De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Traditionele partijen verloochenen hun ideologie

Men legt vandaag de oorzaak voor de politieke impasse bij de zogenaamde twee democratieën. Niks is minder waar, de schuld ligt bij de traditionele partijen.

dinsdag 11 februari 2020 12:38
Spread the love

Socialisten, christendemocraten en liberalen hebben zich op basis van hun taal opgesplitst. Het is net of dat het ideologisch denkkader verschilt naargelang men Frans of Nederlands spreekt. In België vinden de desbetreffende partijen dat normaal terwijl ze Europees in dezelfde fractie met dezelfde ideeën zitten. Vlaams nationalisten die vinden per definitie dat mensen die geen Nederlands spreken anders zijn en er niet bij horen. GROEN en ECOLO zijn ook twee verschillende partijen die gelukkiglijk goed samenwerken, maar milieu eindigt toch niet aan de taalgrens? Zou ik denken. De PVDA/PTB bepleit een socialisme van vandaag en ziet geen verschillen op basis van de taal . Logisch want de sociale strijd is per definitie internationaal. Traditionele partijen blijf trouw aan je ideologie en er zijn geen taalgrenzen meer.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!