De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Trojka controleert een soeverein parlement

Trojka controleert een soeverein parlement

zondag 12 juli 2015 23:16
Spread the love

Een soevereine
Europese staat , GRIEKENLAND, met een regering die een democratische
meerderheid heeft in het parlement en die dus ook onder controle staat van de
verkozenen des volks,  kan haar
regeerprogramma niet uitvoeren omdat de trojka dat niet wil. Meer nog….de
Griekse eerste minister doet een voorstel dat voor 80% in overeenstemming is met
de wil van het trio en nog is het nog niet genoeg. De trojka plaatst zich in de
plaats van het parlement en gaat de regering controleren. Waarvoor de Grieken
naar de stembus geweest zijn is me een raadsel. In het Europa van vandaag mag “de
democratie” spelen zolang het maar liberaal – kapitalistisch is  wanneer men daar vanaf wijkt wordt men onder
curatele geplaatst of poogt men minimaal de plaatselijke regering te destabiliseren
of in zijn samenstelling te wijzigen.Weten Angela Merkel en Johan Van Overtveldt
wel wat democratie is? Vast en zeker wel maar voor de Hellenisten wil men graag
een uitzondering maken.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!