De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Universele toegang tot Covid vaccins: Actie loont ! (maar de strijd gaat verder)

Universele toegang tot Covid vaccins: Actie loont ! (maar de strijd gaat verder)

maandag 14 juni 2021 16:59
Spread the love

Op woensdag 9 juni j.l. voerden afgevaardigden van de middenveld organisaties die deel uitmaken van de coalitie “Right to Cure” (waaronder LEF) een symbolische actie aan het Europees Parlement in Brussel,  om de eis kracht bij te zetten dat de patenten op de vaccins zouden opgeheven worden. Aanleiding was het debat dat diezelfde dag in het Europees Parlement zou gevoerd worden over een resolutie die deze opheffing vraagt.  Beelden van deze actie zijn te bekijken op https://photos.app.goo.gl/88FSj3wwQ2YEFyqE9 , met dank aan de fotografen van de middenveld organisaties.

Een gewonnen “veldslag”, maar de “oorlog” gaat verder                                           

 ‘s anderendaags vernamen wij tot onze grote vreugde dat het Europees Parlement deze resolutie aangenomen heeft (zij het met een nipte meerderheid van 1 stem). Deze resolutie vraagt dat de Europese Commissie in de Wereldhandelsorganisatie (WHO) de opheffing van de patenten zou verdedigen. Positieve signalen kwamen uit de G7 top in Engeland, maar het is nog niet duidelijk wat er concreet zal uit voortvloeien.

Wat te doen ?

  • De handtekeningactie voor het Europees burgerinitiatief “Right to Cure” gaat verder. Momenteel zijn er er goeie 200.000 handtekeningen (waarvan een goeie 28.000 uit België) van het vereiste 1 miljoen, om de Europese Commissie te dwingen zich publiek te verantwoorden.
  • De Belgische coalitie van middenveld organisaties die ijveren voor het opheffen van de patenten op de vaccins zal in de komende weken ook de druk op de Belgische politiek verder zetten. Op 22 junik. zal in de voormiddag actie gevoerd aan het Parlement, omdat op die dag een ontwerp resolutie die pleit voor de vrijlating van de patenten in Commissie zal besproken worden.

Noteer alvast die datum in uw agenda !

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!