De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tussen jeugd en volwassenheid: de psychiatrische jongvolwassene

Tussen jeugd en volwassenheid: de psychiatrische jongvolwassene

Orthopedagoog Bram Lambrechts (23) wil meer aandacht voor psychiatrische diensten voor jongvolwassenen. “Iedereen kent het moeilijke kind op het einde van de straat, de depressieve collega of de autistische jongere in de jeugdbeweging. Maar wie praat ooit over de jongvolwassene die het tempo van onze maatschappij niet aankan?”

maandag 2 februari 2015 13:53
Spread the loveGiovanni Antonio Boltraffio: “The Adolescent Saviour” (WikiCommons)

Wie denkt dat de maatschappij van vandaag eenvoudig is, leeft
waarschijnlijk ergens hoog in de wolken. Tegenwoordig moet je een
rijkgevuld sociaal leven hebben, de juiste studie volgen en liefst van
al een boeiende relatie en baan hebben. Als je dan ook nog een
gefundeerde mening kan formuleren eens je achttien bent, ben je volwassen.

Deze verwachtingen zijn evenwel niet altijd realistisch. Niet
iedereen is als adolescent klaar om hieraan te voldoen. Als
jongvolwassene dreig je soms te verdrinken in een zee van rekeningen, ongekende gevoelens of ben je gewoon nog niet
klaar voor de ‘echte’ wereld.

Het is een evidentie dat kinderen niet in staat zijn om op eigen
benen te staan noch hun weg zelfstandig te vinden doorheen het leven van
alledag. Wanneer zich dan problemen voordoen van pedagogische,
genetische of sociale aard, kan het kind eventueel terecht op een dienst
neuropsychiatrie voor kinderen (K-dienst) indien een ambulante
psycholoog of kinderpsychiater niet baat.

Hervallen na K-dienst

Op een kinderpsychiatrische dienst kan een kind terecht voor
begeleiding en behandeling tot hij of zij achttien jaar is, zonder
uitzondering. Daarna gebeurt het geregeld dat het kind niet verder
begeleid wordt. Ze zijn immers volwassen en dienen dus op eigen
benen te staan. Tevens zijn ze gemachtigd om zelf hun beslissingen te
nemen betreffende hun toekomst. We zien regelmatig mannen en vrouwen die
hervallen in oude gewoontes, omdat er na de K-dienst geen of onvoldoende
opvolging was.

Een voorbeeld. Tijdens je behandeling wordt, of beter, moet er alles
voor jou beslist worden. Je opname is geen pretje en je wil het liefst
van al naar huis of met rust gelaten worden. Dan is de dag daar dat je
mag kiezen wat je van je leven wil maken. Geen wonder dat dan minder
doordachte beslissingen genomen worden.

Of beeld je in dat je vol goede moed alleen gaan wonen bent. Dan
komen de rekeningen binnen, moet je de loodgieter bellen, op tijd gaan
werken en zorgen dat je al je inkopen gedaan krijgt. Neem er dan bij dat
je een persoonlijkheidstoornis hebt… De uitkomst is te voorspellen.
Moeten deze jongeren dan wel opgenomen worden in een psychiatrische
dienst voor volwassenen?

Dat is de reden waarom psychiatrische diensten voor jongvolwassenen
zo belangrijk zijn. Ze zijn multidisciplinair, er kunnen diagnoses
gesteld of aangescherpt worden en er is een degelijke begeleiding naar
zelfstandig wonen en alle vaardigheden die daarmee gepaard gaan.
Bovendien is de doelgroep divers. In een psychiatrische afdeling moet
plaats zijn voor zowel personen met autisme, ADHD, schizofrenie of
psychoses. Er kunnen korte opnames zijn waar jongvolwassenen tot rust
kunnen komen, maar ook langdurige behandelingen opgestart worden om tot
heroriëntatie te komen.

Meer aandacht

De orthopedagogen, psychiatrische verpleegkundigen, psychologen en
psychiaters moeten dus een even diverse begeleiding en behandeling
bieden als de problemen waarmee ze geconfronteerd worden. Juist daarom
verdienen deze diensten meer aandacht dan ze nu al krijgen. De doelgroep
van jongvolwassenen, die de bouwsteen van de maatschappij is, mag dus
niet vergeten worden of terechtkomen in het volwassen psychiatrisch
circuit. De groep vraagt een specifieke en dynamische aanpak die niet
altijd elders gevonden kan worden.

© 2015 – C.H.I.P.S. StampMedia – Bram Lambrechts

take down
the paywall
steun ons nu!