De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

UNESCO geeft het goede voorbeeld door Palestina als volwaardig lid op te nemen

UNESCO geeft het goede voorbeeld door Palestina als volwaardig lid op te nemen

donderdag 3 november 2011 12:36
Spread the love

De meerderheid van de landen, 107 tegen 14, hebben duidelijk en luid hun stem laten horen namelijk dat ze een onafhankelijk Palestina willen.
De VSA en Israel bewijzen weer dat ze vijanden van de democratie zijn en reageren met  agressieve en onwettelijke maatregelen, de bouw van nieuwe koloniën, geld achterhouden en bedreigingen uiten.
De VSA hebben altijd hun kolonialistische wil aan de wereld opgedrongen met brutaal geweld en bombardementen met massavernietigingswapens.
De VSA en Europa hebben met brutale bombardementen op Joegoslavië de onafhankelijkheid van Kroatië, Bosnië, Kosovo, Macedonië opgedrongen en met uitzonderlijke druk en bedreigingen hebben ze de onafhankelijkheid van Oost-Timor en Zuid Soedan opgedrongen aan Indonesië en Soedan.

Maar in het geval van de bondgenoot Israel vragen ze aan het zwakke slachtoffer om te onderhandelen met het machtige Israel. Dit zijn geen eerlijke onderhandelingen gezien het hier niet gaat om gelijken partijen. Uiteindelijk komt het hierop neer dat de VSA vraagt aan de slaaf om de bevelen van de meester te gehoorzamen.

Wat de VSA en Europa bedoelen met “onderhandelingen” is dat de Palestijnen moeten akkoord gaan en zich tevreden stellen met de “eisen” en de “vrijwillige toegevingen” van Israel.
Er valt toch weinig te onderhandelen zolang de dief de gestolen grond niet teruggeeft.
Israel pleegt al lang wrede misdaden tegen het Palestijnse volk, dat moet leven in mensonwaardige omstandigheden, in gevangenissen en concentratiekampen.

                           FREE PALESTINA

Nochtans bestaat er reeds lang een consensus, bij de meerderheid van de landen, in verband met het onafhankelijke Palestina o.a. het Arabische voorstel met de grenzen van voor de oorlog van 1967 en met Oost Jeruzalem als hoofdstad.
Het is aan de Algemene Vergadering van de VN om een rechtvaardig vredesplan op te stellen  en op te dringen aan Israel.
Israel heeft, met de steun van de VSA en Europa, immers al bewezen dat ze het gestolen land  niet willen teruggeven maar zelfs dat ze nog steeds nieuw land blijven bijeen graaien.

Het resultaat van deze stemming bij UNESCO bewijst ook dat de Algemene Vergadering van de VN met een ruime meerderheid zou stemmen voor een onafhankelijk Palestina.
Nu leven we echter in een werelddictatuur van de Veiligheidsraad van de VN met een kleine kliek van 15 landen waarvan 5 met vetorecht. Dit gaat absoluut niet over waarheid en rechtvaardigheid maar enkel over machtsmisbruik waar de wet van de sterkste geldt.
Ik vind dat het vetorecht en de Veiligheidsraad moeten afgeschaft worden en dat alle resoluties moeten genomen worden met tweederde meerderheid door de Algemene Vergadering van de VN, waar elk land een stem krijgt.
Ik denk dat een wereld die geregeerd wordt op een democratische manier door de AV van de VN veel vredevoller en rechtvaardiger zou zijn.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!