De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tribute To Lappersfort. But The Struggle Continue.- video from eviction and demonstration.

Tribute To Lappersfort. But The Struggle Continue.- video from eviction and demonstration.

zaterdag 6 maart 2010 16:20
Spread the love

Spirit Of Squatters  Collective
Spirit Of Squatters Collective
 

Here you can watch it

Tribute To Lappersfort. But The Struggle Continue.- video from eviction and demonstration.

http://ourmediaindymedia.blogspot.com/2010/03/tribute-to-lappersfort-but-struggle.html

The chopping was completed today. This evening, forest workers were bussy pulling uit the last treetrunks.

This is inspirational video. The inspiration is stronger when it is seen by as many people as possible.So…Please use it ! Pass this info to everybody who could be interested !!!
Feel free to embed,link it,send it,screen it etc. Use it=don’t loose it. Reclaim the media with us !

… So get inspired.

kap is afgelopen – chopping ended

De kap werd vandaag voltooid. Vanavond waren bosarbeiders (of beter stoppelarbeiders) nog bezig met bomenstammen weg te trekken.

weeral buitensporig geweld door politie

De politie kon het weeral niet laten om marteltechnieken toe te passen bij het ontruimen van het bos. Ten minste één activist werd met elektroshocks aangespoord om zich los te maken uit zijn lock-on. Zoals bij de vorige martel-incidenten in Borsbeek en het Lappersfort (zowel oktober 2001 als september 2008) leverde dit niets op. De betrokken activist liet ook nu niet los. Onder fysieke stress is het dan ook zeer moeilijk om zichzelf los te maken.

De betoging ‘s avonds aan ‘t Zand, die reeds 2 jaar aangekondigd werd en een traditie geworden is, mocht niet doorgaan van de politie-leiding. Nog voor de betoging vertrok werd er al gechargeerd door de politie. Deze gingen de betogers met de wapenstok te lijf. Slechts een zestal betogers werden opgepakt. De rest kon ontkomen en begon zijn toch door de binnenstad. Deze optocht verliep volledig vreedzaam, zonder incidenten. Toen de betoging weer op ‘t Zand aankwam begon de politie de eerste bosbezetters één voor één vrij te laten. Even na 22h kwam de politie melden dat de betoging moest ontbinden omwille van nachtlawaai. Terwijl heel wat mensen vertrokken en de betogers nog toegesproken werden door enkele voortrekkers, chargeerde de politie opnieuw. Opnieuw werden een achttal mensen aangehouden. Volgens onze informatie zijn alle mensen die tijdens de betoging opgepakt werden rond middernacht vrijgekomen.

Over het lot van een elftal bezetters is nog geen volledige duidelijkheid. Vijf werden aangeklaagd voor geweldpleging, één stond geseind voor een futiliteit, en minstens acht mensen zouden naar een gesloten centrum overgebracht zijn. Deze cijfers lijken in tegenspraak en het is dan ook niet duidelijk wat het lot is van de activisten die nu nog vastzitten.

Meer informatie volgt.

Tot slot vernamen we via de pers dat de politie de schuld voor een verkeersaccident in de schoenen van de bezetters schuift. De agenten die gewoonlijk op drukke kruispunten ingezet worden, werden nu ingezet aan het Lappersfort. Het oorzakelijk verband tussen de bezetting en het accident is ons niet duidelijk. Het is de keuze van de politieleiding geweest hoe ze hun personeel inzetten. Het heeft er de schijn van dat de ontruimingskosten zo laag mogelijk moesten blijven (in samenspraak met opdrachtgever GDF Suez).

More information at http://lappersfort.tk

take down
the paywall
steun ons nu!