Twijfels bij de onafhankelijkheid en objectiviteit van het Comité P

woensdag 24 april 2013 11:53

In een artikel (zie https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2013/03/13/website-moet-slachtoffers-van-politiegeweld-stem-geven) die een tekst citeert van de Franstalige Liga voor Mensenrechten staat dat een rapport van de Mensenrechtenraad van de VN  stelt dat “er twijfels zijn bij de onafhankelijkheid en objectiviteit van het Comité P en over zijn mogelijkheid om op een open manier te oordelen over de klachten die tegen politiefunctionarissen worden ingediend” en ook dat “De raad bestaat voor een groot deel uit politieagenten die tijdelijk zetelen in het Comité P alvorens terug te keren naar hun dienst”.

Verder stelt het rapport dat er geen sprake is van vertegenwoordiging van burgers, advocaten, dokters….

Deze situatie is niet eerlijk en rechtvaardig want de burger heeft geen vertegenwoordiger die zijn belangen en rechten verdedigt. Deze situatie brengt schade aan de burger en aan het algemeen belang.

Er moeten ook advocaten van de mensenrechtenorganisaties zetelen in de raad van het Comité P om de belangen en de rechten van de burger te verdedigen.

Volgens Comité P zijn 85% van klachten vals, ongegrond of verzonnen

In het begin van het jaar stonden in de kranten artikels  waarin de Minister van Binnenlandse Zaken  Joelle Milquet en de oude voorzitter van Comité P Andre Vandoren verklaren dat 85% van de klachten tegen de politie vals zijn, ongegrond of zelfs verzonnen. Deze uitspraken lijken me verwarrend en niet juist.

De heer Vandoren heeft ook verklaard dat een man een klacht had ingediend wegens verkrachting door twee politiemannen in een politiekantoor. Hij vindt dit totaal ongeloofwaardig. Ik vind het echter helemaal niet ongeloofwaardig, vermits als een politieagent een onrechtmatig rectaal onderzoek uitvoert, dit een verkrachting is. Ook als een politieagent dreigt met het uitvoeren van een rectaal onderzoek, is dit ook een bedreiging tot verkrachting, wat voor een vertegenwoordiger van de openbare macht een ernstige overtreding is.

Een burger die klacht indient voelt zich onterecht behandeld en streeft naar een kwaliteitsvollere dienst van de politie aan de burger en de gemeenschap en daardoor vind ik dat ze het verdienen met respect behandeld te worden

Ik geloof in de eerlijkheid, oprechtheid en integriteit van de meerderheid van de burgers die klacht indienen.

Het Comité P drukt zich laagdunkend uit tegenover de burger door te verklaren dat 85% van de burgers die klacht ingediend hebben leugenaars zijn. Ik vind dit respectloos tegenover de burgers die zich de moeite getroost hebben zich door het moeizame standaard klachtenformulier van Comité P te worstelen.    

Mijn overtuiging is dat de burger de politie vreest en zijn rechten tegenover de politie niet kent zo niet zouden de klachten nog wel sterk toenemen.

Voor de gek gehouden door Comité P

Ik  heb ook een klacht ingediend bij het Comité P. Ze hebben niet geantwoord op de inhoud van mijn klacht, ze hebben een verkeerde klacht, die mijn klacht niet is, ongegrond verklaard. Verder hebben ze de burger afgebroken omdat ik een mail met een informatieve vraag gestuurd heb 3 weken voor de officiële klacht met het standaard klachtenformulier van Comité P. Ik zou zogezegd een mail/klacht gestuurd hebben zonder volledige info over de betrokken politie en over mijn identiteit. Deze mail was een algemene informatieve vraag en absoluut geen klacht. Ik voel me respectloos behandeld en voor de gek gehouden door het Comité P. 

Ik vind dat de duizenden burgers van de vorig jaren en de 2280 burgers wiens klacht in 2011 ongegrond verklaard werd en zij die niet tevreden zijn met het antwoord van Comité P of die een verwarrend of onjuist antwoord gekregen hebben, een klacht zouden moeten indienen bij de Kamer:

Aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Paleis der Natie

1008 brussel

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!