De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Uit 2011!/Wilders wil veelplegers in tuigdorpen/Extreem-rechts toen en nu

Uit 2011!/Wilders wil veelplegers in tuigdorpen/Extreem-rechts toen en nu

zondag 9 oktober 2016 13:32
Spread the love

[UIT 2011!]/WILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORPEN/EXTEEEM-RECHTSTOEN EN NU

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/2012wilders-wil-veelplegers-in-tuigdorpenextreem-rechts-toen-en-nu/

EN IN 2011, OP INDYMEDIA ANTWERPEN [Helaasgeen werkzame link meer]

https://twitter.com/astridessed/status/36628295864815616

ARTIKEL

Aan de vooravond van een uitgebreid en fel stuk tegen hetWilders, fascisme, een stuk in 2012 van mijn hand

LEES

WILDERS WIL VEELPLEGERS IN TUIGDORPEN/EXTREEM-RECHTS TOEN EN NU

”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Artikel 1, Nederlandse Grondwet/Verbod op discriminatie

http://www.st-ab.nl/wetgrondwet.htm#h1

”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. ”

Artikel 3, EVRM

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

Geachte Redactie en lezers van Waterkant,

Het is bijna te ongelooflijk voor woorden
Iedere keer, wanneer ik denk, dat de uitspraken van Wilders niet gevaarlijker en bizarrer kunnen worfen, weet hij mij onaangenaam te verrassen

Zo nu ook met zijn voorstel [dat gelukkig geen Kamermeerderheid zal halen, omdat er nog een elementair fatsoen in de Tweede Kamer is], om overlastplegers, die herhaaldelijk in de fout gaan, te verbannen naar een zogenaamd ”tuigdorp”’
Ver van de bewoonde wereld [1]

http://www.nu.nl/politiek/2443384/wilde … orpen.html

Wanneer er sprake is van een minderjarige, dan moet maar de gehele familie meeverhuizen
Om de woorden van de PVV leider te citeren:

””Zet al het schorriemorrie bij elkaar’’, vindt hij. Ze moeten naar het tuigdorp in afwachting van hun strafzaak en ook als ze hun straf hebben uitgezeten.” [2]
Een soort collectieve straf dus

Doekjes windt hij er niet om, noch betreffende zijn gebruikelijke grofheid
Noch betreffende zijn vrolijke schendingen van alle mogelijke rechtsregels, varierend van het principe, voor onschuldig te worden gehouden tot schuld bewezen, het non-discriminatieprincipe, het Kinderrechtenverdrag, het verbod op een collectieve straf  en het verbod op een vernederende behandeling

Discriminatieverbod

Te beginnen met het discriminatieverbod
Het is kennelijk nog niet tot de PVV leider doorgedrongen, dat er in de Nederlandse Grondwet een verbod op discriminatie is
In dit geval betekent dat, dat iedereen in dit land gerechtgd is overal te wonen en dat niemand mag worden verbannen naar bepaalde locaties 
Zoiets heet ook vrijheid van beweging en is gegarandeerd in een aantal door Nederland ondertekende internationale Verdragen

Het verbannen van mensen  naar speciale locaties ”ver buiiten de bewoonde wereld” klinkt dus niet alleen zeer griezelig, maar is niet toegestaan, behalve natuurlijk, wanneer er daadwerkelijk sprake is van gevangenisstraf

Dat is dit niet, maar wel is het een ”dubbele straf”, tenminste wanneer er sprake is van een uitgezeten straf

Collectieve straf

Dan is er ook sprake van een collectieve straf, aangezien kennelijk ook familieleden van een minderjarige overlastgevende in een dergelijk tuigdorp zouden moeten wonen, terwijl zij toch niet schuldig zijn aan een strafbaar feit
Collectiieve straffen zijn uiteraard streng verboden, in Nederland en volgens Internationaal Recht [3]

Vernederend

Het wonen in een dergelijk tuigdorp is dan ook nogeens vernederend en stigmatiserend en ook het vernederen van mensen is streng verboden [4]

Ver van de bewoonde wereld

Griezelig doet bovendien aan het voorstel, deze dorpen maar ver van de bewoonde wereld aan
Of Wilders cs nu verontwaardigd zijn of niet, dit doet wel degelijk denken aan de 30er en 40 er jaren van de vorige eeuw, toenstrafkampen, werkkampen en erger op vaak afgelegen locaties werden neergezet
Vergelijk ik nu de ”concentratiekampen” met deze tuigdorpen?

Uiteraard NIET
Maar wel is er in bepaalde opzichten een overeenstemming in gedachtegoed tussen Wilders en de PVV enerzijds en de toenmalige nazi-machthebbers anderszijds

Toen en nu:

Zowel de PVV als de NSDAP hebben en hadden opvattingen van Westerse Superioriteitswaan
Immers zwaait Wilders maar al te vaak met de Superioriteit van de Westerse cultuur over anderen
Evenals de NSDAP [en andere extreem-rechtse stromingen] laat Wilders zich in discriminerende en racistiscvhe zin uit over bepaalde bevolkingsgroepen
Bij de NSDAP waren dat de Joden en zigeuners

Bij Wilders zijn dat de ”niet-westerse” allochtonen, en vluchtelingen in het algemeen en moslims in het byzonder

Asocialen

Ook hadden de nazi;s specifieke en levensgevaarlijke opvattingen over wat zij als zogrnaamde ”asocialen” zagen
Die heeft Wilders ook, getuige zijn ”tuigdorpen”

Uiteraard gingen de nazi;s hierin veel verder dan Wilders [5], de politieke omstandigheden zijn niet te vergelijken
Maar overeenstemming in het gedachtegoed is er wel degelijk

Dat is zeer griezelig

JOOP CARTOON/WILDERS, WAAR BLIJFT NU DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING

De politieke lafheid van Wilders toont zich duidelijk in zijn woede en verontwaardiging over het cartoon op de progressieve Joop website  [6], waarin wordt gesuggereerd, dat de bewoners van een ”tuigdorp” een douche aangeboden krijgen
Naar……..

Ja, de associatie met een concentratiekamp/vernietigingskamp, wordt gemaakt

Ik geef toe, dat de vergelijking en het cartoon extreem zijn
Maar wanneer een reeds als extreem rechts [7] bekend staand politicus, die geen gelegenheid onverlet laat tot haatzaaierij en het propageren van extreme maatregelen [8] nu weer ”maatschappelijk ongewensten” wil verbannen naar een tuigdorp, is een dergelijk cartoon begrijpelijk en gewenst

Juist om te wijzen op de uiterste consequentie van dergelijke verbanningsideeen

Want waar leg je de grens?
Vandaag zijn het de ”overlastgevers”, morgen de moslims
En zo gaat het door

Tja, politieke sportiviteit heeft Wilders niet
Want wie zulke forse uitspraken doet, moet ook kunnen incasseren

Wie voor de meest extreme EN discriminerende uitspraken een beroep doet op de vrijheid van meningsuiting, moet zwijgen, wanneer tegen hem [maar dan wel gebaseerd op zijn eigen exttreem-rechtse gedachtegoed] eveneens forse uitspraken worden gedaan

Of tekeningen gemaakt

Wil Wilders dan niet komen naar het lijsttrekkersdebat bij Pauw en Witteman? [9]

Laat hem dan vooral wegblijven

Zijn giftige haatzaaierij ben ik en met mij gelukkig vele anderen, liever kwijt dan rijk

De Joop redactie, moet NIET zwichten voor deze Wilders/chantage en het cartoon gewoon laten staan!

Astrid Essed

[1]

NU.NL
WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR ”TUIGDORPEN”
10 FEBRUARI 2011

http://www.nu.nl/politiek/2443384/wilde … orpen.html

[2]

NU.NL
WILDERS WIL VEELPLEGERS VERBANNEN NAAR TUIGDORPEN
10 FEBRUARI 2011

http://www.nu.nl/politiek/2443384/wilde … orpen.html

[3]

COLLECTIEVE STRAF

Een collectieve straf houdt in, dat anderen worden gestraft voor een echt/vermeend misdrijf, dat niet zij, maar bijvoorbeeld familieleden hebben begaan
Dit is verboden volgens artikel 33, 4e Conventie van Geneve en andere geldende rechtsverdragen

Zie artikel 33, 4e Conventie van Geneve

Art. 33. No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/380?OpenDocument

Zie ook Bron:

www.icrc.org

[4]

VERBOD OP WREDE, ONMENSELIJKE EN VERNEDERENDE BEHANDELING

”Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen. ”

Artikel 3, EVRM

http://users.skynet.be/historia/EVRM.htm

[5]

NAZI-OPVATTINGEN/BEHANDELING ”ASOCIALEN”

GO2WAR2.NL
CONCENTRATIEKAMPEN

http://www.go2war2.nl/artikel/1226/23

[6]

ZIE GEWRAAKTE WILDERS CARTOON VAN JOOP.NL

AD
OPRICHTER JOOP.NL
UITLATINGEN WILDERS ZIJN CHANTAGE
12 FEBRUARI 2011

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Binnenland/ … ders.dhtml

[7]

ANNE FRANK STICHTING
WILDERS EXTREEM-RECHTS
10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank- … echts.html

[8]

NRC
WILDERS: MILJOENEN MOSLIMS WEG
15 JUNI 2009

http://vorige.nrc.nl/binnenland/article … oslims_weg

[9]

JOOP.NL
WILDERS EIST CENSUUR POLITIEKE CARTOON OP JOOP
12 FEBRUARI 2011

http://www.joop.nl/politiek/detail/arti … cartoon-1/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!