De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Universiteit voor het Algemeen Belang nodigt uit: De Gendervrije Ziel – 13 november 2014 19u – Filmvertoning en Salon

In het kader van de Faculteit Anderheid gaat deze avond over "gender". Locatie: Polyvalente zaal Sint Lucas Antwerpen + lokaal UAB & Maatschappelijke Dienstverlening SLA Sint-Jozefstraat 35 2015 Antwerpen

dinsdag 28 oktober 2014 12:06
Spread the love

Er gebeurt op wereldniveau iets heel bijzonder met onze
kijk op genderidentiteit. Als in de Joodse-Christelijke en Islamitische
culturen tot op heden enkel de fysieke geslachtskenmerken werden gebruikt om
genderidentiteit te definiëren, dan is nu een stille revolutie bezig…

Zijn het onze chromosomen die onze gender bepalen? Of geeft
zoals in vervlogen tijden, binnen oude beschavingen, de ziel aan welk geslacht
iemand zou dragen?…

Over het geslacht als gevangenis en repressie.

Over recente ontwikkelingen in de erkenning van een
genderdiversiteit in de identiteitsbeleving.

Over de geboorteaangifte, facebook en een mystiek streven
naar de “gendervrije-ziel”.

Programma:

18u30: welkom op de campus Sint Lucas in het kader van de
Faculteit Anderheid van de UAB www.universiteitalgemeenbelang.be

19u00: filmvertoning ORLANDO naar het boek van Virginia
Woolf

20u45: uiteenzetting door expert Ronny D’Hulster
(psychotherapeut en Two-Spirit).

Aansluitend gedachtewisseling.

22u00: Einde

Geïnteresseerd? Schrijf je in via info@universiteitalgemeenbelang.be
vóór 11 november

Deelname 10€ (drink inbegrepen)

Gratis voor UAB-leden en studenten Sint Lucas Antwerpen,
drank te betalen à 2€

meer info: http://www.universiteitalgemeenbelang.be/nl/agenda/t=2014-11-13

Deze aankondiging benut ik ook even om te verwijzen naar de voordracht over Transgenders door Hannelore onlangs in het Roze Huis (zie artikeltje in m’n blog) alsook om nog eens te belichten dat als je er voor uitkomt “anders” te zijn je het één en ander “mag” meemaken meestal. Vandaar dat de cijfers over zelfmoordgedachten en zelfmoordpogingen wel juist zullen zijn! Er is een enorme druk van “de maatschappij” en kan daar van meespreken en zeggen dat ik ondertussen ervaringsdeskundige gediscrimineerd worden ben (edoch zonder zelfmoordgedachten maar “agerend” ofte “activist”)… Gelukkig is het maar een minderheid en meestal ook niet echt “kwaad” bedoeld maar louter uit “niet-weten” en “niet-begrijpen”. Vooral “de overheid” houdt er geen rekening mee alsook beschouwen vele psychiaters je nog als ‘geestesziek’ (sic) ofte lijdend aan “genderdysforie” wat nog steeds als een stoornis vermeld staat in de DSM-V hét psychiatrisch handboek dat lijviger wordt bij iedere volgende editie = binnenkort iedereen patiënt behalve psychiaters 😉 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!