De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tot wat het leidt als neo-liberalen aan het roer staan

Tot wat het leidt als neo-liberalen aan het roer staan

dinsdag 28 juli 2020 13:33
Spread the love

Liberalen, pardon neo-liberalen, zitten er overal en zij hebben het voor het zeggen!

Bekijk het politieke landschap maar eens:

 • Vlaams Belang: ultra-katholiek, ultra-Vlaams en ronduit liberaal.
 • N-VA: katholiek, Vlaams gezind en ronduit liberaal
 • Open VLD: a-katholiek en ronduit liberaal
 • CD&V: christelijk en voor het grootste deel liberaal
 • SP.a: grotendeels socialistisch
 • PVDA: ronduit socialistisch
 • Groen!: behalve milieubewust weten ze niet wat ze zijn

Daarbij heb je particratie die in alle partijen de belangrijkste rol speelt. Nergens mag een verkozene beslissen naar eer en geweten. De dictatuur van de politbureaus is hallucinant!

O ja, de burger mag al eens zijn gefundeerde mening ventileren op een of ander forum in een gemeente. Maar het haalt vaak niets uit vooral als het niet in de lijn van de visie van de beleidsmakers ligt. In feite was het evenement maar georganiseerd om de schijn van participatieve democratie op te houden.

De neo-liberale wereldeconomie is erop gestoeld de producten te maken in gebieden die het goedkoopst produceren. Het is ronduit moderne uitbuiting in neo-koloniale stijl. En heel weinig wordt nog hier in onze regio geproduceerd. Een pandemische virusuitbraak stuurt natuurlijk alle (inter)continentale handel ernstig in de war. En daarbij plooien alle landen op zichzelf terug onder het motto: eigen volk eerst. Met de huidige gevolgen vandien.

 

Maar wat heeft dat in godsnaam met de corona-crisis te maken?

Alles! De economische principes kunnen alles oplossen en een dam werpen tegen een pandemisch virus is het motto van de neo-liberalen! Larie en apekool!

Men wist al ruim tien jaar dat een wereldwijde pandemie er zat aan te komen. Sars (2002-2003) en Ebola (1876 / 2007 / 2014 / 2018-2020) zijn gelukkig grotendeels aan Europa voorbij gegaan, maar de Zwarte dood (1347-1352), de Spaanse Griep (1918-1919) en Covid-19 (2020-202?) deden dat niet. 

Die corona-epidemie is bijlange nog niet verdwenen en zal pas echt afzwakken zodra een bruikbaar vaccin gevonden is. En dat is niet voor morgen en dan nog los van het feit dat het corona-virus ondertussen allerlei variaties kan ondergaan.

Wetenschappers, ook in ons land, waarschuwden dat we voorbereid moesten zijn op een pandemie en wilden er iets aan doen. Maar er was en is geen geld voor onderzoek. 

En als er al eens beschermingsmateriaal aangekocht werd na veel gezaag van wetenschappers, werd het na vervaldatum vernietigd maar niet heraangevuld. Als de nood het hoogst zou worden, zou de liberale machinerie er wel voor zorgen dat alle noodzakelijke beschermingsmateriaal tijdig ter plekke kwam. In de praktijk: niet dus! En het excuus: we kunnen er niets aan doen … Jawel, ze konden er wel iets aan doen en zijn voor 100 % verantwoordelijk door schuldig verzuim!

De neo-liberale elite zou in verspreide slagorde eens de regels bepalen om het corona-virus de kop in te drukken. Ze slaagden en slagen er nog altijd niet in! Het waarom zit hem in een niet stoppende reeks blunders die aantoonden hoe onbekwaam de beleidsmakers echt zijn.

 

Het onderwijs

Men deed de scholen dicht, maar hield geen rekening met het wetenschappelijk feit dat kinderen onder de 12 jaar zelden verspreiders noch slachtoffers zijn. Men had de crèches, kleuterscholen en lagere scholen open moeten laten. 

In de middelbare scholen moest men, in plaats van volledig te sluiten, alle leerlingen in een weeksysteem voor enkele dagen naar school laten komen: 

 • 3 lagere jaren: ma + di van 08:30-16:30 met meegebracht middageten
 • 3 hogere jaren: do + vr van 08:30-16:30 met meegebracht middageten
 • op niet-schoolse dagen is er online onderwijs
 • op wo:
  • is er geen school voor iedereen, enkel voor wie leerproblemen heeft en opgeroepen wordt
  • wordt er ontsmet
 • op za-vm: wordt er ontsmet

Wat hogescholen en universiteiten betreft, ook hier zou er wekelijks een aantal lessen ter plaatse moeten doorgaan. De rest kan dan via online onderwijs.

 

De zorgsector

Alle zorgpersoneel die ondanks alles onze zorginstellingen overeind hielden, moeten we loven en prijzen. Dat gebeurde en gebeurt ook door Jan en Mieke Modaal en af en toe door de beleidsmakers. Maar die neo-liberale beleidsmakers zijn wel verantwoordelijk voor alles wat fout liep in onze zorginstellingen. 

De ziekenhuizen en woonzorgcentra kreunen al jaren onder het tekort aan personeel en/of middelen. En de werkdruk is er enorm! 

En daarbij werden de woonzorgcentra echt in de steek gelaten door de neo-liberale beleidsmakers! De dodentol was heel groot en diezelfde beleidsmakers zullen binnenkort na de corona-crisis beweren: zie je wel, we hebben niet meer kamers woonzorgcentra nodig noch bijkomend personeel … Want de cynische realiteit is dat er minder bejaarden overblijven, er minder ruimtes en personeel nodig zijn en er minder pensioenen moeten uitbetaald worden. Kassa, kassa, kassa voor de neo-liberalen!

In de gehandicapteninstellingen lukt het nog een beetje, maar voor middelen is er veelal geen geld. Het ergste in de gehandicaptensector is dat nog zo’n 20 000 gehandicapten wachten op hun rechtmatige PersoonsVolgend Budget en dat al, voor sommige, enkele decennia. En rooskleurig is de toekomst niet, want wie nu nog niet kreeg waar hij/zij recht op heeft, mag nog rekenen op een wachttijd van 10 tot 15 jaar. Geen budget betekent ook geen aangepaste zorg, laat staan opvang in een voorziening. Deze kwetsbare personen moesten nu ook nog eens thuis blijven en kregen ook aan huis niet meer de gepaste hulp, wat de druk op hun netwerk nog maar eens verhoogde.

De neo-liberale elite belooft in al die aangekaarte zaken weerom beterschap in de toekomst. Maar vergeet dat maar, ze hebben nog nooit woord gehouden!

 

Thuiswerk

Thuiswerk is de oplossing! Klopt niet!

Thuiswerk kan enkel voor diegenen die een administratieve functie hebben, los van een loket. Al de rest moet ter plaatse aan de slag. Ook hier verkopen de neo-liberale beleidsmakers halve waarheden.

Maar thuiswerk, voor wie het kan, is helemaal niet de oplossing als er voortdurend jengelende kinderen rondlopen omdat de scholen gesloten zijn! En de opvang, heel vaak door grootouders, mocht niet want gevaarlijk voor corona-besmetting. Ook hier maar een halve waarheid. Grootouders zijn meestal tussen de 55 en 70 jaar als ze ingeschakeld worden voor de kinderopvang. Ze zitten niet in een woonzorgcentrum! Daarbij is de eis van de neo-liberale elite nu dat elkeen minstens tot 65 jaar daadwerkelijk aan het werk moet zijn. Hoe rijm je dat?

 

De economie

Oei, de economie zakt als een pudding in elkaar! Ook hier weer wat meer nuance.

Het is correct dat een aantal niet-essentiële takken van de vrijetijdseconomie veel van hun pluimen verliezen. Allerlei vliegtuigreizen naar exotische bestemmingen, mega-evenementen en sportevenementen zijn hiervan het grote slachtoffer. Juist die sectoren waar er ontzettend veel geld en corruptie mee gemoeid gaat en waar de lonen van de vedetten exuberant zijn.

Maar er zijn nieuwe kapers op de kust: de online-bestelwinkels en elektronische megabedrijven. Zij rijven enorme sommen binnen en buiten hun werknemers fel uit. De directie vult ondertussen hun nooit verzadigde zakken met poen.

En dan hebben we het nog niet over de banken die doen alsof de crisis van 2008 waarvan zij de oorzaak waren, nooit bestaan heeft. Ze rekenen erop dat Jan en Mieke modaal hen toch weer zullen redden als het erop aan komt.

Maar de voedingsindustrie zal er wel doorspartelen als ze zich veel beter lokaal verankert. De horeca met cafés of eetgelegenheden die akkoord zijn met wat minder zullen ook overleven. De grote luxe zal eruit moeten!

 

De bubbel

Wat met de bubbel-hysterie! Hierover lanceerden de neo-liberale beleidsmakers de ene na de andere domme regel. Regels waarbij een weldenkend burger meteen de wenkbrauwen fronst. Blijkbaar zijn ze onbekwaam om één simpele duidelijke regel te formuleren voor het gehele land.

De beste werkwijze van meet af aan was geweest:

 • Het gezin of de personen onder één dak vormen één startbubbel. Het maakt niet uit met hoeveel personen dat is.
 • Die startbubbel mag enkel met één andere vaste bubbel contact maken en dit voor minimum een half jaar. Uiteraard horen contacten met winkelbedienden, bankbedienden, toevallige ontmoetingen op straat hier niet bij. Dit zijn losse vluchtige contacten waarbij mondmaskerdracht en afstand noodzakelijk zijn.
 • Als je dan in die vaste bubbel grootouders, kinderen en kleinkinderen hebt, dan is het kinderopvangprobleem meteen van de baan.
 • Die vaste bubbel mag maximaal 25 personen bedragen, kinderen onder de twaalf jaar niet inbegrepen.
 • Evenementen kunnen binnen voor maximaal 100 personen zittend in bubbels met de nodige afstand en met mondmasker op bij elke verplaatsing. Inschrijving is verplicht.
 • Evenementen kunnen buiten voor maximaal 200 personen zittend in bubbels met de nodige afstand en met mondmasker op bij elke verplaatsing. Inschrijving is verplicht.

 

En nu?

Natuurlijk is dat geen leuk vooruitzicht! Maar we zullen in het ‘nieuwe normaal’ anders moeten gaan leven. De grote luxe zal eruit moeten en we zullen het met minder maar met meer duurzame en gezondere producten moeten doen. 

En niet te vergeten: 

 • we zullen moeten zorgen dat de echte armoede eruit gaat, voor wie de handen uit de mouwen wil steken
 • en de superrijken zullen veel moeten inleveren en herverdelen

zoniet zal een revolutie het gevolg zijn. En wat dat laatste meebrengt, is niet te overzien!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!