De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Trienkaarten

vrijdag 12 juni 2020 20:39
Spread the love

 

Beste minister

Ik dacht zo, ik schrijf toch nog maar eens een brief want die vorige is niet goed aangekomen of ge hebt geen tijd gehad om hem te lezen omdat ge te druk bezig waart met het uitdelen van mondmaskers of wat weet ik nog allemaal. Daar kan ik best inkomen. Al heb ik eerlijk gezegd nog altijd geen mondmasker gezien. Maar daar ga ik nu niet opnieuw over beginnen.

Het is namelijk het volgende. De inkt van mijnen brief was nog niet droog of ge kwamt al af met een nieuwe streek! En ge moet mij excuseren maar ik weet echt niet hoe ik het anders moet noemen. Een streek. Want nu gaan we er nog een treinkaart bovenop krijgen ook. Zo heb ik tenminste uit de teevee vernomen. Goed voor wel tien ritten. Past op, ik vind dat goed hé. Ik vind dat zelfs zeer goed. Al rijd ik zelden of te nooit met de trein. En ’t is nu niet omdat het voor te krijgen en te houden is, maar als ik die kaart krijg dan zal ik ze zeker gebruiken of toch zeker iemand die ik goed ken en die dat ook heel goed kan gebruiken. Of misschien verkoop ik ze wel op vrije markt. Enfin, ik kan er veel mee doen en ik wil nu eigenlijk nog een beetje in het midden laten wat dat juist zal zijn.

Vooral omdat ik zo een donkerbruin vermoeden heb dat er van die treinkaarten ook niet veel in huis zal komen. Dat het net zo zal gaan als met die mondmaskers van u. En dan ben ik nogal snel geneigd te zeggen dat ge gewoon de ene leugen overtroeft met de andere en dat ge bijgevolg ook maar gelijk nen vettige dweil zijt.

Want als puntje bij paaltje komt, blijkt dat zelfs de treinen niet op de hoogte waren van uwen stunt. Ge moet het toch maar durven, denk ik dan. Iets weggeven dat niet eens van u is. Ik moet zeggen, dat riekt stevig naar die zonde tegen dat tiende gebod dat gij niet zult begeren wat uw naaste toebehoort. En al zijt ge genen tjeef, dat gebod zegt ook iets over het eigendomsrecht waar gij als donkerblauwe slons dan weer wel mee te maken hebt, als ik zo vrij mag zijn te denken wat ik denk.

Dus zeg mij maar als ‘kik verkeerd ben, maar zijt gij ons hier weer niet wat blaaskes aan ’t wijsmaken en hadde ‘kik u trouwens niet al eerder gezegd dat ge ‘t mocht afbollen? ’t Is nu niet omdat ge sinterklaas aan ’t spelen zijt dat ge niet evengoed stante pede moogt vertrekken hoor. Ten andere, der is hier niemand die nog gelooft in sinterklaas. En al zekers niet als de cadeaus uit uwen zak komen. ’t Is maar dat ge ’t weet. Gij vuilen dief.

Trouwens, ‘k weet niet of gij het al weet, maar met die treinen is ’t gelijk als overal. Ook daar moet er meer gewerkt worden met minder mensen en voor minder geld. En gij gaat die mensen dan nog wat extra werk gaan geven door honderd miljoen ritten weg te geven! Man man man, ter zijn niet eens genoeg treinen, trien. Die zijn de afgelopen jaren allemaal al weggesaneerd. Maar ja, in de politiek is ter natuurlijk nergens sprake van tekorten. Dat kennen ze daar niet, want daar is het juist omgekeerd. Daar kan er naar hartenlust minder gewerkt worden en krijgen ze der nog nen hoop geld bovenop. Want als ge aan de tapkraan zit dan is het natuurlijk een stuk gemakkelijker om uzelf te bedienen. Is het niet?

Ik begin zo te denken dat als er hier al één virus te bespeuren is, dat gij het toch wel zijt! Het zit in uw lijf. Het zit in uw leden. Het komt uit uwen bek  telkens wanneer ge ademt. Ge verspreidt het bij elke stap die ge zet en bij elke zweetdruppel die uit uw huid gekropen komt. En als ge scheten laat, komt het gewoon langs van achteren naar buiten gevlogen in ene grote walm. Gij vuil stinkend zwijn. En onderwijl maar dossiers meezeulen om te doen alsof het lijkt dat ge zwaarwichtige zaken aan het verzetten zijt. Maar peinst maar niet dat ge mij daar mee kunt foppen hoor. Stuk scharminkel. Gij slavendrijver. ‘k Zal u hier subiet ne keer aan uw oren komen trekken opdat ge wat beter kunt luisteren.

Met al uw genetisch gemanipuleerde drogredenen. Ge zijt al even erg als die zwartzakken die zeggen dat racisme fake news is om de migratiestromen op gang te kunnen houden. Kijk, ik heb het daarjuist al gezegd en ik zal het nog ne keer zeggen, ge moogt mij gerust verbeteren als ik verkeerd ben, maar als ik die newspeak van hierboven effkens in haar juiste positie draai, dan is de democratie juist het vervalste nieuws om de geldstromen naar de belastingparadijzen op gang te kunnen houden. Al die miljoenen en miljoenen Euro’s. En gij die daar niets aan doet. Behalve dan het nog wat erger maken. Ja, dat is wat gij doet. De stroom versnellen gelijk nen schele sluiswachter.

En dat van die treinkaarten, dat is natuurlijk maar peanuts hé. Dat is hocus pocus. Dat is een groot afleidingsmanoeuvre. Want als klap op de vuurpijl hoor ik ook dat ge weer wat gaat stoken in Syrië en in Irak! Wel gij godverdomse klootzak, denk ik dan. Hebben die mensen daar nog niet genoeg afgezien of wa? Zijde gij niet effenaf beschaamd? Ter staan daar nog amper huizen recht en ge gaat ze nog wat verder gaan bombarderen ook. Gij armoezaaier. Gij crapuul. Gij moordenaar. Wat hebben die mensen u daar eigenlijk misdaan? En mogen wij daar dan ook nog wat over zeggen, soms?

Neen. Natuurlijk niet. Maar dan wel klagen en zagen dat we overrompeld gaan worden door vluchtelingen zekers!? Echt waar, nu zijt ge ze toch wel echt bruin aan het bakken hoor. Wel ik zal u dringend eens een keer een pakske van eigen deeg bezorgen. Uwe C-4 ligt hier al klaar. En ’t zal zonder strikske zijn maar met nen grote knal. Zijt daar maar zekers van.

Dat dat hier dus maar rap gedaan is want ge brengt hier alles hoe langzaamaan hoe meer om zeep. Als ge al ooit iets goed hebt weten doen tenminste. En dan nog wat kritiek geven op die mensen die in Brussel staan te betogen, maar als ze de week daarvoor allemaal op den dijk in Blankenberge staan te koekeloeren naar ’t schoon weer, dan horen we u niet piepen hé, gij omgekeerde vierkantswortel.

Als ge ’t mij vraagt dan hadden z’u beter ook in dat kanaal gekieperd gelijk dat standbeeld daar in Engeland. Dat was tenminste schoon om zien. Ja, wat mij betreft mogen er gerust nog wat meer volgen, want de geschiedenis toont dat machtssystemen nooit uit zichzelf veranderen en ook nooit uit zichzelf hun interne tegenstrijdigheden erkennen. Dat dat alleen maar gebeurt door de publieke opinie. Durf er trouwens voor wedden dat ge met nenzelfde plons naar beneden zult gaan. Want leugens wegen gelijk lood. Dat weet elk kind hier uit de streek en dat zoudt ge ook weten mocht ge hier zijn opgegroeid.

Maar ik vermoed dat gij in heel uw leven ook nog nooit eens een deftig pakske slaag gekregen hebt. Terwijl ik er traditioneel mee ben opgegroeid. Ik kreeg ‘kik slaag van mijn vader zoals dat hij slaag gekregen had van zijn vader en diens vader dan weer van zijn vader zoals dat ‘kik ook mijn kinderen slaag gegeven heb wanneer ze dat verdienden of wanneer da’k ik even niets beters wist wat gedaan.

‘k Wil maar zeggen, ge moet maar afkomen en daar kan dan voor gezorgd worden. Niemand hoeft het overigens te weten. ‘k Geef u zowel van links als van rechts, van vanboven en beneden. Gewoon omdat ge zo nen verdomde weifelaar zijt. Zie het als een soort van genezingsproces. Ge gaat uzelf beter voelen. Lichter zelfs. Alhoewel ik niet weet of dat dat in uw geval eigenlijk wel mogelijk is. Maar we kunnen het proberen. We moeten het proberen. In ’t begin komt dat zwaar aan. Maar na een tijdje voelt ge niets meer. Zelfs niet dat ge in uw broek aan ’t schijten zijt. Ik kan er alles over vertellen. Broekschijter. Schijtlaars. Beddenpisser. Pissebed.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!