De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tsjernobyl door een jongelingenoog
Aviapartner, Fukushima, Tsjernobyl, Kernramp -

Tsjernobyl door een jongelingenoog

vrijdag 8 juli 2011 00:02
Spread the love

Wat weet de jeugdige generatie over de kernramp in Tsjernobyl, nu 25 jaar geleden? Deze eenvoudige doch actuele stelling, remember Fukushima, bracht een groep internationale jonge snaken naar een kamp in Oekraïne. Kim, een Belgische deelneemster, was best gechoqueerd door het feit dat burgers rondom Tsjernobyl in eerste instantie informatie werd onthouden.

Door Tomas Bachot

Op 26 april 1986 gaat reactor 4 van de kerncentrale in Tsjernobyl de lucht in. Een nucleaire ramp die zijn gelijke niet kent is het gevolg. De reactie van de autoriteiten, Oekraïne maakt op dat moment deel uit van de Sovjet-Unie, doet dat echter niet vermoeden.  De eerste dagen na de ramp wordt de bevolking simpelweg niet geïnformeerd.

Stilstaan

“Bovendien werden er zo veel mogelijk werkmanschappen onbeschermd naar het rampgebied gestuurd. Er viel namelijk wat op te ruimen,“ vertelt Riet, een andere Belgische vrijwilligster die aan het kamp ‘Myth Chernobyl’ deelnam. Het vrijwilligersproject vond plaats in Charkov. Daar kwamen gedurende twee weken in april zo’n 26 jongeren uit Duitsland, Tsjechië, Oekraïne, Rusland en België samen. Ons land werd vertegenwoordigd door de vrijwilligersorganisatie VIA.

Het kamp bood een unieke kans voor jonge mensen uit diverse windstreken om van gedachten te wisselen over de ramp in Tsjernobyl. En wat daar van overblijft zonder dat ze het zelf hebben meegemaakt. Riet en Kim konden zo onder meer met mensen praten die bij de opruim na de ramp van Tsjernobyl werden ingezet. “Ze hadden enkel legeruniformen aan”, zegt Riet, “waarvan het T-shirt meestal werd uitgezwierd, vanwege de hitte.” Kim gaat verder, “de werkers waren niet beschermd en dat heeft ernstige gevolgen gehad voor hun verdere leven. Tijdens dit project sta je stil bij de gevolgen en ga je daar een keer dieper op in. In feite wisten we niet veel over Tsjernobyl voor we vertrokken.”

Fukushima

Ook de vergelijking met de ramp in Fukushima dringt zich op. Op vlak van informatieoverdracht naar de burgers lijkt het dat de Japanners leerden uit Tsjernobyl. “Fukushima kwam ook veelvuldig in de media, zegt Kim. “Én er werd slechts een handvol gespecialiseerde manschappen in speciale pakken het rampgebied ingestuurd”, vult Riet aan.

Fukushima legde de risico’s van kernenergie nog eens pijnlijk bloot. In de nasleep besliste Duitsland prompt om tegen 2022 alle kerncentrales te sluiten. Al horen bij de haalbaarheid van zulk plan vraagtekens. Dat beseft ook Kim, “de vraag blijft of alternatieve energie volstaat. Verder moet er natuurlijk gezocht worden naar alternatieven die zo duurzaam mogelijk zijn.”

    ‘Op papier is een ramp moeilijk voorspelbaar’

En wat dan in ons landje, waar zogenaamde stresstesten, worden afgewacht alvorens te beslissen over het voorbestaan van kerncentrales. “Zo’n testen zijn goed om een idee te vormen, maar deze zeggen niet alles”, stelt Kim. “Op papier is een ramp moeilijk voorspelbaar. Net als bij Fukushima hadden ze ingecalculeerd dat de kerncentrale heel wat aankon, maar zulke aardbeving hadden ze niet verwacht.”

take down
the paywall
steun ons nu!