De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Transgender aanvragen stijgen. “We weten niet waarom”

Transgender aanvragen stijgen. “We weten niet waarom”

woensdag 19 april 2023 13:50
Spread the love

Bedenkingen bij de nieuwste column van Griet Vandermassen, de filosofe die naar onze tijd en relaties kijkt vanuit achtergrondkennis van de filosofie en de Evolutie. Eerst geef ik de inleiding van de column die op 19 april 2023 in De Standaard verscheen en een eerste paragraaf, dan mijn bedenkingen en deze van een andere lezer.

 
‘We weten niet waarom.’ Endocrinologe Martine Cools van het UZ Genderteam legde de vinger op de zere plek in de Pano-reportage ‘Trans tieners’. Die ¬belicht de explosieve stijging, sinds een vijftiental jaar, van het aantal ¬tieners dat zich in westerse genderklinieken aanmeldt met genderdysforie – een sterk onbehagen met je biologische geslacht. Zo klopten in 2022 42 keer meer minderjarigen aan bij het UZ Gent dan in 2007. Nog opvallender dan hun pijlsnelle ¬toename is hun profiel. Voorheen ging het vooral om biologische ¬jongens. Zij worstelden al met genderdysforie als kind. Nu dienen zich vooral biologische meisjes aan, die de dysforie pas na de start van hun puberteit ervaren.
Griet Vandermassen  –  Filosofe en auteur. Haar column verschijnt tweewekelijks op woensdag.
Genderklinieken wereldwijd noteren hetzelfde ¬patroon. Ze rapporteren ook dat veel van die meisjes met mentale problemen kampen, zoals angst en depressie, en dat autisme vaak voorkomt. Het UZ Gent houdt daarover vreemd genoeg geen cijfers bij. Toch is het klinisch relevant, want het opent de mogelijkheid dat die problemen aan de basis liggen van de genderdysforie, en niet trans zijn. Internationale topexperts zoals Ken Zucker en Riittakerttu Kaltiala roepen op tot uiterste voorzichtigheid bij de behandeling van die nieuwe populatie, omdat we er zo weinig over weten. We snappen bijvoorbeeld het verband met autisme niet. Misschien is gender een van de typische obsessies bij autisme, oppert Kaltiala. Of misschien verwarren ¬autistische personen gendernon-conforme gevoelens met ‘het andere geslacht zijn’, door hun rigide denken. (…
Bedenkingen die ik hierbij maak:
Ouderbinding in ontbinding?
Mooi gedaan. De vaststellingen van de wetenschappelijke onderzoekers die onze geliefde columniste vanuit haar kritische zin en kennis van de Evolutie brengt, sporen met mijn aanvoelen als prille zestiger. Die de decennia nog heeft gekend dat er heel wat minder geldrijkdom en technologische ondersteuning was voor het bestaan, geen digitale wereldjes met al hun vaak ongemerkte snijdend scherpe kantjes waaraan jong en oud zich kwetsen of waarin de vitale energie verdwijnt als in een badputje. Komt daarbij nog een andere grote verandering die al te zeer door allerlei genderwerkers wordt genegeerd: er is een kleinere band met de ouders omdat mama niet meer thuis is. Die rustige zekere aanwezigheid is weg, die allicht heel wat stabiliteit bood. Mama is immers naar het werk, aan de betaalde arbeid. Trans-wensen zijn voor mij een vorm van intrieste waanzin in een tijd van vereenzaming, onvoldoende binding van bij het prille begin, machinedenken en – voelen, en grondige vervreemding. (Met alle verschuldigd respect voor ouders van tegenwoordig en hun niet eenvoudige taak en verantwoordelijkheden)
Prehistorie en natuurvolkeren
Mogelijk vergis ik me, maar de wens van geslacht en lichaam, en daarmee van gedrag en voorrechten en plichten te wisselen die we meemaken in transgender, lijkt mij een gevolg van een toestand die te weinig benoemd wordt, en dat zeg ik als historicus die de geschiedenis kent en met veel en precieze herinneringen aan de tijd in de eigen jeugd: Over-beschaving. Onze maatschappijen zijn de laatste generaties zo snel en grondig geëvolueerd, er zijn zo onhandig, grondig en ondoordacht zoveel vreemde hulpmiddelen en principes omarmd… dat kinderen het toenemend zeer moeilijk krijgen. Lange wachtlijsten voor persoonlijke mentale begeleiding, troost, richting… zijn het gevolg. Diepe onzekerheid. We moesten collectief maar eens veel meer gaan kijken in de geschiedenis en in de prehistorie, en bij natuurvolkeren, om te weten wat een gezond, natuurlijk leven inhoudt. De eerste drie miljoen jaar bestond er bv niet zoiets als een carrière. Vandaag zijn vader en moeder vaak zeer carrièregericht.
Bedenking van een andere lezer:

Het is toch een geruststelling dat mensen als Griet Vandermassen nog steeds een forum krijgen in DS. En het punt dat zij maakt is natuurlijk zeer terecht. Wij leven in een maatschappij waarin onze kinderen enerzijds veel vrijheid krijgen/hebben/nemen, onder meer via sociale media, maar anderzijds zeer kwetsbaar zijn en blootgesteld worden aan ‘doe dit om erbij te horen’ druk. Het zou inderdaad wenselijk zijn om te onderzoeken in hoeverre de plotse wens van een kind om van gender te veranderen hetzij een reële psychische nood aantoont, hetzij een vraag om aandacht is, dan wel een bezwijken onder groepsdruk. In de laatste twee gevallen is hulp wellicht noodzakelijk, maar moet die andere vormen aannemen dan in het eerste. Wat ten andere ook verdient onderzocht te worden, en de kritische massa hiervoor is er ondertussen, is hoe transmensen zich x jaren na hun transitie voelen. Vinden zij door de band dat zij de juiste stap gezet hebben? Ook die informatie zou anderen kunnen helpen…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!