De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Unblock Cuba actie

Unblock Cuba actie

donderdag 17 juni 2021 18:33
Spread the love

Vorige zaterdag (12.6.21) voerde de Coördinatie tegen de blokkade van Cuba actie in Brussel. Na een fietskaravaan volgde een meeting aan het Centraal Station. LEF was erbij om onze steun te betuigen en filmde de actie. Zie vimeo.com/channels/leffge

Achtergronden

Sinds Fidel Castro en zijn companen, na een jarenlange strijd de dictatuur van Batista omverwierpen in 1960, stelden de VS zich uiterst vijandig op tegen dit nieuwe regime. Na een mislukte militaire inval (Varkensbaai 1961) door naar de VS gevluchte aanhangers van het oude regime, trof de VS geleidelijk strengere sanctie maatregelen. We vermelden twee wetten: het “Torricelli act” (1992) bepaalt dat schepen die in Cuba aanmeren niet welkom zijn in VS havens voor de volgende zes maanden. De aanvoer van goederen uit Europa wordt hierdoor aanzienlijk bemoeilijkt

 Een andere wet met verregaande consequenties is de “Helms Burton Act” die bepaalt dat  niet VS firma’s  die zaken doen met Cuba in de VS strafbaar zijn. Bijvoorbeeld: een Europese bank met filialen in de VS die geld overschrijft naar Cuba.

Jaarlijks wordt dit sanctiebeleid in de Algemene vergadering van de VN bijna unaniem veroordeeld. Enkel de VS zelf, Israël en enkele eilandstaatjes in de Stille Oceaan stemmen tegen.

Onder het presidentschap van Obama werden enkele kleine versoepelingen van dit sanctiebeleid doorgevoerd . Verder had hij trouwens niet kunnen gaan, bij gebrek aan steun in het Congres om de sanctiewetten af te schaffen; Onder Trump werden deze versoepelingen volledig teruggedraaid. Voorlopig heeft Biden nog geen stappen gezet om minstens terug te keren naar het beleid onder Obama.

Zijn bezoek aan Brussel was dan ook de directe aanleiding tot de actie van de Coördinatie tegen de blokkade van Cuba.

De actie van de Coördinatie richt zich niet alleen tegen de VS maar ook tegen de dubbelzinnige houding van Europa, dat met woorden het sanctiebeleid van de VS afkeurt maar nalaat praktische maatregelen te nemen om deze sancties te omzeilen.

Meer informatie op https://stopdeblokkade.be/

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!