De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Triest dat Leuven opnames gemeenteraadscommissie niet langer uitgesteld verspreidt

Triest dat Leuven opnames gemeenteraadscommissie niet langer uitgesteld verspreidt

maandag 26 september 2022 17:28
Spread the love

Triest dat Leuven opnames gemeenteraadscommissie niet langer uitgesteld verspreidt

Gemeenteraadscommissies ter voorbereiding van de gemeenteraad zijn voor menig lezer wellicht een ver-van-mijn-bed-show, maar niet voor journalisten en mensen die in specifieke dossiers geïnteresseerd zijn. De agendapunten worden tijdens deze vergaderingen immers toegelicht door ambtenaren en dat gebeurt over het algemeen grondiger, uitgebreider en minder gepolijst dan hetgeen de bevoegde burgemeester en schepenen nadien hierover vertellen. In Leuven zijn er een tiental commissies die in de twee weken voor een gemeenteraad vergaderen. Tijdens de coronapandemie werd er digitaal vergaderd. Men zond voortaan de vergaderingen via de website van de stad Leuven rechtstreeks uit en deze opnames konden ook nadien bekeken worden. Dat laatste was bijzonder handig voor wie deze vergaderingen, die ’s avonds om 19h of 20h30 plaatsvinden, gemist had. Nu de coronapandemie grotendeels voorbij is draait Leuven veel hiervan terug. De vergaderingen worden nog wel rechtstreeks uitgezonden, maar zijn nadien slechts tot aan de gemeenteraad en enkel nog door gemeenteraadsleden te bekijken. Door de slechte apparatuur in het stadskantoor zijn de vergaderingen wegens de slechte verstaanbaarbaarheid bovendien moeilijk thuis via de pc te volgen. Dat gewone burgers de opnames van de gemeenteraadscommissies nadien niet langer kunnen beluisteren is erg voor wie de bewuste vergadering miste. Het is een ernstige handicap voor de journalist die zich over bepaalde dossiers goed wil informeren. Hij of zij kan zich onmogelijk elke avond tussen 19 en 22h vrijmaken om de commissies rechtstreeks te volgen. De beslissing die volgens raadsvoorzitter Dorien Meulenijzer (Vooruit) door alle politieke partijen in de raad gesteund wordt kan alleen begrepen worden als een poging om bepaalde info af te schermen en de informatieverspreiding zelf volledig in handen te houden. Triest. Even triest als de schepenen die journalisten die documenten opvragen steevast doorverwijzen naar de (langdurige) procedure openbaarheid van bestuur. Als sinds jaar en dag krijgen Leuvense journalisten bovendien nul op rekest op hun vraag om de notulen van het schepencollege te kunnen inkijken. De Leuvense schepenen zijn weliswaar heel toegankelijk voor vragen van de pers en Leuven beschikt over een uitstekende persdienst die veel persmededelingen verspreidt, maar de wijze waarop het stadsbestuur de informatieverspreiding over haar reilen en zeilen volledig zelf wil controleren en bepalen doet heel ouderwets en traditioneel aan.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!