De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Turks nationalisme in België

Turks nationalisme in België

woensdag 3 juni 2015 10:07
Spread the love

Je kan moeilijk hopen dat lokale politici/ae met een intense band met hun allochtone gemeenschap, de situatie in het land van herkomst zouden kunnen wijzigen. Terecht, het is belangrijk dat zij toch een plaats krijgen binnen de democratische partijen in ons land.
Toch zou dit engagement ertoe moeten leiden dat etnische problemen vanuit die verschillende maatschappelijke engagementen bespreekbaar worden binnen de betrokken gemeenschappen in ons land.
Ligt de belangrijkste drempel bij de moeilijke politieke patstelling in het land van herkomst, of bij een volgehouden etnische identiteit bij ons die ook om electorale redenen openheid schuwt?

take down
the paywall
steun ons nu!