De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tweede brief aan Albert Heijn over de gecontinueerde verkoop van Israelische producten/Reactie op brief van Albert Heijn

Tweede brief aan Albert Heijn over de gecontinueerde verkoop van Israelische producten/Reactie op brief van Albert Heijn

vrijdag 26 september 2014 03:59
Spread the love

TWEEDE BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER DEGECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTEN/REACTIE OP BRIEF VAN ALBERT HEIJN

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-productenreactie-op-brief-van-albert-heijn/

INLEIDING

Geachte lezers,

Recentelijk stuurde ik Albert Heijn een brief naar aanleiding vande Sabra weken bij Albert Heijn
Zie
http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/

Mijn oproep aan Albert Heijn was:Per direct stopzetten van de verkoop van Israelischeproducten uit de nederzettingen en uit Israel.
Zie
http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-producten/

Inmiddels heb ik een reactie van  Albert Heijn Klantenserviceontvangen, waarbij zij zich  achter de Overheidblijven verschuilen.
Zie direct hieronder de reactie van Albert Heijn aan mijZie daaronder mijn beantwoording van  de brief van Albert Heijn.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed

REACTIE VAN ALBERT HEIJN OP MIJN EERDERE BRIEF [X]
Geachte mevrouw Essed,

Hartelijk dank voor uw bericht van 24-9-2014.  

Zolang de overheid niet overgaat tot het boycotten van producten of landen laten wij de keuze aan de klant. 

Ons assortiment is zodanig dat u zelf de keuze kunt maken tussen producten uit bepaalde landen, en derhalve ook de keuze kunt maken om producten uit bepaalde landen niet te kopen. Ons assortiment biedt hiervoor voldoende alternatieven. 

Alle vragen en opmerkingen van klanten worden door ons gebundeld en aan de verantwoordelijke managers doorgegeven. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw opmerking de nodige aandacht heeft en serieus wordt behandeld.

Met vriendelijke groet,

Mimi Dolleman
Albert Heijn Klantenservice

MIJN BEANTWOORDING VAN DE REACTIE VAN ALBERT HEIJN
AAN ALBERT HEIJN KLANTENSERVICE
Onderwerp:Uw reactie op mijn eerdere brief aan u”Albert Heijn Sabra weken:Uw gecontinueerde verkoop van Israelische productenuit de illegale nederzettingen.”
Zie
http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-producten/

Geacht Management,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn eerdere brief/klacht over uw internationale inkoopbeleid, waarin ik u vroeg, per direct te stoppen met deverkoop van producten uit de illegale Israelischenederzettingen en ook de verkoop van productenuit Israel te staken. [1]Zoals u aan de aanhef ”Tweede brief” kunt zien, heb ik ureeds eerder hierover aangeschreven. [2]
Uit het feit, dat ik twee brieven heb moeten schrijven,in combinatie met de talloze oproepen [3],die u in de loop der jaren hierover ontvangen hebt, blijktuw hardleersheid.
Wat mij bovendien zeer stoort aan uw reactie opmijn laatste schrijven is, dat u nergens inhoudelijk opargumentatie  ingaat, maar blijft bevestigen,dat u doorgaat op de foute, ingeslagen weg, door maar te herhalen, dat zolangde Overheid niet overgaat tot boycotten van producten of landen, u de verkoop van Israelischeproducten continueert, met een laf afschuiven opde klant.
Ik geef u de zelfde zin in overweging, met productenuit bijvoorbeeld Noord-Korea
”Zolang de overheid niet overgaat tot het boycotten van producten of landen laten wij de keuze aan de klant. ”
Ik geloof er niets van, dat u in dat geval ook ”de klant dekeuze zou laten maken.
Bovendien vind ik uw reactie aan mij van gotspe getuigen,omdat ik nota bene in mijn brief uw ”Overheids”argumentatie  uw argumentatie onderuitgehaald heb! [4]
Nogmaals in het kort dan maar
ILLEGALITEIT VAN DE IN BEZET PALESTIJNS GEBIED GESTICHTE NEDERZETTINGENU verkoopt producten uit de in bezet Palestijns gebied gestichte Israelische nederzettingen. [5]Deze nederzettingen zijn illegaal volgens het InternationaalRecht [6], hetgeen nogeens is bevestigd door twee VN Vediligheidsraadsresoluties, de Advosory Opinion van het InternationaalGerechtshof in Den Haag over de[eveneensillegale]  Israelische Muur en de EU. [7]Daarnaast wordt de Palestijnse bevolking regelrecht beroofdvan haar land, water en beperkt in haar bewegingsvrijheid. [8]Ik vind het schandalig en meer dan schokkend, dat dergelijkemensenrechtenschendingen niet voldoende redenen voor uzijn, af te zien van die verkoop.
ISRAELISCHE BEZETTING/ONDERDRUKKING/OORLOGSMISDADEN
U dient ook af te zien van de verkoop van Israelische producten uit Israel.Israel is een 47 jarige bezettingsstaat met daaraan inherentde onderdrukking, terreur, oorlogsmisdaden. [9]De laatste bloedige Israelische militaire actie tegenGaza heeft 2137 Palestijnse doden veroorzaakt,waaronder 80 procent burger. [10]Ik vind het schandalig en meer dan schokkend, dat dergelijkemensenrechtenschendingen niet voldoende redenen voor uzijn, af te zien van die verkoop.
UW VERSCHUILEN ACHTER DE OVERHEID ENUW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
U schrijft in uw reactie aan mij
”Zolang de overheid niet overgaat tot het boycotten van producten of landen laten wij de keuze aan de klant. 
Ons assortiment is zodanig dat u zelf de keuze kunt maken tussen producten uit bepaalde landen, en derhalve ook de keuze kunt maken om producten uit bepaalde landen niet te kopen. Ons assortiment biedt hiervoor voldoende alternatieven. 

Alle vragen en opmerkingen van klanten worden door ons gebundeld en aan de verantwoordelijke managers doorgegeven. U kunt ervan verzekerd zijn dat uw opmerking de nodige aandacht heeft en serieus wordt behandeld.”
EINDE UW CITAAT
Die laatste zin is ronduit lachwekkend.Want als mijn opmerking serieus genomen was, had u zich erniet op een dergelijke manier vanaf gemaakt.
Ronduit kwalijk is uw verwijzing naar de Overheid.Geacht Management, het feit, dat de Overheid u [nog] vrijlaat in uw inkoopbeleid tav Israelische producten,ontslaat u niet van de eigen verantwoordelijkheid!
U maakt zelf een keus, al dan niet producten te verkopenuit een bezettingsstaat, die een land, dat  het recht op vrijheid, waardigheid, fysiekeintegriteit [in Israel worden Palestijnse gevangenen regelmatig gefolterd] [11] en leven zo systematischschendt.Een bezettingsstaat.
Dat ik en talloze anderen u daarop keer op keermoeten wijzen, is te gek voor woorden.
EPILOOG
Uw verschuilen achter de Nederlandse Overheidbij de verkoop van producten uit een bezettingsstaat, die zijnonderdrukking, terreur en oorlogsmisdaden praktisch voorde TV camera bedrijft, is niet alleen laf, maar zal uniet helpen.Want u blijft zelf verantwoordelijk voor uw beleid.
En het is niet alleen een kwestie dat ik ofanderen ”die producten niet hoeven te kopen” [wat we sowieso niet doen!]U ondersteunt met die verkoop actief de bezettingseconomieen vooral de illegale nederzettingen, die Palestijnselevens kapotmaken.
Boycotacties tegen uw heulen met en verdienen aan bezettingsstaatIsrael zullen dus blijven doorgaan, zolang uw beleid nietgetuigt van fatsoen en beschaving en u afziet van deverkoop van alle Israelische producten, zolang debezetting doorgaat.
Denkt u er maar eens over na.Zou u mij dit antwoord ook hebben toegestuurd,als het om producten uit Noord-Korea ging?
Van harte beterschap gewenst.
Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 
[1]
TWEEDE BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER DEGECONTINUEERDE VERKOOP VAN ISRAELISCHE PRODUCTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boycot-israeltweede-brief-aan-albert-heijn-over-de-gecontinueerde-verkoop-van-israelische-producten/

[2]
BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHEPRODUCTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boycot-israelbrief-aan-albert-heijn-over-verkoop-israelische-producten/

[3]
SABRA WEKEN BIJ ALBERT HEIJN

http://www.docp.nl/sabra-weken-bij-albert-heijn-50-procent-korting-op-apartheid/

VOLKSKRANT
DE ISRAELISCHE DADELS ZIJN HELING
12 MAART 2011
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/arc… 
PALESTINA KOMMITEE
AANDACHT VOOR ISRAELS APARTHEID DOOR LUDIEKE
ACTIE BIJ ALBERT HEIJN
29 JANUARI 2010
http://www.palestina-komitee.nl/NPK-berichten/173 
ISRAELISCHE PRODUCTEN IN DE NEDERLANDSESUPERMARKTEN
http://www.stopdebezetting.com/boycot-divestment-sanctions-bds/welke-producten.html

[4]
BRIEF AAN ALBERT HEIJN OVER VERKOOP ISRAELISCHEPRODUCTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/boycot-israelbrief-aan-albert-heijn-over-verkoop-israelische-producten/

[5]

BDS NEDERLANDKOOP NIET UIT ILLEGALE NEDERZETTINGEN
http://bdsnederland.wordpress.com/achtergrond/ QUAKERSPRODUCTEN VERVAARDIGD DOOR (ILLEGALE) NEDERZETTINGENUIT DE BEZETTE GEBIEDEN
http://quakers.nu/nl/M.Oosten/Niet%20kopen

[6]
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
http://www.btselem.org/settlements/international_law
[7]
VN VEILIGHEIDSRAADSRESOLUTIE 446
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_446_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
VN VEILIGHEIDSRAADSRSEOLUTIE 452
http://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_452_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca

”Tal van keren heeft deEU de nederzettingsactiviteiten op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalembetreurd en herhaald dat nederzettingen en de sloop van huizen door de EU wordenbestempeld als illegaal volgens internationaal recht.”
”BEZETTE PALESTIJNSE GEBIEDEN”BLADZIJDE 226MENSENRECHTEN EN DEMOCRATIE IN DE WERELDVERSLAG OVER EU ACTIE IN 2011
http://eeas.europa.eu/human_rights/docs/2011_hr_report_nl.pdf

[8]

”The existence of settlements leads to violations of many of the human rights of Palestinians, including the rights to property, equality, an adequate standard of living and freedom of movement.”
BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS
http://www.btselem.org/settlements
THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water
UNITED NATIONSOFFICE FOR THE COORDINATIONOF HUMANITARIAN AFFAIRSOCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYHOW DISPOSSESSION HAPPENS
The humanitarian impact of the takeoverof Palestinian water springs by Israeli settlersMARCH 2012
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_springs_report_march_2012_english.pdf
THE RIGHTS FORUMWATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
http://www.rightsforum.org/achtergronden/water

[9]
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013
http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024

[10]

ALAKHBAR/ENGLISHTHE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLEDIN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
http://english.al-akhbar.com/content/victims-gaza-list-palestinians-killed-israels-ongoing-assault

[11]

BTSELEM.ORGTORTURE AND ABUSE UNDER INTERROGATION
http://www.btselem.org/topic/torture

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!