De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Twee Brusselse filmscholen en Beijing Film Academy versterken samenwerking tijdens prinselijke missie
Brussel, Communautaire problemen, Sint-lukas, Filmschool -

Twee Brusselse filmscholen en Beijing Film Academy versterken samenwerking tijdens prinselijke missie

dinsdag 8 november 2011 15:36
Spread the love

INSAS, Sint-Lukas Brussel en de Beijing Film Academy (BFA) versterken hun samenwerking. Het is een van de verdragen die werd gesloten tijdens de prinselijke missie in China. Dat wist Brussels minister Vanraes trots te melden tijdens zijn ambtsbezoek aan de burgemeester van Beijing. Met dit nieuwe verdrag verlengen de drie filmscholen hun samenwerking, ze verdubbelen ook hun inspanning.

De samenwerking maakt een uitwisseling van Belgische en Chinese docenten en studenten mogelijk. Tijdens de uitwisseling leggen de studenten hun impressies van respectievelijk Brussel en China vast in een videodagboek. De films die daar in het verleden al uit voortvloeiden, werden onder meer tijdens Europalia aan het grote publiek voorgesteld.

Een opmerkelijk verdrag

Het verdrag is om twee redenen opmerkelijk. Ten eerste is de Beijing Film Academy niet de minste partner. Niet alleen is de BFA met haar vierduizend studenten de grootste filmacademie ter wereld. Ze is ook zeer voorzichtig en selectief in de keuze van haar partners. INSAS en Sint-Lukas Brussel zijn de eerste Europese partners die deze eer te beurt valt en worden hiervoor dan ook door andere Europese filmscholen benijd.

Bovendien valt het op dat, te midden van alle communautaire problemen in Brussel, een Nederlandstalige en een Franstalige filmschool elkaar vinden om een opmerkelijk verdrag te sluiten met een Chinese partner. Soms moeten twee partners achtduizend kilometer reizen om een afstand van drie kilometer te overbruggen. Drie kilometer, dit is de afstand tussen de campus van INSAS en Sint-Lukas.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!