De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uitzettingen naar Soedan/Uitzetting Ezzedine Mehimmid/Verslag van een KLM passagier

Uitzettingen naar Soedan/Uitzetting Ezzedine Mehimmid/Verslag van een KLM passagier

woensdag 16 januari 2019 15:39
Spread the love

UITZETTINGEN NAAR SOEDAN/UITZETTING EZZEDINE MEHIMMID/VERSLAG VAN EEN KLM PASSAGIER

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/uitzettingen-naar-soedan-uitzetting-ezzedine-mehimmid-verslag-van-een-klm-passagier/

Beste lezers,
Zoals u waarschijnlijk gezien hebt, heb ik recentelijk een aantal brievengeschreven aan:
Staatssecretaris Harbers van Justitie en VeiligheidDe KLMKenya Airways [1]
Reden?
De uitzetting van de Soedanese vluchteling, de heer Ezzedine Rahmatallah Mehimmid naarSoedan, wat voor hem levensgevaarlijk is!Want in Soedan is niet alleen sinds 1989 een keiharde dictatuuraan de macht, die op grote schaal mensenrechten schendt, zijvoert in Darfur een misdadige oorlog tegen de burgerbevolkingwaarbij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheidworden gepleegd! [2]De president van Soedan, Omar Bashir, hoofdverantwoordelijkevoor deze misdaden, is bovendien door het InternationaalStrafhof in Den Haag aangeklaagd voor oorlogsmisdadenen misdaden tegen de menselijkheid. [3]Onnodig te zeggen, dat een dergelijke uitzetting voor iedereSoedanese vluchteling zeer risicovol is, maar zeker voor Ezzedine Mehimmid,omdat hij nu juist afkomstig is uit oorlogsgebied Darfur!Ook is er in 2017 een andere vluchteling naar Soedan uitgezet, dievolgens mensenrechtenorganisatie Amnesty Internationalbij aankomst in Khartoem [hoofdstad Soedan] is gearresteerd, mishandelden daar nu ondergedoken leeft. [4]En ondanks het feit, dat Amnesty International de verantwoordelijkeStaatssecretaris Harbers hiervan op de hoogte gesteld heeft [5], warenKamervragen en brieven van bezorgde burgers zoals ik [6], aan dovemansoren gericht en heeft hij de uitzetting gewoon doorgezet!
GEWETENLOOS IS HET WOORDRUSSISCHE ROULETTE SPELEN MET DE LEVENS VANSOEDANESE VLUCHTELINGEN IS HET!
Maar dat is nog niet alles.
Tijdens de KLM vlucht naar Nairobi [waar de vlucht werd overgenomen door Kenya Airways, die ik vergeefs heb benaderdom de uitzetting nog tegen te houden, nog op tijd verzonden, voordatEzzedine in Nairobi was gearriveerd] [7] is het grof en inhumaantoegegaan, waarbij zowel de begeleidende marechaussees alshet KLM personeel, zich ernstig zouden hebben misdragen.
De bron hiervoor is een verslag van een KLM passagier, die aanboord van dit vliegtuig was en mij en anderen heeft verzocht, dit te publiceren.
Daaraan geef ik graag gehoor.
Zie direct hieronder het verslag van de passagier.
En daaronder het notenapparaat.
Maar ook al zou er niet grof zijn opgetreden, de essentie is,dat uitzettingen naar gevaarlijke landen als Soedan uit den boze zijnen dat zowel Staatssecretaris Harbers [hoofdverantwoordelijke]als zijn handlangers in Kwade Zaken [transporteerders naarhet Gevaar] de KLM en hier ook KenyaAirways, mede verantwoordelijk zijn voor foltering, vervolgingen mogelijk dood.
Lees onderstaand huiveringwekkend verslag

Astrid Essed

VERSLAG PASSAGIER UITZETTINGSVLUCHT NAAR SOEDAN  

https://www.indymedia.nl/node/45206

Verbijstering, boosheid en teleurstelling bij passagiers op uitzettingsvlucht. 
Zaterdag 5 januari 2019 vertrok een KLM vlucht met aan boord dhr. Mehimmed. Deze jonge man is gedwongen uitgezet naar Soedan. Er wordt voor zijn leven gevreesd.

Een verslag van de situatie in het vliegtuig


Bij het boarden kwamen mijn reispartner en ik bij onze plekken aan achterin het vliegtuig. Er was commotie, we zagen diverse passagiers in gesprek met de aanwezige marechaussee. 

Ik vroeg aan een vrouw, reizend met 3 jonge kinderen, wat er aan de hand was. 

Ze vertelde ons over de situatie: een man werd gedwongen meegenomen op de vlucht met als doel een overstap in Nairobi naar Khartoem (Soedan). Hij zou daar worden afgeleverd op het vliegveld en aan zijn lot overgelaten. 

Ze vroeg wat we konden doen om dit tegen te gaan. 

We wisten dat de situatie in Soedan helemaal niet veilig is en konden niet begrijpen dat de man hier onder dwang naar toe gebracht werd. Wat er gebeurde op deze vlucht houdt me nog steeds bezig en ik vind het belangrijk om hierover verslag naar buiten te brengen.


Roep om hulp wordt beantwoord met geweld door de marechaussee

Dhr. Mehimmed was helemaal achterin op de laatste rij. Het eerste dat wij van hem zagen was dat hij liggend plat op de stoelen gedrukt werd. Drie mannen van de marechaussee zaten bovenop hem. Niet veel later begon hij te roepen, en zagen wij zijn gezicht kort boven de stoelen uitkomen. 
Na een aantal seconden verdween hij naar beneden en zagen we niets meer van hem. Hij werd door de marechaussee met fysiek geweld in bedwang gehouden. Om hem stil te krijgen werd zijn mond afgedekt, en ook zijn ogen waren afgedekt. We zagen alleen zijn voeten nog uitsteken en bewegen.

Passagiers vinden dit niet ‘normaal’
Ondertussen was er veel onrust op het vliegtuig, veel mensen stelden vragen en gaven aan dat ze het niet konden geloven dat dit gebeurde. Verschillende passagiers kwamen tot de conclusie dat ze getuigen waren van mensenrechtenschending en spraken hun kritiek en zorgen uit. 
Zowel de marechaussee als het KLM personeel was proactief met het benaderen van passagiers. 
Ze probeerden de gebeurtenis goed te praten en te de-escaleren. Een van de stewardessen zei herhaaldelijk: “Het is normaal dat ze in het begin wat onrustig zijn, dan beseffen ze dat ze echt worden uitgezet, later worden ze meer berustend. Maak je geen zorgen”. Verder benadrukten zowel zij als de marechaussee steeds er goed naar de zaak was gekeken door een rechter. 

Negeren kamervragen en Amnesty International
We lazen later dat diezelfde ochtend, vlak voor de vlucht, kritische kamervragen zijn gesteld over de uitzetting van deze man. Deze vragen moeten nog behandeld worden en zijn dus niet afgewacht. Tevens is Amnesty International op de maandag na de uitzetting met een bericht naar buiten gekomen dat ze de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, dhr. Harbers, een aantal maanden geleden al met klem heeft verzocht uitzettingen naar Soedan op te schorten. 
Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat er gevangenschap, mishandeling en vernedering plaats heeft gevonden in navolging van eerdere uitzettingen in 2017 en 2018 naar Soedan.

Moedwillig onverschillig Nederland
Door de Nederlandse overheid wordt niet gemonitord wat er met iemand gebeurt na een uitzetting. Mensen worden afgeleverd op het vliegveld en daarmee is het klaar voor de verantwoordelijke staatssecretaris Harbers. Het is voor iemand die uitgezet is en niet goed terecht komt zo goed als onmogelijk om hier nog bekendheid aan te geven. Ook voor mensenrechtenorganisaties is het heel lastig en vaak onmogelijk om hier beeld van te krijgen, bewijzen over te verzamelen en hiermee naar buiten te treden. 
Uit navraag bij Amnesty International blijkt dat er soms achter de schermen met veel geduld, doorzettingsvermogen en de nodige inzet van middelen en connecties, wel informatie naar boven komt. Maar dat dit in het kader van de veiligheid van de betrokken personen meestal niet openbaar gemaakt kan worden. De staatssecretaris wordt in zulke gevallen wel ingelicht maar geeft hier geen gehoor aan.

Situatie Soedan 
Het ging hier om een uitzetting naar Soedan, een land dat wordt geregeerd door een militair regime dat bekend staat om haar misdaden en martelingen tegen burgers. Het is bekend dat burgers die hebben geprobeerd asiel aan te vragen in een ander land automatisch worden gezien als verraders, en daarom extra aandacht trekken en gevaar lopen in Soedan. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de Soedanese president Omar al-Bashir aangeklaagd voor genocide in Darfur. 
Over mensenrechtenschendingen; van willekeurige arrestaties tot ernstige foltering en executies door autoriteiten in Soedan zijn talloze rapporten te vinden, waaronder publicaties van de Nederlandse overheid.

KLM en marechaussee zijn bekend met risico’s uitzetting
Toen de vlucht eenmaal vertrokken was heeft KLM personeel en een marechaussee medewerker aan passagiers bevestigd dat ze begrijpen dat de angst voor de gevolgen van deze uitzetting reëel is. Dat ze hier dan toch aan meewerken is werkelijk onbegrijpelijk en schokkend als het om de veiligheid van iemands leven gaat.

Kritiek de kop indrukken

Men moet zich er op alle niveaus van bewust zijn geweest dat dhr. Mehimmed, die naar Nederland kwam om zichzelf in veiligheid te brengen, met deze uitzetting in levensgevaar werd gebracht. 
Desondanks werd alles op alles gezet om de uitzetting door te laten gaan in plaats van een pas op de plaats te maken. 
Er was veel marechaussee aanwezig in het vliegtuig om zowel dhr. Mehimmed als kritische passagiers koste wat het kost en met geweld in bedwang te houden. 
We telden op enig moment zo’n 12 marechaussee medewerkers in het vliegtuig. 
Op het filmen van de situatie werd fel gereageerd door zowel de KLM als de marechaussee. Passagiers die filmden werden gedwongen het gefilmde materiaal te verwijderen onder de dreiging dat niet opvolgen zou betekenen dat je van boord gehaald zou worden en gearresteerd. Later vernamen we in de media dat de marechaussee hierover verklaarde dat van dwang geen sprake was geweest. Dat hebben wij anders ervaren.

Protest, arrestaties en intimidatie
Twee passagiers die zich niet neerlegden bij de uitzetting en weigerden te gaan zitten werden gesommeerd. Zij gaven aan eerst in gesprek te willen met de gezagsvoerder. 

Zij werden ter plekke gearresteerd en door tenminste 4 marechaussee medewerkers hardhandig van het vliegtuig gehaald via de achterdeur. 
Een gesprek was niet mogelijk. Vijf minuten later werd een derde persoon even hardhandig van de vlucht gehaald. Een marechaussee medewerker zei dat dit niet zo door kon gaan. 
Hierna weigerden nog altijd veel passagiers om te gaan zitten, er werd schande gesproken van de gehele situatie: de uitzetting, het hardhandige optreden van de marechaussee, het verbod op filmen en de arrestaties. 
De intimidatie van de marechaussee, het duidelijke risico op hardhandige arrestatie en het missen van de vlucht maakten dat mensen ongeveer 20 minuten later gevolg gaven aan het bevel om te gaan zitten. Een passagier gaf aan meer te willen doen maar niet het risico te kunnen nemen van de vlucht te worden gehaald vanwege gebrek aan middelen om een nieuw ticket te kopen. Een andere passagier gaf later aan dat hij misschien toch had moeten blijven staan. Het werd voor een grote groep verontruste passagiers een bedrukte vlucht waarbij de gebeurtenissen met elkaar besproken werden. Dhr. Ezzedin werd de rest van de reis bewaakt door 4 leden van de marechaussee. 

KLM neem verantwoordelijkheid
We roepen medewerkers van KLM op om in de toekomst in dit soort situaties kritisch te zijn, informatie te vergaren en protest aan te tekenen. De gezagsvoerder van de vlucht kan hier ingrijpen. Als dit op deze vlucht gebeurd was hadden wij hier als passagiers veel respect voor gehad, nu overheerst bij ons verbijstering, boosheid en teleurstelling.

Dhr. Mehimmed
Het vliegtuig is uiteindelijk vertrokken met dhr. Mehimmed aan boord, tegen zijn wil en met moedwillige schending van zijn basale mensenrechten. Ik heb na de vlucht contact gezocht met betrokkenen bij Dhr. Mehimmed en begreep dat het op dit moment niet veilig is om informatie te delen of vermoedens uit te spreken over hoe het met hem gaat. 
Het is diep triest dat de Nederlandse overheid hem en zijn naasten in deze situatie heeft gebracht. Onze gedachten zijn bij hem en we kunnen alleen maar hopen dat door alle commotie de Nederlandse staat zal proberen haar gezicht te redden door hem alsnog in veiligheid te brengen.

Anna, passagier op vlucht KL0565 naar Nairobi op 5 januari 2019 

EINDE VERSLAG KLM  PASSAGIER OVER DE UITZETTING VANEZZEDINE MEHIMMID

NOTEN

[1]

STAATSSECRETARIS HARBERS EN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEIDVOOR DE UITZETTING VAN EZZEDINE MEHIMMID/BRIEF AANHARBERSASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/staatssecretaris-harbers-en-zijn-verantwoordelijkheid-voor-de-deportatie-van-ezzedine-mehimmid-brief-aan-harbers/

KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN DE DEPORTATIE VAN EZZEDINEMEHIMMID NAAR ONVEILIG SOEDAN/BRIEF AAN KLMASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/klm-medeplichtigheid-aan-de-deportatie-van-ezzedine-mehimmid-naar-onveilig-soedan-brief-aan-klm/

IN HET ENGELS, GEPLAATST OP DE FACEBOOK PAGINAVAN DE KLM

https://www.astridessed.nl/klm-complicity-with-the-deportation-of-ezzedine-mehimmid-to-unsafe-sudan-letter-to-klm/

URGENT REQUEST/KENYA AIRWAYS/STOP THE DEPORTATIONOF MR MEHIMMID TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TOKENYA AIRWAYSASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/urgent-request-kenya-airways-stop-the-deportation-of-mr-mehimmid-to-dangerous-sudan-letter-to-keny-airways/

THE DEPORTATION OF EZZEDINE MEHIMMID TO UNSAFESUDAN/KENYA AIRWAYS COMPLICITY/REACTIONTO THE ANSWER OF KENYA AIRWAYSASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/the-deportation-of-ezzedine-mehimmid-to-unsafe-sudan-kenya-airways-complicity-reaction-to-the-answer-of-kenya-airways/

[2]
”In Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile, Sudan’s Rapid Support Forces (RSF) and other government-aligned forces attacked civilians. Sudan failed to provide accountability for serious crimes committed during the conflicts, or other serious human rights violations. ” HUMAN RIGHTS WATCH WORLD REPORT 2018SUDAN/EVENTS OF 2017
  https://www.hrw.org/world-report/2018/country-chapters/sudan
The human rights situation has not improved. Sudanese Armed Forces (SAF) and aligned forces, notably the newly created Rapid Support Forces, have continued to attack civilians in Darfur, Southern Kordofan, and Blue Nile with utter impunity.  National security agents engage in entrenched patterns of repression, targeting civil society leaders, human rights activists, and students for harassment, arbitrary detentions, and torture; restricting civil society organizations and independent media; and using lethal force to disperse protesters, killing hundreds in broad daylight”  HUMAN RIGHTS WATCHHUMAN RIGHTS BENCHMARKS FOR SUDANEIGHT WAYS TO MEASURE PROGRESS
    https://www.hrw.org/news/2017/05/03/human-rights-benchmarks-sudan
   HUMAN RIGHTS WATCHMEN WITH NO MERCYRAPID SUPPORT FORCES ATTACKS AGAINST CIVILIAN INDARFUR, SUDAN
   https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan

[3]

 INTERNATIONAL CRIMINAL COURTAL BASHIR CASE  https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir
  ”On March 4, 2009, the pre-trial chamber of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant of arrest for President Omar al-Bashir of Sudan on charges of crimes against humanity and war crimes”  HUMAN RIGHTS WATCHDARFUR: INTERNATIONAL CRIMINAL COURT’S DECISION ONBASHIR ARREST WARRANT
  https://www.hrw.org/news/2010/02/03/darfur-international-criminal-courts-decision-bashir-arrest-warrant

[4]

”Uit onderzoek van Amnesty International blijkt dat een vorig jaar naar Sudan uitgezette man na aankomst is gearresteerd. Er zijn sterke aanwijzingen, waaronder foto’s van verwondingen, dat hij dertien dagen in isolatie werd opgesloten, waar hij veelvuldig werd ondervraagd, mishandeld en vernederd. Hij leeft nu ondergedoken.”

AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
   https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland

[5]

”’Ondanks het feit dat Amnesty de uitkomsten van het onderzoek heeft gedeeld met staatssecretaris Harbers, vond het afgelopen weekend weer een uitzetting van een Sudanese asielzoeker plaats”
AMNESTY INTERNATIONALSUDANESE MAN OPGEPAKT NA UITZETTING VANUIT NEDERLAND
   https://www.amnesty.nl/actueel/sudanese-man-opgepakt-na-uitzetting-vanuit-nederland

[6]

CHRISTEN UNIESCHRIFTELIJKE VRAGEN JOEL VOORDEWIND E.A.OVER DE UITZETTINGEN VAN AFGEWEZEN ASIELZOEKERSNAAR SOEDAN12 JANUARI 2018
 https://aalburg.christenunie.nl/k/n19807/news/view/1235942/301257/schriftelijke-vragen-joel-voordewind-e-a-over-de-uitzettingen-van-afgewezen-asielzoekers-naar-soedan.html
  TEKST 

Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Tweede Kamerleden Jasper van Dijk (SP), Groothuizen (D66) en Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2018Z00247

Vraag 1
Is het onderzoek dat de Belgische regering heeft ingesteld naar de berichten dat uitgezette Soedanese asielzoekers bij terugkeer in Soedan met marteling of onmenselijke behandeling te maken hebben gekregen voor u aanleiding
om zelf ook onderzoek te laten doen naar het lot van Soedanese asielzoekers die door Nederland zijn uitgezet, zoals bijvoorbeeld de Soedanees die in december is teruggestuurd? 1) Zo nee, waarom niet?

Vraag 2
Bent u bereid om in elk geval tot de resultaten van uw eigen onderzoek dan wel het Belgische onderzoek bekend zijn, tijdelijk geen Soedanezen gedwongen naar Soedan uit te zetten?

Vraag 3
Welke rol hebben Soedanese diplomaten of andere functionarissen gehad bij het voorbereiden van de uitzetting van afgewezen Soedanese asielzoekers?

Vraag 4
Is het waar dat een of meer Soedanese diplomaten in Nederland informatie hebben verzameld of verzamelen over Soedanese asielzoekers die hier aanwezig zijn?

Vraag 5
Zijn er gevallen bekend dat een diplomaat of diplomaten van de Soedanese ambassade ook contact zoeken met Soedanese asielzoekers hier? Zo ja, acht u dit aanvaardbaar en welke gevolgen heeft dit gehad?

1) https://www.volkskrant.nl/buitenland/belgische-staatssecretaris-in-opspraak-na-terugsturensoedanese-vluchtelingen~a4552404/

Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Ojik (GroenLinks), ingezonden 11 januari 2018 (vraagnummer 2018Z00173).

STAATSSECRETARIS HARBERS EN ZIJN VERANTWOORDELIJKHEIDVOOR DE UITZETTING VAN EZZEDINE MEHIMMID/BRIEF AANHARBERSASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/staatssecretaris-harbers-en-zijn-verantwoordelijkheid-voor-de-deportatie-van-ezzedine-mehimmid-brief-aan-harbers/

[7]
URGENT REQUEST/KENYA AIRWAYS/STOP THE DEPORTATIONOF MR MEHIMMID TO DANGEROUS SUDAN/LETTER TOKENYA AIRWAYSASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/urgent-request-kenya-airways-stop-the-deportation-of-mr-mehimmid-to-dangerous-sudan-letter-to-keny-airways/

THE DEPORTATION OF EZZEDINE MEHIMMID TO UNSAFESUDAN/KENYA AIRWAYS COMPLICITY/REACTIONTO THE ANSWER OF KENYA AIRWAYSASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/the-deportation-of-ezzedine-mehimmid-to-unsafe-sudan-kenya-airways-complicity-reaction-to-the-answer-of-kenya-airways/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!