.
USSR is naar Afghanistan gegaan om de pro-socialistische regering  te steunen die de mensenrechten en de vrijheid en rechten van de vrouwen  verdedigden en een beter leven, beter lonen wilden geven aan het volk en kleine boeren tegen de wrede agressie van de moslim strijders gesteund door de Verenigde Staten van America.

De V.S. heeft de moedjahedins bewapend (wat ze nu terroristen noemen) met anti-afweer Stinger-raketten met de mogelijkheid om Sovjet helikopters en vliegtuigen neer te schieten. De Sovjet-Unie trok zich in 1989 terug omdat ze al 17.000 soldaten had verloren.

Toch bleven de Verenigde Staten de moslimstrijders steunen. De westerse werelddictatuur en media verzwijgen  dat de Afghaanse  SECULIER socialistische regering (zonder hulp van de Russen) nog 3 jaar stand gehouden heeft  tot 1992, tegen de moslim strijders  die nog steeds  steun van de V.S. kregen. Uiteindelijk met steun van de V.S. hebben Al-Qaeda en ISIS  Kabul ingenomen  en een regime van terreur geïnstalleerden met gevechten tussen de verschillende fracties.
De Verenigde Staten hebben een seculiere regering met respect voor de mensenrechten en de rechten en vrijheden van de vrouwen in Afghanistan, vernietigd.

Door de chaos steunden de VS een nieuwe groep soennitische moslimstrijders, de Taliban (studenten van de Koran) uit de madrassa’s in Pakistan, die met militaire en financiële hulp bijna heel Afghanistan in handen kregen en in 1996 in Kabul aan de macht kwamen. De Verenigde Staten hadden goede betrekkingen met de Taliban, ook omdat de V.S. een pijpleiding wilden aanleggen door Afghanistan, tussen de olierijke Centraal-Aziatische landen (voormalige provincies van de Sovjet-Unie) en een haven in Pakistan om de “vijandige” landen Iran en Rusland te vermijden. De Amerikaanse oliemaatschappij UNOCAL was betrokken en heeft Taliban twee keer ontvangen in Amerika .Bij beide gelegenheden werd de taliban met een rode loper ontvangen door UNOCAL en de Amerikaanse regering.
De Taliban had 90% van Afghanistan in handen, maar kon de Panjshir-vallei niet beheersen onder de controle van de strijdkrachten van Ahmad Shah Massoud, ‘United Islamic Front for salvation of Afghanistan’, de Amerikaanse imperialisten veranderden later de naam in ‘noordelijke alliantie’ om een meer ‘democratisch’ imago aan de groep te geven.

Al In de zomer van 2001 bedreigden de VS de Taliban met militaire agressie voordat de sneeuw viel (oktober) als de Taliban geen regering van nationale eenheid zouden vormen met Ahmad Shah Massoud om pijpleidingen aan te leggen van de voormalige Sovjetrepublieken naar een haven in Pakistan.
De Taliban accepteerde deze arrogante en agressieve dreiging niet en de Amerikaanse illegale agressieoorlog was al voor de aanval van 9/11 gepland.

Moslims werden valselijk beschuldigd van de aanslagen van 9/11 en deze agressieoorlogen hebben al een genocide van 5 miljoen moslims gepleegd.

Ook de wrede agressieoorlogen tegen (Irak/moslims) sinds 1991, terreurbombardementen met massavernietigingswapens, zijn een schending van het internationale recht, zijn oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, een genocide van moslims.

Daarbij komt de monsterachtige ongelijkheid in bewapening, het zijn geen oorlogen maar gewoon echt Untermenschen als konijnen uitmoorden.

Verenigde Staten (V.S.) de grootste sponsors van terrorisme.

Er bestaan geen “terroristen” maar wel misdrijven, bommen aanvallen  die door individuen, groepen en staten worden gepleegd..

Nu heeft iedereen, politieke leiders, journalisten, “experten” de mond vol van het woord “terroristen”. Ik vind dit gewoon racisme,  islamofobie, schending van de anti-discriminatie wet, aanzetten tot haat en geweld tegen moslims.

Volgens de beschrijving van terroristische misdrijven in het Belgische strafwetboek (art. 137-141ter SW) blijven de grootste plegers van terroristische misdrijven de machtige legers van de V.S., Frankrijk, Groot-Brittannië, NAVO en Israël…

Gezien dat hun redenen voor de agressieoorlogen vals en bedrieglijk zijn kunnen ze alleen dood, vernietiging en totale chaos brengen. Na elke agressieoorlog wordt de situatie elke keer erger.

En toch blijven ze hetzelfde doen, terreurbombardementen met massavernietigingswapens tegen weerloze moslims.

De politieke leiders van Europa en de V.S. zijn kwaadaardige psychopaten, negationisten . Ze zijn de grootste bedreiging voor de vrede en veiligheid in de moslimlanden en in de rest van de wereld.

Europese koloniale holocaust, het toelaatbare negationisme

Europa erkent nog steeds de koloniale Holocaust niet wat bewijst dat Europa nog steeds het misdadige en psychopathische standpunt inneemt dat zij geen Holocaust gepleegd hebben omdat de slachtoffers de echte Untermenschen waren ( Afrikanen, indianen,  Aziaten, moslims, …)

De kwetsbare volkeren van de rest van de wereld leven sinds 500 jaar onder voortdurende angst voor brute agressie, onderdrukking, slavernij en uitbuiting. Het barbaarse, wrede en genadeloze koloniaal Europa heeft ongeveer 90% van de bevolking van de Amerika’s, ongeveer 30 % van Sub-Saharisch Afrika afgeslacht. Koloniaal Europa heeft ongeveer 100 miljoen mensen vermoord. Het is de grootste en langste  holocaust  in de geschiedenis.

Militaire overmacht geeft goddelijke privileges en rechten. koloniaal Europa, de imperialistiche V.S. en zionistisch Israël zijn Übermenschen en daardoor mag Israël ook het Palestijnse volk als Untermenschen behandelen, hen in concentratie kampen steken, etnische zuivering doorvoeren en hen uitmoorden.

Bovendien mag Israël zijn buurlanden regelmatig bombarderen (terroristische aanslagen) en Iran bedreigen met geweld en terreur. Israël mocht ook een onwettelijk nucleair wapenarsenaal bouwen met de steun van de V.S. en Frankrijk. Israël heeft zelfs het non-proliferatie verdrag niet getekend en toch wordt het niet lastig gevallen of krijgt het geen inspecties op zijn illegaal wapenarsenaal.

We leven nog steeds op een planeet van meesters van slaven die slaven domineren. Er bestaan ware Übermenschen (Europa,V.S., Israël), hun (tijdelijke) vrienden en de bevriende/toegelaten gewapende groeperingen en echte Untermenschen (de niet-bevriende zwakkere anderen) en de niet toegelaten/niet bevriende gewapende groeperingen.

De ware Übermenschen genieten van “diplomatische/goddelijke” immuniteit, ze staan niet alleen boven de wet, ze zijn de wet want ze schrijven “het internationaal recht” dat alleen van toepassing is op de echte Untermenschen.

Het is een nazi-achtige ideologie waar de echte Untermenschen worden gedemoniseerd (zij bedreigen ons, they hate us for our freedom and democracy ) om een legitimatie te hebben voor de laffe, hatelijke, verwerpelijke, onwettelijke terreur agressieoorlogen tegen de zwakkere anderen, die in de weg staan van de roofzuchtige,misdadige belangen van de ware Übermenschen. De ware Übermenschen leven in een staat van genade, ze bezitten 80% van de rijkdom van de aarde.

Als eigenaars van de wereld omvatten hun vitale  belangen, hun nationale veiligheid en hun territoriale soevereiniteit de ganse planeet.

De slaven/Untermenschen hebben geen belangen, geen rechten op nationale veiligheid, geen recht op territoriale soevereiniteit want ze leven op gronden die eigendom zijn van de ware Übermenschen. Het kleinste teken van eigenbelang wordt door de Übermenschen als een agressie, als een bedreiging ervaren en dus riskeren ze een paar terreurbommen op hun hoofd te krijgen in hun eigen geboorteland, familiehuis of moestuin.

Een beschaafd Europees mens die werkt in een slachthuis en een miljoen dieren doodt, voelt zich geen nazi psychopaat omdat het maar dieren zijn.

Het is het hetzelfde met de kolonialisten en imperialisten, ze zijn fier op hun “waarden, vrijheid en principes”, ze lijken zich niet bewust te zijn van de naziachtige gruwelen die ze plegen. Dit bewijst dat ze gewoon hun goddelijk recht uitdrukken, de door god gegeven belangen en verlangens nastreven, wereldeigenaars zijn die de zwakkere anderen overheersen en uitbuiten. Dit is de afschuwelijke waarheid over de “beschaafde” Europeanen en Amerikanen.

Koloniaal Europa heeft het meest  de territoriale integriteit van de zwakkere rest van de wereld geschonden, op het einde van de 19de eeuw hadden ze de Anschluss verwezenlijkt van ongeveer 85% van de planeet en nu steeds schenden ze nog steeds de territoriale integriteit (homeland security) van andere volkeren (Nouvelle Caledonie, Bahia de Guantanamo, Malvinas, Diego Garcia, Guam, Hawaï, Réunion, Okinawa, Tahiti, Martinique, Guadeloupe, Haïti, Djibouti, Melilla, Ceuta…)

Gebrek aan schuld-en normbesef

De genocidaire Europese kolonialisten hebben een pertinent gebrek aan schuld-en normbesef. Na 500 jaar weten ze nog van niets, ze kunnen zich nog steeds niet inleven in de helse pijn en de onmachtige woede van de slaven. Dit bewijst dat de kolonialisten en imperialisten nog steeds de zwakkere volkeren van de wereld echt bezien als minderwaardig. Een duidelijke schending van de anti-discriminatie wet. Toch wordt niemand vervolgd.

Koloniaal Europa heeft nog steeds haar misdaden niet toegegeven, nog geen excuses gevraagd en nog steeds geen schadeherstel betaald. Daardoor blijven ze nog steeds meester van slaven in hun hoofden en harten. Ze blijven blind voor hun eigen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid, genocide. Ze zijn half blind, gespleten en ze denken nog steeds als kolonialisten.

Daardoor blijven ze de terreur van slavernij en van hun koloniale verleden vergoelijken en verheerlijken. Daardoor blijven ze de terreur van verovering, overheersing en uitbuiting van de zwakkere anderen vergoelijken en verheerlijken. We leven in een maatschappij waar het vergoelijken en verheerlijken van geweld en terreur tegen de echte Untermenschen alomtegenwoordig is, door de westerse politici, de media en de ‘heroïsche’ Hollywood films over agressieoorlogen waar echte Untermenschen als insecten worden uitgemoord. Hun gespletenheid is zo erg dat ze dit nog steeds niet beseffen wat nogmaals bewijst dat ze de zwakkere anderen als minderwaardig beschouwen.

De westerse oorlogsindustrie (wapens, vliegtuigen, boten, onderzeeërs, tanks, veiligheid, logistiek en opbouw van de vernietigde landen) is immense groot en belangrijk en stelt zeer veel mensen te werk. De oorlogszuchtige wereldoverheersers hebben oorlogen nodig om veel winst te maken voor de westerse multinationals  en de werkgelegenheid te behouden of zelfs nieuwe arbeidsposten te creëren.

Het verbod op haat prediken  wordt alleen toegepast op de echte Untermenschen, het is enkel een misdrijf als  echte Untermenschen geweld tegen de ware  Übermenschen vergoelijken en verheerlijken. Daardoor heeft België politieke gevangenen en de V.S zelfs duizenden politieke gevangenen.

Veel Belgische politici zoals ministers van oorlog Didier Reynders  Yves Leterme,Guy Verhofstad zijn grote haatpredikers tegen de echte Untermenschen en daardoor blijven ze ongestraft.

Wanneer gaat “beschaafd” Europa de misdaden tegen de mensheid en genocides van het kolonialisme vervolgen? En het negationisme en de verheerlijking van de koloniale Holocaust strafbaar maken? Toch blijft koloniaal Europa nog steeds ongestraft.

https://www.arte.tv/de/videos/RC-019261/afghanistan/

https://en.wikipedia.org/wiki/Durand_Line

https://www.britannica.com/event/Durand-Line

Michael Parenti ‘the terrorism trap: september 11 and beyond’

https://en.wikipedia.org/wiki/Afghan_Massacre:_The_Convoy_of_Death

Paul Fitzgerald ‘Invisible history,Afghanistan’s untold story’

John Cooley “Unholy wars,Afghanistan,America and international terrorism”

Steve Coll” Ghost Wars”

Carl Boggs “The crimes of empire,rogue superpower and world domination”

Robert Dreyfuss ‘Devil’s Game,how the United States helped unleash fundamentalist islam’

‘Richard Labévière’Dollars for terror,the United States and Islam’

Daniele Ganser ‘Les guerres illégales de L’OTAN,une chronique de Cuba à la Syrie’

-‘LesArmées secrètes de l’OTAN,réseaux stay-behind,Gladio et terrorisme en Europe de l’Ouest’

Lutz Kleveman ‘The new great game, blood and oil in central Asia”

DVD ‘the war on Democracy’ John Pilger.

DVD ‘Shadow wereld’ Johan Grimonprez

film ‘American Made’ Doug Liman

film ‘kill the messenger”jeremy Renner

film ‘war dogs’Todd philllips

obama-on-negotiating-with-terrorists

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!