De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

”Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld”/Brief aan de Volkskrant over racistisch en denigrerend artikel

”Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld”/Brief aan de Volkskrant over racistisch en denigrerend artikel

vrijdag 18 juli 2014 14:36
Spread the love

´´TRAGIEK VAN DE PALESTIJNENZIT IN  HUN GESTOORDEZELFBEELD´´/BRIEF AAN VOLKSKRANT OVER RACISTISCHEN DENIGREREND ARTIKELZIE OOKhttp://www.astridessed.nl/tragiek-van-de-palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeldbrief-aan-de-volkskrant-over-racistisch-en-denigrerend-artikel/AAN DE REDACTIE VAN DE VOLKSKRANTUW TOLERANTIE VOOR TENDENTIEUZE, FEITELIJKONJUISTE EN RACISTISCHEPRO ISRAEL ARTIKELEN.OPROEPStop met de publicatie van hele of halve racistische,feitelijk onjuiste en naar Palestijnen toe denigrerende artikelen.Geachte Redactie,Van een kwaliteitskrant mag bij hetplaatsingsbeleid van artikelen een evenwicht in tegengestelde standpuntenaangaande politieke onderwerpenverwacht worden, alsook het  weergevenvan een juiste voorstelling van zaken,vrij van discriminatie en haatzaaierij.Hierin hebt u de afgelopen weken ernstige steken latenvallen, door twee uitgesproken proIsrael artikelen te plaatsen, waar ook nog eensfeitelijke onjuistheden in staan.Een artikel is zelfs zo ernstig, dat het journalistiekgezien, de term ”racistische bagger” ‘verdient.Ik doel op het artikel van de heer Dirk Jan van Baardd 17 juli ”Tragiek van de Palestijnen zit in hun gestoorde zelfbeeld” [1]Een dergelijke titel zou voor u al reden moeten zijn om de alarmnbellen te laten rinkelen, omdat op een racistische en denigrerendewijze alle Palestijnen als een soort neuroten worden neergezet,Kort samengevat [ik zou nachtwerk hebben, als ikop alle bagger zou ingaan] komt Baar’s betoog op hetvolgende neer:Israel ”lijdt” onder de bezetting van de Palestijnse gebieden.Niet de Israelische militaire operatie[s], maar Hamasveroorzaakt de burgerdoden in Gaza.De Joden [dat schrijft hij] blinken uit in zelfkritiek, terwijlde Palestijnen maar lopen te klagen.Palestijnen lopen maar raketten af te schieten, in plaats vantot verantwoord zelfbestuur te komen.En nu de mooiste en tevens kolonialistisch-archaischeIk citeer Baar”Nationale onafhankelijkheid is geen natuurrecht, ook dat moet je eerst verdienen”Ik heb het niet nodig, een dergelijk verdichtsel aan vedraaiingen en onzin,uitgebreid te weerleggen.Iedereen, die zich ook maar enigszins in het conflict heeft verdiept, gruwthiervan.Toch wil ik u op enkele zaken wijzen.BEZETTINGDe Palestijnen spelen geen slachtoffer. Ze zijn het.Zoals alle onderdrukten slachtoffer zijn van een  bezetting,die altijd tirannie, willekeur, intimidatie en oorlogsmisdaden inhoudt [2]Daartegen hebben de Palestijnen, volgens Internationaal Recht EN de eeuwenoude moraal [hebben de Nederlanders ook niet gestredentegen de Spaanse overheersing in de Tachtigjarige oorlog] hetrecht, zich te verzetten. [3]Granted, militaire aanvallen op burgerdoelen, want dat zijnraketaanvallen vanuit Gaza meestal zijn verboden [4], vooralle strijdende partijen.Maar het recht op militair verzet blijft overeind.BITTERE VRUCHTEN VAN DE BEZETTINGHet is wel lef van Baar, te beweren, dat Israel lijdt onder debezetting, terwijl Israel in alle olpzichten heeft geprofiteerd.Betalingen aan de Palestijnse Autoriteit lopen via Israel,Israel heeft een monopolie op medicijnlevering aan Gaza [5]De ergste diefstal is nog wel de landdiefstal doorde nederzettingen, die illegaal zijn volgens het InternationaalRecht (6), iets wat door Baar zeer bagatelliserendwordt afgedaan, terwijl de Wesrbank vrijwel volgebouwd is met die nederzettinge, die nog steeds worden uitgebreid.Dan hebben we nog de Illegale Muur, die door bezetPalestijns gebied loopt (7) en de Palestijnen in hunbewegingsvrijheid beperkt. (8)En dan natuurlijk de Blokkade van Gaza, die neerkomtop terreur en uithongering van de Gazaanse bevolking (9)door van Baar euphemistisch ´´afgrendeling van de Palestijnse gebieden´´(10)Sinds wanneer is het normaal, dat onschuldige mensen wordenopgesloten. Juist ja, dat noemt men een ´´collectieve straf´´en is verboden volgens het Interrnationaal Recht (11)BLOEDIGE ISRAELISCHE MILITAIRE AANVALLENVan Baar draait alles om.Hij beschuldigt Hamas van burgerdoden in Gaza, terwijl Israelkeer op keer zijn bloedige sporen achterlaat, of het nu OperatieCast Lead (12) of deze huidige ´´Protective Edge´´ is.Een greep uit deze laatste operatieBuitengerechtelijke executies(13), huisvernietigingen,bombardementen van huizen,het doodschieten vanongewapende mensen, waaronder vier kinderenaan het strand (14)Dit alles heeft binnen een week tijds geleid tot zeker 193doden. (15)Aan Israelische kant een dode (16)TENSLOTTEMisschien zult u zeggen ´´Hiervan zijn wij als redactie opde hoogte´´Dan is mijn vraagWaarom geeft u dan ruimte aan dergelijke bagger van van Baar,niet alleen feitelijk onjuist, maar ook nog tendentieus en inhoge mate denigrerend, tot op het racistische af, naarPalestijnen, die bijna als redeloze wezens worden voorgesteld.En een week geleden gaf u ook al ruimte aan de onzinnighedenvan Cidi directeur Esther Voet in haar artikel´´Israel kan in deze oorlog nooit winnen´´ (17),dat ik in een reactie heb weerlegd (18)Ik wil u dan ook dringend oproepen, dergelijke spreekbuizenvan de Israelische bezettingsstaat, wiens militair optredenkeer op keer wordt veroordeeld door Amnesty, Human Rights Watchen Btselem.org (19), geen podium meer in uw krant te geven.Blijft u dat toch doen, dan bent u in journalistieke zin medeverantwoordelijkvoor deze onsmakelijke pro Israelpropaganda, waarbij de bezetting en demisdaden van Israel tegen een weerloze burgerbevolking worden vergoeilijkten/of gebagatelliseerd.U bent dan kwaliteitskrant af, omdat u de gangbare en universelecriteria voor humaniteit achter u hebt gelaten.Ik ga ervan uit, dat u het niet zover wilt laten komen,op uw schreden terugkeert en eerlijke, op internationaalrechtelijkefeiten gebaseerde artikelen weer een kans geeft. Bij wie wilt u horenBij het Internationaal Recht of haar vertrappers.That´s the question.Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1]VOLKSKRANTTRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDEZELFBEELDDIRK JAN VAN BAAR17 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3690874/2014/07/17/Tragiek-van-de-Palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeld.dhtml[2]CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024[3]”Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;” UN GA RESOLUTION 3246 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/C867EE1DBF29A6E5852568C6006B2F0C(4)´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order tospare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be theobject of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´Article 7,BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMEDCONFLICTShttp://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm(5)WHO PROFITS CAPTIVE ECONOMY – THE PHARMATEUTICAL INDUSTRYAND THE ISRAELI OCCUPATION http://whoprofits.org/content/captive-economy-pharmaceutical-industy-and-israeli-occupation WHO PROFITSVOLLEDIGE RAPPORT  CAPTIVE ECONOMY – THE PHARMATEUTICAL INDUSTRYAND THE ISRAELI OCCUPATIONMARCH 2012 http://whoprofits.org/sites/default/files/captive_economy_0.pdf(6)BTSELEM.ORGLAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAWhttp://www.btselem.org/settlements/international_law(7)INTERNATIONAL COURT OF JUSTICELEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALLIN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORYhttp://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6&ca(8)BTSELEM.ORGTHE SEPARATION BARRIERhttp://www.btselem.org/separation_barrier/map(9)AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPTGAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED BLOCKADE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY1 DECEMBER 2013 http://www.amnesty.org/en/news/israelopt-gaza-power-crisis-has-compounded-blockade-s-assault-human-dignity-2013-11-29VOLKSKRANTTRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDEZELFBEELDDIRK JAN VAN BAAR17 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3690874/2014/07/17/Tragiek-van-de-Palestijnen-zit-in-hun-gestoorde-zelfbeeld.dhtml(11)ARTIKEL 33, 4E Conventie van GeneveVerbod op Collectieve straffenhttp://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&documentId=72728B6DE56C7A68C12563CD0051BC40(12)AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZAOPERATION ´´CAST LEAD´´22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTIONJULI 2009 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/015/2009/en/8f299083-9a74-4853-860f-0563725e633a/mde150152009en.pdfHUMAN RIGHTS WATCHRAIN OF FIREISRAEL´S UNLAWFUL USE OF WHITE PHOSPHORUSIN GAZA25 MAART 2009http://www.hrw.org/reports/2009/03/25/rain-fireCIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED8 MAART 2013http://www.civismundi.nl/ index.php?p=artikel&aid=2024(13)VOLKSKRANTISRAEL BOMBARDEERT WONINGEN HAMAS LEIDERS16 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3690235/2014/07/16/Israel-bombardeert-woningen-Hamas-leiders.dhtml(14)VOLKSKRANTVIER KINDEREN GEDOOD OP STRAND IN GAZA16 JULI 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3690449/2014/07/16/Vier-kinderen-gedood-op-strand-in-Gaza.dhtml(15)GAZA DEATH TOLL AT 193 AS TRUCE FAILS15 JULI 2014http://english.al-akhbar.com/content/gaza-death-toll-192-israel-truce-fails(16)NOSEERSTE ISRAELISCHE DODE RAKETAANVAL15 JULI 2014http://nos.nl/artikel/675330-eerste-israelische-dode-raketaanval.html(17)VOLKSKRANT´´ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN´´ESTHER VOET11 juli 2014http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2808/Israelisch-Palestijns-conflict/article/detail/3687735/2014/07/11/Israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnen.dhtml(18)´´ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN´´/VIJF LEUGENS VAN HETCIDI ONTMASKERDASTRID ESSEDhttp://www.astridessed.nl/israel-kan-in-deze-oorlog-nooit-winnenvijf-leugens-van-het-cidi-ontmaskerd/(19)AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/GAZA: UN MUST IMPOSE ARMS EMBARGO AND MANDATE ANINTERNATIONAL INVESTIGATION AS CIVILIAN DEATH TOLL RISES11 JULI 2014 http://www.amnesty.org/en/news/israelgaza-un-must-impose-arms-embargo-and-mandate-international-investigation-civilian-death-tAMNESTY INTERNATIONALABDUCTED ISRAELI TEENS MUST BE RELEASED, ISRAELMUST CEASE COLLECTIVE PUNISHMENT OF PALESTINIANS17 JUNI 2014 http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE15/013/2014/en/6ece1e75-92e4-4e1f-a37b-881e5619bd4e/mde150132014en.htmlHUMAN RIGHTS WATCHISRAEL/PALESTINE/UNLAWFUL ISRAELI AIRSTRIKESKILL CIVILIANS16 JULI 2014http://www.hrw.org/node/127370BTSELEM.ORGBOMBING FAMILY HOMES OF ACTIVISTS IN ARMED PALESTINIANGROUPS VIOLATES INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW9 JULI 2014Bombing family homes of activists in armed Palestinian groups violates international humanitarian law

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!