De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

(c) Ivan Put

Top 5 boeken van 2021 volgens recensent Willemjan Vandenplas

zondag 26 december 2021 22:40
Spread the love

Beste Lezer,

Hierbij de top 5 boeken van 2021:

  1. Jef Last: ‘Bestaat er een raarder leven dan het mijne? ’ van Dr. Rudi Wester is uitgegeven bij Prometheus in 2021. De picareske biografie van Jef Last staat dit jaar boven op mijn boekenplank. Het boek geeft een mooie weergave van de geschiedenis van de eerste helft van de twintigste eeuw. Last is schrijver, vecht samen met de Republiek in Spanje en bezoekt als één van de eerste Nederlanders de Sovjet Unie. Daarna gaat hij enkele jaren in Indonesië wonen. Het is een uiterst compleet boek, wel een knoefel van 500p. Iedereen die progressief is komt aan bod.
  2. Met ‘Alle problemen begonnen met van Riebeeck, wat Nederlanders niet weten over hun rol in Zuid-Afrika’ brengt Niels Posthumus voor Podium  in juli 2021 een relaas over de Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Prachtig Journalistiek boek over Zuid-Afrika. Posthumus bekijkt de wereld waar hij 11 jaar woonde van uit het perspectief van de Afrikaner, maar spaart ze daarvoor niet. Het is zowel een persoonlijke zoektocht als een algemene geschiedenis over religie en de apartheid.
  3. Dr. Frans-Paul van der Putten schreef ‘De wederopstanding van China’ bij Prometheus. Het boek kwam uit in december 2020. Een standaardwerk over de buitenlandse politiek van China. Het wordt voldoende in detail gebracht waardoor dit een boek is voor een breed publiek. Je leert over de laatste eeuw in China en dit boek zal voor elke een eye-opener zijn. Mensen die geïnteresseerd zijn in China hebben dit boek gelezen, een uitblinker op het vlak van geschiedschrijving.
  4. Met ‘Stilte is mijn Moedertaal’ schreef Sulaiman Addonia een roman die het vluchtelingendebat weer op zijn kop zet. Uitgegeven bij Jurgen Maas in 2021 en vertaald door Irwan Droog. Een boek waarmee je je snel vereenzelvigd en het doet ons nadenken over vluchten en hoe het leven is in een vluchtelingenkamp. Het is vlot geschreven, ondanks het feit dat het boek geen sprookje is. Het leidt tot een tragedie die niemand verwacht. Dit is één van de belangrijkste fictie verhalen van 2021.
  5. ‘Groeten uit Spanje’, het boek van journalist Sven Tuytens kwam uit bij Epo in september 2021. Het is een boek over Spanje van de crisis en de wederopstanding. Het had normaal op één moeten staan, de competitie was moordend dit jaar. Tuytens die juist terug is uit Spanje, ging met veel mensen praten en bracht een schat van informatie mee. Hij bewijst dat de correspondent nog een noodzakelijk beroep is. Zijn boek is een duivelse aanklacht aan het regime van Franco, het conservatieve Spanje, maar hij gaat een gesprek niet uit de weg zoals elke goede journalist. Ieder hoofdstuk staat wat op zich, maar is op zichzelf interessant. Dit is een man waar we nog veel van gaan horen…

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!