De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uniformen van katoen en rubber

Uniformen van katoen en rubber

zaterdag 17 oktober 2015 06:39
Spread the love

Een oud generaal kocht nog zijn uniformen tweedehands

en liep door de Kalverstraat met een stier achter zich aan.

Deze koeienmepper ziet het volk als vee.

Door zijn groot onderscheid zag hij zijn vier sterren voor de

nachtelijke hemel aan.

Drie zijn er gevallen, alle drie met exploderende kracht.

Op de vierde wordt gewacht zijn laatste ster.

Glimmend, gepoetst tot in de puntjes, zal het haar laatste

reis zijn het lied van de hemel. Sterretje, sterretje in het land

wie heeft de grootste exploderende kracht in zijn hand.

Het gestoomde uniform stond al op tilt hoger kon deze bulk

niet komen alleen de ster hielp hem uit zijn dromen.

De spanning steeg ten top het kwam uit zijn broek hoe hoger

het kroop slurpte hij het op als dikke stroop

Waar kwam de generaal vandaan uit het lichaam het stootte hem af

en hij lag daar op de grond zonder verstand.

Zijn grote mond ging open en dicht  eenieder stopte er van alles in

de generaal schreeuwde voort in zijn hoofd zat al een bom.

Zijn lievelingsster heeft recht op een zeer donkere nacht en zal

ontbranden, een sterren zienswijze sinds zijn geboorte zal het worden

volbracht.

take down
the paywall
steun ons nu!