De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tongeren – Het Schijnhuwelijkproces

Tongeren – Het Schijnhuwelijkproces

maandag 16 september 2013 19:35
Spread the love

Na een tumultueuse eerste dag, zijn we vandaag aan de tweede procesdag begonnen. 

Buiten een paar kreten en wat luid gejammer van de moeder van het slachtoffer in een ingetogen rechtzaal mogen we na de wetenschappelijke uiteenzetting tot een koelbloedige moord besluiten. Twaalf hulzen vermoedelijk de hele laderinhoud en negen of tien schoten zouden het slachtoffer getroffen hebben ook nadat ze neerzeeg na de eerste schoten waarvan één haar recht in het hart heeft getroffen raakten enkele schoten haar in de bovenbenen.

Van de getuigen kunnen we met zekerheid stellen dat het wel degelijk om een schijnhuwelijk gaat waarvoor 15000 euro werd bestaald om Dogan aan de nodige verblijfpapieren te helpen. Het slachtoffer had zich blijkbaar wat anders voorgesteld van dit schijnhuwelijk, de vrouw dacht een met dat geld wat vooruit te komen en de man dacht met verblijspapieren een ticket naar het paradijs te hebben gekocht. Maar zo idylissch is het leven niet, zeker niet wanneer gevoelens beginnen in het spel te komen, zou dit het mogelijk motief kunnen zijn voor deze daad?

Opmerkelijk was de getuigenis van een zeer nette gekostumeerde en deftige turk met een zaak in caféspelen, die een zeer geloofwaardige getuigenis aflegde, tot met de andere getuigen hoorden, zeer gewone mensen die hard werken voor hun boterham waarvoor ze geen kostum nodig hebben maar wel één voor één bevestigden dat hij de bemiddelaar zou geweest zijn voor dit schijnhuwelijk en er blijkbaar nog een aardige cent zou aan verdiend hebben, vandaar het nette pak veronderstel ik.

Wordt het een gouden ticket naar het paradijs een ticket naar de hel ?

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!