De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Trouw vandaag:Paginavulling, sensatie-verslag of een echte titel?

Trouw vandaag:Paginavulling, sensatie-verslag of een echte titel?

dinsdag 9 juli 2019 17:55
Spread the love

“Jongeren met een migratieachtergrond voelen zich thuis in Nederland. Maar wanneer ze zich onder druk gezet voelen te kiezen tussen hun twee leefwerelden, voelen ze zich in de hoek gezet”.

Wanneer je iemand onder druk zet kun je ook de uitdrukking ‘in een hoek zetten’ gebruiken: de betekenis is zo goed als hetzelfde, alleen gebruik je meer woorden.
Bovendien is het, lijkt mij als Nederlander In Het Buitenland heel natuurlijk dat je tegenstand voelt wanneer mensen, vooral ambtenaren, proberen je een besluit te laten nemen dat je niet wilt nemen. En ambtenaren zijn goed in het afdwingen van besluiten die de burgers niet willen nemen. Besluiten een andere nationaliteit aan te nemen is niet makkelijk. Het gaat tegen alles in dat we geleerd hebben over nationaliteit. Ambtenaren kunnen daar heel grof mee omgaan.

Zoals het regeltje verlies van de Nederlandse nationaliteit bij het niet op tijd verlengen van een paspoort. Een paspoort is een document en dat wordt opgemaakt door ambtenaren, net als een geboorteakte.
Een geboorteakte garandeert je nationaliteit, tenzij je de ambtenaren te veel werk bezorgt, dan worden ze boos! En ambtenaren die boos zijn bedenken allerlei nieuwe en vooral onnodige regeltjes om de gewone burger het leven moeilijker te maken.
En als Nederlander in het buitenland gaan wonen, of als Nederlander met een niet Nederlandse achtergrond denken aan je vaderland dat mag natuurlijk niet. Stel je voor dat een ambtenaar een regeltje meer moet invullen op een formulier!
Een dubbele nationaliteit aannemen mag ook niet want stel je voor zeg. Ambtenaren zouden zo maar twee formulieren moeten invullen in plaats van maar een!

Een medelander die aan zijn vaderland denk bij het aanvragen van een paspoort is niet direct een verrader of lid van een anti-VS beweging, terrorist zoals de VS graag zegt.Hij is een normaal mens die als volwaardig behandelt wenst te worden.
Als ik buiten de Ambassade sta, wachtend op mijn afspraak, denk ik aan Nederland, maar ook aan hoe moeilijk het is een afspraak te krijgen op die Nederlandse Ambassade. Ik denk er aan hoe makkelijk het zou zijn de nationaliteit van mijn gastland aan te nemen. Niet omdat ik tegen Nederland ben maar omdat ik een normaal mens ben die als volwaardig behandelt wil worden. Net als mijn medelander in Nederland.

Ambtenaren, op gemeentehuizen maar ook de hoger geplaatste ambtenaren op ambassades en consulaten moeten bedenken dat ze in dienst zijn van de Nederlanders. Niet van Nederland als bijna ongrijpbare eenheid, maar van de Nederlanders, alle Nederlanders. Wij betalen het salaris dat jullie op het comfortabele zeteltje houdt, niet de Koning, met alle respect, niet de Staat.
Jullie bedenken de regeltjes en de wetten. Kamerleden en uiteindelijk de Koning zorgen er alleen voor dat het maken van steeds meer regels geen al te gekke vormen aanneemt (en slagen daar niet altijd in).

Waarom moeten jullie jongeren met een migratieachtergrond onder druk zetten? Dat doet hun omgeving en de familie wel!
Waarom moeten jullie Nederlanders met een migratieachtergrond onder druk zetten? Hun omgeving en hun familie doet dat al! Ja, ook onze omgeving en onze familie probeert

Het wordt tijd eens een moratorium af te roepen over het eindeloos bedenken en maken van nieuwe regeltjes in Nederland en in Europa. Natuurlijk moet de wetgeving actueel gehouden worden. Maar hou eens op met regeltjes bedenken gewoon om het leven moeilijker te maken en ambtenaren een het werk te houden!

 

Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=556609 Civiele Geuzenvlag

800px-Civil_Jack_of_the_Netherlands.svg

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!