De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Trump trots op zijn racistische daad

Trump trots op zijn racistische daad

donderdag 28 april 2011 21:05
Spread the love

“Vandaag ben ik zeer trots op mezelf.” Daarmee opende Donald Trump een kleine speech. Obama heeft na lange tijd eindelijk zijn geboortecertificaat publiek gemaakt. Maar waarom is Trump dan trots?

Birthers

Voor wie niet mee is; de tegenstanders van Obama kwamen ooit met de bewering dat Obama een moslim zou zijn die niet eens in Amerika geboren is. In Amerika geboren zijn is een must voor het presidentschap. Natuurlijk wordt zijn geboorte nagetrokken vooraleer iemand president wordt en het is dus maar al te duidelijk dat dit gewoon haatpropaganda is. Alleen lijkt dat niet genoeg, want het zou allemaal vervalst zijn.

Forums werden gevuld met pro- en anti-Obamakiezers die naar hartelust konden discussiëren of hij al dan niet Amerikaan is maar terwijl worden de serieuze onderwerpen opzij geschoven. Het is ook daarom dat er sites bestaan als www.whathasobamadone.org/ die erop uit zijn de mensen terug wakker te maken en te laten zien wat hij al dan niet bereikt heeft.

Donald Trump als voornaamste birther – zo heet iemand die de theorie over het valse geboortecertificaat gelooft – werd dan ook bijna opgewonden toen hij vernam dat Obama zijn volledige geboortecertificaat publiekelijk heeft gemaakt. Trump wist te vertellen dat hij trots was op zichzelf maar ook dat hij het document zeker wou nakijken. Hij vertelde ook dat hij blij was omdat hij niet langer met de media moest praten over geboortecertificaten. Vrij paradoxale bewering, toch?

Kijk vooral zelf eens naar de zelfingenomen man met het slechte pruikje: Het eigenlijke filmpje

Gebrek aan respect

Was het wel zo’n goed idee van Obama om dan toch het certificaat te tonen? Tuurlijk niet. Ofwel hield hij het been stijf en liet hij de republikeinen maar roepen ofwel toonde hij het bewijs van de moment dat de samenzweringstheorie de kop opstak. Nu zaait hij alleen twijfel door zo lang te wachten maar nog erger is de sfeer die hiermee gecreeërd wordt voor mensen met een donkerdere huidskleur.

De mensenrechtenorganisaties in Amerika hebben gevochten voor de rechten van afro-amerikanen. Mensen hebben het leven gelaten om niet behandeld te moeten worden als üntermensch. Het is bijgevolg dus ook op zijn minst gezegd zeer respectloos van de birthers om een bewijs te eisen van een persoon enkel gebaseerd op zijn huidskleur. Moest Obama een blank persoon zijn, er had niemand naar gekraaid. Trump heeft het gemakkelijk als bevoorrechte, blanke man, aan hem wordt er immers nooit een bewijs gevraagd.

Etnisch nationalisme

Amerika wordt in verschillende onderwerpen losgezien van Europa maar hoe langer hoe meer groeien ze naar elkaar toe. Vooral dan in hun nationalisme.

Ik ga hiervoor 3 praktische voorbeelden aanhalen. In Finland bijvoorbeeld, waar men lage criminaliteitscijfers kent, waar het sociaal gezien allemaal vlotjes verloopt, is de populairste partij ondertussen Tru Finns. Een nationalistische partij. Zo pleiten ze bijvoorbeeld voor de afschaffing van Zweeds in het onderwijs. Ook willen ze vooral de nadruk leggen op de Finse kunst en cultuur. Het idee van ‘eigen volk eerst’ en ‘eigen soort doet het beter’ is niet langer een echo van zwarte tijden. Het blijkt een levend monster te zijn.

Een kleine nuance moet ik hier toch bij maken. Zo wist een Finse vriendin me te overuigen dat de TF economisch gezien links georienteerd zijn en dat ze niet zo’n rechts-nationalistische partij zijn zoals we dat vaak horen in de internationale media. Maar voor mij bevestigt het alleen dat het nationalisme toch overal als acceptabel wordt aanzien. Niemand ligt er exht wakker van.

Kijk voor het tweede voorbeeld naar Amerika. Waar ter wereld vind je meer moslimhaters bij elkaar? Naast de Afrikaanse apartheid, is Amerika zeker een kandidaat voor land met meest racistische geschiedenis. En Trump veegt met deze nieuwe farce zijn voeten aan alles en iedereen die opkwam voor gelijke rechten.

Als laatste voorbeeld, West-Europa. Frankrijk, Nederland, Duitsland en België. Zonder een speciale volgorde te hanteren, alle vier lopen ze het Amerikaanse kapitaalmodel achterna. Een model waarin de nationaliteit van iemand een grote rol speelt. N-VA riep onlangs nog op om terug grenscontroles in te stellen. Nochtans is dat tegenstrijdig met hun idee van een sterke Europese Unie.

De “Westerse” wereld toont zijn individualistische aard. Er is geen plaats meer voor collectiviteit en samenhorigheid. De klassieke waarden van het liberalisme, liberté, egalité et fraternité, lijken begraven te zijn. Samenhorigheid en gelijkheid zijn fijn om stemmen mee te ronselen. Een Vlaams front. Amerikanen willen enkel met echte Amerikanen te maken hebben. Finnen horen enkel Fins te praten en met Finse cultuur om te gaan.

Stuk voor stuk uitbuitingen van een “samenhorigheid” die enkel dient voor een nationalisme dat deze wereld in een wurggreep houdt en onze kinderen alleen maar een grimmige toekomst biedt. Tenzij dan voor de rijke, blanke Christenmensch.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!