De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tweede brief aan Albert Heijn over de gecontinueerde verkoop van Israelische producten uit de nederzettingen en uit Israel

Tweede brief aan Albert Heijn over de gecontinueerde verkoop van Israelische producten uit de nederzettingen en uit Israel

dinsdag 23 september 2014 04:24
Spread the love


TWEEDE BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER DE GECONTINUEERDEVERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN UIT DE NEDERZETTINGENEN UIT ISRAEL

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-producten/

AAN DE DIRECTIE VAN ALBERT HEIJN
AAN DE KLANTENSERVICE VAN ALBERT HEIJN
Onderwerp
Albert Heijn Sabra weken:Uw gecontinueerde verkoop van Israelische productenuit de illegale nederzettingen.OproepPer direct stoppen met de verkoop van Israelischeproducten uit de illegale nederzettingen.Afzien van de verkoop van alle producten uit bezettingsstaatIsrael met bloed aan zijn handenGeachte Directie
Geacht Management van de Klantenservice,Met alle respect.U bent wel hardleers.Ondanks talloze oproepen, zowel van
organisaties als individuen, waaronder ondergetekende, [1]continueert u de verkoop van Israelische producten uit de illegale nederzettingen, en uit bezettingsstaat Israel zelf. [2]Vandaar dit hernieuwd appel, de weg van het InternationaalRecht te volgen en per direct  de verkoop te staken van Israelische producten uit de illegale nederzettingen.Daarnaast dient u ook geen producten te verkopen vanuit Israel zelf.SABRA WEKEN/DE MASSASLACHTINGEN IN SABRA EN SHATILAU verkoopt ze niet alleen, maar promoot ze ook nog op smakelozewijze.Een toelichting:In de periode van 15 september tot 12 october kunnen Albert Heijn consumenten gebruik maken van de Sabra actie via de specialekortingscoupon uit Allerhande. [3]Maar u lanceert uw actie juist in de week, dat door ”christelijke”falangisten [bondgenoten van Israel] van 16 tot en met 18 september 1982,onder auspicien van het Israelische leger [Israel bezette toenLibanon had dus de controle en verantwoordelijkheid], in Libanon in de Palestijnse vluchtelingenkampenSabra en Shatila, een massamoord werd aangericht,[4] wat uw Sabra weken in een extra naar daglicht plaatst. [5]Hoogstwaarschijnlijk wist u dat niet, maar dit zijn juist zaken, die u wel behoort te weten.
STRAUSS COMPANY/FINANCIELE WELDOENER VAN HET ISRAELISCHE BEZETTINGSLEGERMaar het samenvallen van uw start actie datum met een gruwelijkemassaslachting wil ik nog beschouwen als iets dat u, hoe ernstig ook,niet wist.Dat geldt echter niet voor de kwalijke activiteiten van Strauss company, het bedrijf achter de Sabra producten.Strauss company steunt namelijk financieel eenheden van het Israelischebezettingsleger, waaronder de Golani Brigade. [6]   Op zich al kwalijk,  maar volgens betrouwbarebronnen heeft deze zich schuldig gemaakt aan mensenrechtenschendingen. [7]Deze Golani Brigade is ook actief geweest in de Gaza militaire operaties Cast Lead en recentelijk Protective Edge. [8]In beide militaire operaties was sprake van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden . [9]Bij Protective Edge heeft dat geleid tot 2137 Palestijnsedodelijke slachtoffers, van wie 80 procent burger. [10]Ook de door Strauss Company financieel gesteunde GivatiBrigade was betrokken bij Operatie Cast Lead. [11]
Ziedaar de kwalijke reikwijdte van bedrijven waarmee uin zee gaat.
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN/ILLEGAAL VOLGENS HETINTERNATIONAAL RECHTMaar dat is nog niet alles.Waar u al talloze keren op is gewezen en wat ik nu weer doe,is het feit, dat u Israelische producten verkoopt, die afkomstigzijn uit de illegale nederzettingen, te weten Tivall, het merk Jaffa[sinaasappels], Carmel [avocado’s, Mango’s, kleine tomaatjes etc]Kedem [avocado’s, mango’s, kleine tomaatjes], een aantal andereproducten en ja, uw Sabra producten. [12]Ik vind dat in een woord schandelijk.
Zoals u nu onderhand wel moet weten, zijn deze sinds eind zestiger jaren in bezet Palestijns gebied gestichte nederzettingen in strijd met het Internationaal Recht. [13]Dit is nog eens bevestigd door twee VN Veiligheidsraadsresoluties [14], deAdvisory Opinion van het Internationaal Gerechtshof in Den Haagover de [eveneens illegale] Israelische Muur [15] en de EU. [16]Internationaalrechtelijk zijn deze nederzettingen dus verboden,maar er is meer.Die nederzettingen konden alleen maar ontstaan door massalePalestijnse landonteigeningen, in gewoon Nederlands:landdiefstal.Palestijnen zijn  beroofd van hun land en worden bovendiennog op allerlei wijzen in hun bewegingsvrijheid beperkt. [17]En niet alleen hun land, ook hun water wordt hen ontstolenten gunste van de kolonisten. [18]
BEZETTING/ONDERDRUKKING/OORLOGSMISDADENIsraelische producten uit de nederzettingen moeten dusper direct uit uw verkoopbestand worden verwijderd.Maar ook Israelische producten uit Israel zelf, vanwegede 47 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden, die Israel weigert te beeindigen en inherent daaraan de onderdrukking, mensenrechtenschendingenen oorlogsmisdaden. [19]Producten uit een dergelijke bezettingsstaat hoort u niet teverkopen, zolang die bezetting doorgaat.PUUR EN EERLIJK?/VERGEET HET MAAR/ONZUIVER EN SCHAAMTELOOS
Puur en eerlijk.Onder dat adagium presenteert u uw Huismerk. [20]En op zich is het te waarderen, dat u zich inzet voor doelen als Fairtrade, ecologie etc.
Alleen is het misleidend en bent u bepaald niet ”eerlijk” te noemen,maar uiterst selectief omdat die rechtvaardigheidsprincipesstoppen, wanneer het bezette Palestijnen betreft.En daarom verdient uw beleid niet de naampuur en eerlijk.
Maar ONZUIVER, ONZUIVER, ONZUIVER.
U verkoopt producten, die de hulp aan boerenuit ontwikkelingslanden ondersteunen [prima!],maar ondersteunt tegelijkertijd een nederzettingensysteem,dat Palestijnse boeren kapot maakt. [21]
Ik vind dat een schande.

EPILOOG
In het verleden hebt u zich bij contacten met protesterende organisatiesverscholen achter het Overheidsbeleid en te kennen gegeven,pas te stoppen met de verkoop van Israelische producten uitde nederzettingen, als de Overheid het eiste. [22]
Met verlof gesproken:Een laffe stellingname, waarmee u niet weg komt.U bent er  als bedrijf zelf verantwoordelijk voor, met wie u zakendoet en u hoort geen producten te verkopen, wanneer de herkomst in strijd is met de mensenrechten.
En dat zijn die nederzettingen, die illegaal zijn, het land, water enbestaan van Palestijnen afpakken.
Dat zijn producten uit Israel zelf, dat een bezettingsstaat is,de Palestijnen onderdrukt en hen hun vrijheid en leven ontneemt.
Ik zou u dit niet eens moeten schrijven.Er zouden niet talloze oproepen aan u  moeten worden gedaan,jaar in, jaar uit.
Dus nogmaals:
Stop per direct de verkoop van alle Israelische productenuit de nederzettingen.Stop de verkoop van producten, afkomstig uit Israel zelf.
Zo niet, dan bent u medeverantwoordelijk en medeplichtigaan de onderdrukking en beroving van het Palestijnse volk.
Dan hebt u geen greintje fatsoen en beschaving.
Van harte beterschap met uw verkoopbeleid toegewenst.
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam

[1]
VOLKSKRANT
DE ISRAELISCHE DADELS ZIJN HELING
12 MAART 2011http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/arc… PALESTINA KOMMITEE
AANDACHT VOOR ISRAELS APARTHEID DOOR LUDIEKE
ACTIE BIJ ALBERT HEIJN
29 JANUARI 2010http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/173 
ISRAELISCHE PRODUCTEN IN DE NEDERLANDSESUPERMARKTENhttp://www.stopdebezetting.com/boycot-divestment-sanctions-bds/welke-producten.html
BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHEPRODUCTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boycot-israelbrief-aan-albert-heijn-over-verkoop-israelische-producten/
[2]
DUTCH COMPANIES IMPORTING OR SELLING FROM SETTLEMENTS

HOOFDSTUK 7, BLADZIJDE 40DUTCH COMPANIES TRADING WITH SETTLEMENTS
OP BLADZIJDE 40 WORDT ALBERT HEIJN GENOEMD7.1.2ALBERT HEIJN/ROYAL AHOLD
http://www.rightsforum.org/sites/default/files/files/2013-04-20%20Research%20paper%20-%20Dutch%20economic%20links%20with%20the%20occupation.pdf
Bron:
DUTCH ECONOMIC LINKS WITH THE OCCUPATION20 APRIL 2013
http://www.rightsforum.org/sites/default/files/files/2013-04-20%20Research%20paper%20-%20Dutch%20economic%20links%20with%20the%20occupation.pdf
ISRAELISCHE PRODUCTEN IN DE NEDERLANDSESUPERMARKTENhttp://www.stopdebezetting.com/boycot-divestment-sanctions-bds/welke-producten.html
BDS NEDERLANDKOOP NIET UIT ILLEGALE NEDERZETTINGENhttp://bdsnederland.wordpress.com/achtergrond/

SABRA WEKEN BIJ ALBERT HEIJN
http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/

ALBERT HEIJNSABRA PRODUCTEN
http://www.ah.nl/appie/zoeken?rq=Sabra+Houmous+
DocP juicht het besluit van deze supermarkten dan ook toe, en roept de andere supermarkten zoals Albert Heijn, Digros en Lidl, op hetzelfde te doen”

WEREN NEDERZETTINGENPRODUCTEN DOORSUPERMARKTKETENS POSITIEVE STAP
http://www.docp.nl/weren-nederzettingenproducten-door-supermarktketens-positieve-stap/

[3]
SABRA WEKEN BIJ ALBERT HEIJN
http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/

[4]

NOAM CHOMSKY: SABRA & SHATILA MASSACRE THAT FORCEDSHARON’S OUSTER RECALLS WORST OF JEWISH POGROMS13 JANUARY 2014
http://www.democracynow.org/2014/1/13/noam_chomsky_sabra_shatila_massacre_that
”Sharon, as Israel’s defense minister in 1982, had overall responsibility for the Israel Defense Forces, which controlled the area of the Sabra and Shatilla camps. An Israeli commission of inquiry found that he bore “personal responsibility” for the massacre and that he decided Phalangist militias “should be sent in” to the camps from September 16 to 18, despite the risk that they would massacre the civilian population there. The militias killed between 700 and 800 people, according to Israeli military intelligence estimates; other estimates were much higher.”
HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: SHARON’S TROUBLING LEGACYEvaded Prosecution Over Sabra and Shatilla Massacres
11 JANUARY 2014
http://www.hrw.org/news/2014/01/11/israel-ariel-sharon-s-troubling-legacy
[5]
SABRA WEKEN BIJ ALBERT HEIJN
http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/

[6]
SABRA WEKEN BIJ ALBERT HEIJN
http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/”Pro-Palestinian activists have in recent years organized boycotts of Sabra’s Israeli parent company, Strauss, for providing care packages to the Golani Brigade, a branch of the Israeli army that has allegedly committed human-rights abuses in the West Bank and Gaza. ”
THE HUFFINGTON POSTBUSINESSSABRA’S QUEST TO PUSH HUMMUSMAINSTREAM IS ABOUT MUCH MORE THAN CHICKPEAS6 OCTOBER 2013
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/10/sabra-hummus_n_3391688.html

[7]”Since the arrival of the Golani Brigade in Hebron on 27 December 2011, international accompaniment organizations (Christian Peacemaker Teams, International Solidarity Movement, and others) have documented an increase in the number of serious human rights violations against the Palestinian people, particularly youth and children in the Old City and Tel Rumeida.  ”CHRISTIAN PEACEMAKER TEAMSREPORT: UNDER ATTACK: GOLANI BRIGADE’S WAR ON THEPALESTINIAN POPULATION OF AL-KHALIL (HEBRON)12 FEBRUARY 2012
http://www.cpt.org/underattack

VOLLEDIGE RAPPORTUNDER ATTACK: GOLANI BRIGADE’S WAR ON THEPALESTINIAN POPULATION OF AL-KHALIL (HEBRON)
http://www.cpt.org/files/Under%20Attack_0.pdf

[8]WIKIPEDIAGOLANI BRIGADESECOND INTIFADA AND AFTER
http://en.wikipedia.org/wiki/Golani_Brigade#Second_Intifada_and_after

Bron:
WIKIPEDIAGOLANI BRIGADEhttp://en.wikipedia.org/wiki/Golani_Brigade
[9]

OPERATIE PROTECTIVE EDGE

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
AMNESTY.ORGMOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKSON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY7 AUGUST 2014 http://www.amnesty.org/en/news/mounting-evidence-deliberate-attacks-gaza-health-workers-israeli-army-2014-08-07
 HUMAN RIGHTS WATCHGAZA: WIDESPREAD IMPACT OF POWERPLANT ATTACK10 AUGUST 2014 http://www.hrw.org/news/2014/08/10/gaza-widespread-impact-power-plant-attackINTERNATIONAL RED CROSSGAZA, ISRAEL AND THE WESTBANKNO END IN SIGHT TO OVERWHELMINGHUMAN COST OF CONFLICT19 AUGUST 2014 http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/08-19-israel-palestine-gaza-west-bank-human-cost.htm
OPERATIE CAST LEAD
HUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREISRAEL’S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA25 MARCH 2009
http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fire

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ”CAST LEAD”/22 DAYS OF DEATHAND DESTRUCTIONJULY 2009
http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdf
BTSELEM.ORGOPERATION CAST LEAD, 27 DEC. ’08 TO 18 JAN. ’09
http://www.btselem.org/gaza_strip/castlead_operation

BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION CAST LEAD
http://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event
[10]
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
[11]
WIKIPEDIAGIVATI BRIGADE
http://en.wikipedia.org/wiki/Givati_Brigade

[12]
BDS NEDERLANDKOOP NIET UIT ILLEGALE NEDERZETTINGENhttp://bdsnederland.wordpress.com/achtergrond/

QUAKERSPRODUCTEN VERVAARDIGD DOOR (ILLEGALE) NEDERZETTINGENUIT DE BEZETTE GEBIEDENhttp://quakers.nu/nl/M.Oosten/Niet%20kopen
[13]
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
ARTIKEL 49, 4e CONVENTIE VAN GENEVE
http://www.icrc.org/ihl.nsf/c525816bde96b7fd41256739003e636a/77068f12b8857c4dc12563cd0051bdb0?OpenDocument
HAAGS VERDRAG VAN 1907
http://net.lib.byu.edu/~rdh7//wwi/hague/hague5.html

[14]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties

[15]
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

[16]
”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[17]
”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements

[18]
UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATIONOF HUMANITARIAN AFFAIRSOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYHOW DISPOSSESSION HAPPENSThe humanitarian impact of the takeoverof Palestinian water springs by Israeli settlersMARCH 2012
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_english.pdf

THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[19]

[19]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024
ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault
ZIE OOK NOOT 9

[20]

AHPUUR & EERLIJK
http://www.ah.nl/assortiment/puureneerlijk

[21]

FARMING INJUSTICEInternational trade with Israeli agricultural companiesand the destruction of Palestinian farming
Published by Palestinian farming and civil society organisations
FEBRUARY 2013
http://www.bdsmovement.net/files/2013/02/Farming-Injustice-Briefing-Feb2013-web.pdf

[22]

””‘We zijn dit voorjaar benaderd door het Nederlands Palestina Komitee en hebben hun vragen netjes beantwoord. Wij willen onze klanten de keuze bieden uit producten die van waar ook ter wereld afkomstig zijn. Zolang we van de overheid of andere instanties geen dringend advies krijgen om met de verkoop te stoppen, blijven wij dan ook producten uit Israël verkopen’, zegt woordvoerder Jan Christiaan Hellendoorn.”
DISTRIFOOD
ALBERT HEIJN NEGEERT OPROEP TOT BOYCOT ISRAEL
11 SEPTEMBER 2009

http://www.distrifood.nl/Formules/Algemeen/2009/9/AH-negeert-oproep-tot-boycot-Israel-DIS133923W/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!