De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tweestrijd tussen Assebroekse Bouwwoede en Natuurbehoud lijkt wel een eindeloze voetbalmatch…

dinsdag 18 augustus 2020 17:31
Spread the love

De tweestrijd tussen de Assebroekse Bouwwoede onder toedoen van projectontwikkelaars, en het activisme voor Natuurbehoud door Assebroekenaren lijkt wel een eindeloze voetbalmatch. Om deze metafoor op de spits te drijven, stellen we het graag eens zo voor, als een hele lange thuismatch tussen de de Assebroekenaren en de Projectontwikkelaars.  Strikt genomen begon het allemaal in 1972. We schetsen voor u het verloop van de diverse doelpunten:

 • 1972 Afbakening “Groene Ruimte” in het gebied (1-0) Doelpunt voor de bouwpromotoren, zij krijgen het grootste deel van het Gemene weidebeekgebied, noord en zuid, mogelijks als bouwoppervlak ter beschikking. Het centrale deel , nauwelijks een snipper, werd parkgebied genoemd. Dit kwam nogal surrealistisch over, aangezien de oude Assebroekenaren wisten dat daar nooit gebouwd kon worden omwille van de natte aard van die weilanden.

 • 1996 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Brugge – Goedkeuring Ruimtelijk Beleidsplan “gronden omheen de Gemene Weidebeek aangeduid als niet aan te snijden voor bebouwing” (1-1) Doelpunt voor de omwonenden. Zij krijgen het noordelijk deel van het Gemene weidebeekgebied als park ter beschikking. De OCMW weilanden worden gegeven door de stad aan de natuur. Het bouwidee wordt voor het noorden geschrapt.
 • 1997 (4 maart), info kadaster, groep Huyzentruyt koopt gronden gelegen aan de zuidelijke kant van het gebied. Rode kaart voor bouwpromotor. Huyzentruyt laat zijn oog vallen op de zuidelijke kant, de miserie gaat van start.
 • 1999 Gebied omschreven als “Gebied zonder Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)”, bij woningnood woonuitbreidingsgebied (2-1) Doelpunt voor de bouwpromotoren. Een veronderstelde woningnood in Brugge kan worden misbruikt als politiek excuus om dergelijke bouwprojecten te verrechtvaardigen.
 • 2000 (25 augustus), college neemt een princiepsbeslissing om gronden voor verkaveling vrij te geven, er is nog geen goedkeuring van de verkaveling, omwonenden niet op de hoogte gesteld. (3-1) Doelpunt voor bouwpromotoren. Zij behalen hun eerste succes bij Stad Brugge.
 • 2002 (18 november), voorstel inrichtingsplan op Informatievergadering Omwonenden van het natuurgebied rond de Gemene Weidebeek – “Aan de zuidelijke kant (nvdr. Klein Appelmoes) zijn er nog onvoldoende gronden (door de stad), aangekocht voor contactpunten met de straten” Onbeslist.
 • 2006 (1 juni), info kadaster, vennootschap Novus koopt (ipv. stad die dit in 2002 voorstelde) grond aan in de zuidelijke kant van het gebied Rode kaart voor bouwpromotor. Novus laat eveneens oog vallen op het gebied.
 • 2008 (april), publieke opinie MER oproep afgesloten, meer dan 300 handtekeningen tegen mogelijke verkaveling, ondersteund door een aantal motivatieschriften die worden ingediend. Gele kaart voor omwonenden. Voor het eerst worden zij gesensibiliseerd, en nagenoeg iedereen valt uit de lucht over deze plannen.
 • 2008 (23 oktober), MER “De ontwikkeling van het planelement Klein Appelmoes betekent dan ook de versnippering en aantasting van het samenhangend gebied (Gemene Weidebeek)”. MER stelt het volledige zuidelijk deel voor als woonzone. Een kort bezwaar werd bij MER door een aantal families ingediend. Gele kaart voor omwonenden.

 • 2008 (24 oktober), omwoners Gemene Weidebeek zijn verontwaardigd over de plannen van de stad en starten een actie op “Gemene plannen voor de Gemene Weidebeek” Rode kaart voor de omwonenden. Grote actie om hun ongenoegen kenbaar te maken.
 • 2008 (7 november) communicatiebrief Brugge. Onbeslist
 • 2008 (19 november), BEREK Brugge Gemeenteraad, de verplichting van 25% sociale woningbouw wordt op grond van private eigenaars gesitueerd aan de zuidelijke kant, naast de gronden die in 1997 en 2006 speculatief werden verworven. Bouwpromotoren moeten een deel van de ploeg waarin ze hadden geïnvesteerd van het veld sturen. Zij moesten hiermee een kwart van hun gronden goedkoop prijsgeven aan sociale woningbouw.
 • 2009 (11 december), waterstudie stad omvat een verkavelingsplan, kaart wordt voorgesteld. (4-1) Doelpunt voor de bouwpromotoren. Stad Brugge gebruikt hun plannen en bekijkt hoe zij hun deze kunnen helpen realiseren.

  Figuur: Het gebied van de Gemene Weidebeek met de lokalisatie van de afvoerpunten naar de riolen (1), (2) en (3) en de dam.

 • 2011 (4 februari), GRUP, aanduiding groen deel op plan. Dit groene deel rechts zou de buffer moeten zijn, echter was deze buffer verkeerd gelokaliseerd, moest over de hele lengte van oost naar west zijn. (7-1) Driepunter voor de bouwpromotoren. GRUP bevestigt hun plannen en de weg ligt open naar verkaveling.

 • 2011 (16 september), schorsing Raad van State, omwoners krijgen ongelijk (8-1) Doelpunt voor de bouwpromotoren. Ze halen gelijk in de eerste stap voor de Raad van State.
 • 2013 (6 juni), nietigverklaring Raad van State, de omwoners krijgen gelijk (8-4)Driepunter voor de omwonenden. De plannen worden nietig verklaard en de bouwpromotoren zijn knock out.
 • 2014 (19 december), MER ontwerp
 • 2015 (13 februari), MER inspraak omwoners Gele kaart voor de omwonenden. MER geeft hen vleugels, met een mooie planning en compromis voor het ganse gebied.
 • 2017 (4 december), GRUP definitief, duidelijke aanduiding groenpercelen, op plan hieronder. (8-5) Doelpunt voor de omwonenden. Groene planning MER wordt gebeiteld in de wettekst.

 • 2020 (18 februari), De bouwpromotoren gaan in beroep tegen de beslissing van de Raad van State. In zijn advies geeft de auditeur de omwoners ongelijk en vindt dat er te weinig argumenten zijn om het gebied groen te laten. “Het gebied is eerder aangeduid als woonuitbreidingszone”, staat te lezen in het advies. “Projectontwikkelaars hebben er al gronden verworven. De Astridlaan is bovendien ook nu al een drukke weg, en ook de vrees voor wateroverlast wordt onvoldoende gestaafd.” (9-5) Doelpunt voor de bouwpromotoren. De auditeur geeft hen toch gelijk. Terug naar af met de situatie van 2008, de cirkel is rond, de match is uitgespeeld, of toch niet?

2020 (4 september): volgende stap – uitspraak Raad van State.

Opmerking van de sportverslaggever:

Het mag lijken alsof de omwonenden voortdurend in het defensief worden gedreven en weinig kans maken om te winnen in deze voetbalmatch met totaal tegenstrijdige belangen. Het is een ongelijke strijd tussen:

 1. het financieel belang en de enorme portefeuille van de almachtige projectontwikkelaars
 2. de Assebroekenaren en hun bescheiden collectieve recht op een overstromingsvrije buurt, veilig verkeer en de kleine stukjes gemeenschappelijke open ruimte en natuur die nog overblijven

Het zou niet de eerste keer zijn dat een ongelijke strijd wordt gewonnen wanneer de kleine Davids zich verenigen tegen de Goliaths van alle tijden. Wij zijn vastberaden en niet van plan om op te geven! Voor onze kinderen, en de kinderen van onze kinderen van onze kinderen!

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!