De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Twee sociale fora over migratie: van Quito naar Brussel

Twee sociale fora over migratie: van Quito naar Brussel

zondag 19 september 2010 18:44
Spread the love

In de hoofdstad van Ecuador, Quito, vindt van 8 tot 12 oktober het vierde sociaal forum over migratie plaats.
 
De vier krachtlijnen waarrond gewerkt zal worden zijn:
–          Economische crisis en migratie
–          Mensenrechten en migratie
–          Verscheidenheid, samenleving en sociaal-culturele veranderingen
–          Nieuwe vormen van slavernij en uitbuiting.
 
Ecuador is één van de drie landen in Latijns Amerika waar gewerkt wordt aan een ‘socialisme van de 21ste eeuw’. Het land heeft tienduizenden migranten in de Verenigde Staten en in Europa. Het is voor hen dat in de nieuwe grondwet een bepaling werd opgenomen over ‘universeel burgerschap’.
 
In Brussel wordt eveneens een sociaal forum over migratie gepland. Het initiatief is in handen van het Sociaal Forum van de Maghreb-landen, een bijzonder dynamische groep die al heel wat activiteiten heeft georganiseerd, o.m. een eerste sociaal forum in 2008 in El Jadida, Marokko. Er werd aan deelgenomen door bewegingen ui 28 landen van de Maghreb, het Midden Oosten en zwart Afrika.
 
Migratie is een zeer belangrijk thema voor de landen van Noord Afrika, omdat zij niet enkel emigratielanden zijn, maar tevens transit- en onthaallanden.
 
Het forum in Brussel wordt gepland op 18 en 19 december 2010.
 
Brussel werd uitgekozen om de Europese verantwoordelijken te kunnen wijzen op de risico’s van hun veiligheidsbeleid, een beleid dat trouwens wordt gevoerd in samenwerking met sommige Afrikaanse landen.
 
18 december is een symbolische datum: twintig jaar geleden werd toen de internationale conventie over de rechten van migranten ondertekend. Deze tekst werd echter niet aangenomen door de Europese landen.
 
Het forum in Brussel zal vooral gaan over de rol van migrantengemeenschappen voor het respect van de rechten van alle migranten, overal ter wereld. Er wordt ook te vaak vergeten met welke trauma’s sommige migranten moeten verder leven.
Meer inlichtingen hierover binnenkort.

take down
the paywall
steun ons nu!