De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

UGent – Een leerstoel vernoemen naar Etienne Vermeersch is institutioneel racisme

donderdag 18 juni 2020 19:18
Spread the love

Video-overzicht

Voor een video-overzicht, zie: https://youtu.be/NB1YQaC2vIs

Artikel

In september 2019 kwam de UGent naar buiten met de ‘leerstoel Etienne Vermeersch’. Maarten Boudry werd aangesteld als leerstoelhouder.

Johan Braeckman omschreef de functie als “een kleine deeltijdse functie”, waarbij de universiteit iemand zocht “om denkers uit te nodigen en debatten te organiseren”.

De UGent geeft de volgende introductie, waaruit blijkt dat Vermeersch institutioneel tot held verheven wordt:

“Om de intellectuele nalatenschap van professor Etienne Vermeersch in ere te houden, gaat de UGent van start met de interfacultaire Leerstoel Etienne Vermeersch.” [Persdienst UGent, 2019]

Boudry is al even vol lof:

“Dit is een bijzonder grote eer. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor Etienne Vermeersch en die bewondering is alleen maar gegroeid van zodra ik hem beter leerde kennen. Ik ben blij dat ik hem een vriend mocht noemen. […] Ik denk dat dat de beste manier is om hem eer te betonen.” [Persdienst UGent, 2019]

Mijn standpunt is dat een institutionele “verering” van de zeer racistisch persoon Vermeersch een verdere institutionele bestendiging van racisme. Ik haal hieronder slechts enkele recente voorbeelden aan.

Racistisch een-tweetje De Wever-Vermeersch (2015)

Etienne verwijst naar volgende uitspraken, die werden gedaan door Bart De Wever op 23 maart 2015 in het TV-programma Terzake. Thema’s van de videofragmenten die meteen aan het interview voorafgaan zijn racisme, discriminatie en radicalisering. Het eerste wat De Wever hierover weet te zeggen is:

Regularisatie is de oorzaak van racisme en alle problemen

“Wij hebben eigenlijk tientallen jaren een open-grenzen-beleid gevoerd: we hebben met de nationaliteit gesmeten via de snel-belg-wet, we hebben massaal geregulariseerd, collectief en individueel, er zijn ook honderden criminelen, zelfs verkrachters geregulariseerd, en daar plukken we nu de zure vruchten van. Wel, dat is natuurlijk de erfzonde. Daar komt alles van.” [De Wever, 2015]

De fundamentele oorzaak van “alles” wat problematisch of “zuur” is, de original sin, de “erfzonde”, is volgens De Wever dat er criminelen zijn geregulariseerd. Deze reguralisatie, zo meent hij, is de oorzaak van het feit “dat er racisme komt”. Vervolgens impliceert hij zelfs dat dit racisme “terecht” kan zijn.

“Ik heb vervolgens gezegd: als je dat natuurlijk systematisch tientallen jaren fout doet, dan kan het verkeerde antwoord van de bevolking zijn dat er ook racisme komt. Met andere woorden: de optelsom van heel veel negatieve percepties en ervaringen, terecht of onterecht, maakt dat je naar een cultuur gaat van wantrouwen. Apartheid lokt dat ook uit: een cultuur van wantrouwen. Dat kan zich vertalen in een heel negatieve attitude van bepaalde migranten. In het bijzonder dan mensen van Noord-Afrikaanse afkomst, in het bijzonder dan Marrokanen, en in het bijzonder dan Berberse Marrokanen, waarvan er in Antwerpen heel veel zijn. Ja, dat [racisme] is een probleem. Maar dat [racisme] is het resultaat van, het gevolg van. Wat maakt meneer [Jozef] De Witte daarvan, en [Wouter] Van Bellingen al helemaal: neen, dat [racisme] is de oorzaak van al onze problemen. Neen, ik heb gezegd: dat [racisme] is het gevolg van al onze problemen.” [De Wever, 2015]

Dit is extreem racistisch. Waar het in de vorige uitspraak nog ging over criminelen en verkrachters, wordt nu veralgemeniseerd bij het culpabiliserend verwijten van een vermeende “negatieve attitude” van een ethnische minderheid (Marrokaanse Berbermigranten) als de oorzaak van racisme jegens hen, als de oorzaak opnieuw van “al onze problemen”. Alsof dit nog niet genoeg is worden ze verder voor racisme jegens hen geculpabiliseerd door hun “apartheid” of isolatie te verwijten.

“Kijk wie in onze gevangenissen zit, kijk naar de activiteitscijfers, dat lukt ons niet. Dat heeft te maken met een verkeerd soort migratie, we hebben de verkeerde soorten migranten massaal toegelaten.” [De Wever, 2015]

Weer word teruggekeerd naar deze “erfzonde”: alles is de schuld van migranten die “verkeerd” zijn, die bij “zonde” de Belgische nationaliteit zijn toegekend.

“Als ze [Liesbeth Homans] zegt: racisme is relatief. Dan begrijp ik heel goed wat zij bedoelt. Het wordt ook heel gemakkelijk ingeroepen als een excuus voor persoonlijk falen. [De Wever, 2015]

Deze Marrokaanse Berbermigranten zijn volgens De Wever verantwoordelijk voor racisme jegens hen. Dit blijkt ook in deze laatste uitspraak, waarin hij tegelijkertijd racisme minimaliseert. De verantwoordelijkheid voor elk nadeel dat de minderheid ondervindt ligt bij het “persoonlijke falen” van de individuele migranten.

Etienne Vermeersch zegt over die uitspraken van De Wever:

Natuurlijk heeft hij geen uitspraak gedaan die racistisch is, dat is nogal, dat ligt nogal voor de hand. En ik vind het een beetje pijnlijk dat men hem een proces aandoet hiervoor. Omdat dit, deze aanklacht bewijst precies, iets wat ik eigenlijk niet graag zou hebben, namelijk dat het racisme relatief is. [Vermeersch, 2015]

Je kan in dit een-tweetje De Wever-Vermeersch allerlei elementen van racisme in herkennen: persoonlijk vooroordeel, collective bias, structureel racisme, white solidarity, white fragility, survival-strategy of systemic power, entitlement racism, snap judgements made on assumed competency, …

Vermeersch lijkt hier zelfs onderschrijver van reverse racism te zijn, wat wel echt blijk geeft van zijn onvermogen om racisme te herkennen in structurele machtsongelijkheid.

Vermeersch is hier een racist, een onwetende witte mens die in een rol kruipt die structureel racisme bestendigt.

Vermeersch noemt moslims onwetend (2016)

Zie Engelstalige alsook Nederlandstaglige bespreking in “A critique of Etienne Vermeersch’ reaction “[…] Muslims are characterised by little knowledge of Islam […]” to the claim that 20% of Muslims in Flanders-Brussels ‘¿x?’ Daesh and its way of campaigning”.

Zie ook:

VERZOEK TOT HET STELLEN VAN OPSPORINGS- en ONDERZOEKSHANDELINGEN en desgevallend over te gaan tot STRAFVERVOLGING – ARTIKEL 59 GRONDWET (gecoördineerd)

Human Rights Council Complaint Procedure Form

En wat is de reactie van Boudry (2020)?

En wat zegt Maarten Boudry? Distantiëring van Vermeersch? Verwerping van Vermeersch? Neen. Niets.

En wat is de reactie van UGent?

Distantiëring van Vermeersch? Verwerping van Vermeersch? Neen. Niets.

Help

Ik wil deze kans benutten om publiciteit te verspreiden omtrent de NAPAR coalitie – Voor een interfederaal actieplan tegen racisme. Volg de organisaties van de coalitie! Deel hun content:
• ACLI Vlaanderen vzw
• ACOD cultuur
• ACV-CSC
• AIF+ vzw
• Asbl Objectif – mouvement pour l’égalité des droits
• Asbl Union
• Balkan LGBTQIA+
• Bamko asbl
• BePax
• Beweging.net
• BOEH!
• Bruxelles Panthères
• Les Cannelles asbl
• CBAI asbl
• Centre d’action interculturelle de la province de Namur
• Centre régional d’intégration de Charleroi
• Centre Régional d’Intégration du Brabant-Wallon
• Centre Régional de Verviers pour l’Intégration
• CSC Bruxelles
• Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique
• Collectif Féministe Kahina
• Een Andere Joodse Stem
• ella vzw | Kenniscentrum gender en etniciteit
• ENAR
• Federatie van Marokkaanse Verenigingen
• FENIKS vzw
• Furia
• Hand in Hand tegen racisme vzw
• Hand- in-Hand Gent
• Hart boven Hard
• Internationaal Comité vzw
• Job@Ubuntu
• Karamah EU
• Kif Kif vzw
• Le Collectif Mémoire Coloniale de Lutte contre les Discriminations
• Le Monde des Possibles – Liège
• Liga voor Mensenrechten
• Ligue des droits Humains
• Merhaba vzw
• Minderhedenforum
• Mouvement Ouvrier Chrétien
• MRAX
• Mwinda Kitoko
• Netwerk tegen Armoede
• ORBIT vzw
• Platform Allochtone Jeugdwerkingen
• RainbowHouse
• Réseau de Soutien aux Victimes Brésiliennes de la Violence Domestique
• RIMO Limburg vzw
• RoSa vzw
• Samenlevingsopbouw sector
• School zonder Racisme vzw
• SEER vzw (Social Enhancement and Empowerment of Roma)
• SHARE (Forum des Migrants )
• Tayush
• Union des Progressistes Juifs de Belgique
• Vie féminine
• VZW Jakoeboe – Welzijnsschakel Vluchtelingen Oostende
• Welzijnszorg
• Café Congo
Bronnen

[Persdienst UGent, 2019]

Persbericht

Persdienst UGent, “Universiteit Gent richt Leerstoel Etienne Vermeersch op”, UGent, 20 september 2019.

[De Wever, 2015]

TV-uitzending

Bart De Wever, Annelies Beck, “De Wever verdedigt uitspraken integratiebeleid”, Canvas: Terzake, 15 minuten en 47 seconden, 23 maart 2015.

Ooit on-line via https://www.vrt.be/deredactie/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/terzake/2.38146 en http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/nieuws/politiek/1.2280997.
Zie ook:
• een juridische klacht hieromtrent van 31 maart 2015 (bij de Belgische rechtbank, alsook bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties);
• een analyse van Jan De Zutter op 24 maart 2015 in De Morgen;
• de vraag van Karin Temmerman op 1 juni 2015, in de 2e zitting van de 54e zittingsperiode van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

[Vermeersch, 2015]

TV-uitzending

Etienne Vermeersch, Bart De Wever, Lieven Van Gils, “Reyers Laat: De Wever & Vermeersch”, Canvas: Reyers Laat, 43 minuten en 52 seconden, 3 april 2015.

Ooit on-line via http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/reyerslaat/2.38325 en http://syndication.vrt.be/play.html?guid=316310.

UGent – Een leerstoel vernoemen naar Etienne Vermeersch is institutioneel racisme

UGent – Een leerstoel vernoemen naar Etienne Vermeersch is institutioneel racisme

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!