De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tofik Dibi Story/6/Tweede Klachtmail Astrid Essed aan NPO Ombudsvrouw over tendentieuze berichtgeving Powned

Tofik Dibi Story/6/Tweede Klachtmail Astrid Essed aan NPO Ombudsvrouw over tendentieuze berichtgeving Powned

dinsdag 10 augustus 2021 10:26
Spread the love
TWEEDE KLACHTMAIL AAN NPO OMBUDSVROUW
[Volgens de procedure wilde de Ombudsvrouw eerst Powned op
mijn klachtmail laten reageren, dat heeft Powned gedaan [waarna weer 
een reactie van mij]
Daarna kon ik desgewenst opnieuw een klacht indienen, wat hieronder dus is gebeurd]
[Voorafgaand
 
KLACHTMAIL AAN OMBUDSVROUW
[Met cc aan Powned]
 
REACTIE ASSISTENT OMBUDSVROUW OP MIJN KLACHTMAIL
REACTIE POWNED
ANTWOORD ASTRID ESSED AAN POWNED
EN DAN NU HERNIEUWDE KLACHT ASTRID ESSED AAN DE OMBUDSVROUW
[Inmiddels heeft de Ombudsvrouw gereageerd en heeft Astrid Essed
daarop gerespondeerd
Dat voor later]
 
 

Astrid Essed Sat, Jun 12, 2021 at 11:42 AM

AAN:
NPO OMBUDSVROUW
Mevrouw M. Smit
Onderwerp: Onjuiste en tendentieuze berichtgeving Pownews over
de ”Kakkerlak Tweet-Tweet Israel” van ex politicus en huidig bestuursadviseur van het Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, de heer Tofik Dibi
Geachte mevrouw Smit,
Zoals u zich wellicht zult herinneren, heb ik op maandag 7 juni een klacht
bij u ingediend tegen de Omroep Powned [Piownews] in verband met hun nieuwsitem over de Zaak Tofik Dibi, door schrijfster dezes voor het gemak even aangeduid als de ”Kakkerlak” en ”Buikgriep” tweets van Tofik Dibi.
Ik beschuldigde in mijn mail Powned van tendentieuze en onjuiste berichtgeving en laakte bovendien het feit, dat aan Dibi geen hoor en wederhoor was toegekend.
Zie mijn mail geheel onderin
Inmiddels heb ik een reactie van Powned ontvangen [zie direct hieronder],
waarop ik heb gereageerd [zie mijn mail onder reactie de heer Alting]
Deze reactie van Powned is voor mij aanleiding geweest, de klacht weliswaar
te handhaven, maar enigszins te wijzigen:
Aangezien Powned in de persoon van de heer Alting, eindredacteur, heeft aangegeven, de heer Dibi de mogelijkheid te hebben gegeven om te reageren
[hoor en wederhoor], waarvan hij geen gebruik gemaakt heeft, vervalt deze klacht
De klacht, die ik WEL handhaaf is de onjuiste en tendentieuze berichtgeving,
aangezien Pownews de Dibi Buikgriep Tweet als anti-semitisch bestempelt,
terwijl daarvan geen sprake is en suggereert, dat de Kakkerlakken Tweet anti-semitisch is, wat evenmin  het geval is.
”BUIKGRIEP” TWEET
Ik verwijs naar het Pownews interview, waarin o.a.  gezegd wordt
””Een opvallende tweet van de altijd zo woke Tofik Dibi:
Hij twitterde er lustig op los en het had een opvallend anti-semitisch karakter….”
[Gewraakte ”Buikgriep” tweet]
”Tofik@Tofik Dibi

Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone”

 
ZIE VOOR POWNEWS INTERVIEW
 
OF
Het mag voor ieder weldenkend mens duidelijk wezen, dat deze ”buikgriep” tweet weliswaar in hoge mate kinderachtig is, maar niet anti-semitisch.
KAKKERKAKKEN TWEET
Tofik
@TofikDibi
·

May 28

Dit moet helaas ff vanwege laster van

&

. De kakkerlakken-meme was een sneer naar de Telegraaf en zijn reaguurders. Zie hier de caption ‘Je tl zodra iemand van de T je adresseert’, een verwijzing naar trollen. Natúúrlijk niet naar joodse mensen

Over deze Tweet suggereert Pownews, dat er een associatie zou zijn
tussen ”kakkerlakken” en Joden
De opmerkingen van Dibi en het kader waarin deze tweet is
geschreven [als reactie op aanvallen door De Telegraaf] duidt op
het tegendeel
Maar hoe dan ook:
Nergens uit bovenstaande Tweet blijkt enige associatie met Joden of
Jodendom.
Aangezien Powned bewust twee Tweets als ”anti-semitisch” brandmerkt en/of suggereert dat er hier sprake is van anti-semitisme, terwijl dat uit
de inhoud niet blijkt en ze in hun nieuwsitem bewust de associatie tussen Tofik Dibi en anti-semitisch leggen, zonder enig zinnig bewijs, is er mijns
inziens sprake van onethische, onjuiste en tendentieuze journalistiek, in strijd met de in de Leidraad voor de Journalistiek [1] neergelegde beginselen.
Daarom handhaaf ik mijn klacht tegen Powned en eis en verwacht ik
van u, dat tegen Powned passende maatregelen worden genomen en
op zijn zachtst gezegd, een schrobbering
Graag zie ik uw reactie tegemoet
Zoals u kunt zien is deze mail ook cc Powned gestuurd.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]

De Leidraad gaat uit van een paar belangrijke principes: goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Zij laat zich toetsen en gaat op open wijze om met opmerkingen, reacties en klachten.”

LEIDRAAD VOOR DE JOURNALISTIEK
MAIL VAN DE HEER ALTING [POWNED] AAN MIJ, ASTRID ESSED
Robert Alting <robert@powned.tv>
To: Astrid Essed
Fri, Jun 11 at 10:47 AM
Dag mevrouw,
Er kwam een klacht bij ons binnen over het item over Tofik Dibi. Hierbij de reactie.
Dibi is benaderd voor reactie, maar op onze uitnodiging zijn kant het verhaal te vertellen is niet gereageerd. Dat is zijn goed recht. Verder hebben wij mensen uit de Joodse gemeenschap benaderd die wij zeer kundig achtig om te reageren over ophef in de Joodse gemeenschap. In dit geval ging het over tweets van Tofik Dibi die hij na een pro-Israël-demonstratie de wereld in stuurde en waar Annabel Nanninga in de gemeenteraad van Amsterdam vragen over had gesteld. Deze tweets hebben wij in het item laten zien en deskundigen op laten reageren. Daarnaast is de voxpop een gangbaar journalistiek-instrument om in te zetten om de ‘stem van het volk’ te horen. NOS, Nieuwsuur, RTL Nieuws doen niet anders en wij ook niet. Het conflict Israël vs Palestina is een gevoelig onderwerp, maar dat hoeft volgens mij geen reden te zijn om dit onderwerp niet te behandelen. Over een tal van onderwerpen laten wij duiders, opiniemakers, journalisten en columnisten aan het woord. In die zin zijn wij niet anders dan BEAU, OP1, Nieuwsuur, De Telegraaf of welk ander journalistiek medium dan ook. Als Dibi volgende week weer tweets de wereld instuurt die online voor ophef zorgen dan zullen wij weer duiders oplijnen. Het enige dat ons misschien te verwijten valt is dat we wellicht expliciet hadden moeten benoemen dat Dibi niet bereikbaar was voor commentaar. Daarnaast is het denk ik goed om te vermelden dat wij groot belang hechten aan een pluriform medialandschap waarin alle geluiden gehoord mogen en zelfs moeten worden.
Mvg,

Robert Alting

Eindredacteur PowNed
T: 035-7733434
EINDE MAIL DE HEER ALTING
MIJN [ASTRID ESSED’S] REACTIE AAN DE HEER ALTING
Astrid Essed
To:Robert Alting
Sat, Jun 12 at 8:37 AM
AAN
Eindredacteur Powned
De heer R, Alting
Onderwerp:
Reactie op mijn klacht aan de NPO Ombudsvrouw
over Powned: ”Onjuiste en tendentieuze berichtgeving Pownews over de
”’Kakkerlaktweet-Israel” van ex politicus en huidig bestuursadviseur van het
Stadsdeel Amsterdam Nieuw West, de heer Tofik Dibi”
MIJN BEANTWOORDING VAN DE REACTIE VAN POWNED
Geachte heer Alting,
Vriendelijk bedankt voor uw relatief snelle reactie.
Alvorens nader in te gaan op uw reactie, in de eerste plaats een woord
van waardering voor het feit, dat u zich in die zin aan de beginselen
van goede journalistiek gehouden hebt [ik verkies u hierin dus op uw
woord te geloven, want ik heb het niet nader kunnen checken bij Dibi], dat u
, volgens uw eigen zeggen, de heer Dibi de kans gegeven hebt, zijn kant
van het Verhaal te belichten.
Wel had u dat wel kunnen vermelden in uw nieuwsitem, zoals u zelf ook
in uw schrijven aan mij hebt toegegeven.
REACTIE
Nu mijn verdere reactie aan uw adres, want hiermee is de kous nog niet af!
Hiervoor citeer ik uw schrijven:
U schrijft:
”Daarnaast is de voxpop een gangbaar journalistiek-instrument om in te zetten om de ‘stem van het volk’ te horen. NOS, Nieuwsuur, RTL Nieuws doen niet anders en wij ook niet. Het conflict Israël vs Palestina is een gevoelig onderwerp, maar dat hoeft volgens mij geen reden te zijn om dit onderwerp niet te behandelen. Over een tal van onderwerpen laten wij duiders, opiniemakers, journalisten en columnisten aan het woord. In die zin zijn wij niet anders dan BEAU, OP1, Nieuwsuur, De Telegraaf of welk ander journalistiek medium dan ook”
Het simpele feit, dat uw Omroep Voxpop heeft ingezet aLls journalistiek instrument en dat u het onderwerp ”Israel-Palestina” wilt inzetten in uw uitzendingen, is natuurlijk geen enkel punt en bezwaar en als u mijn klachtbrief
goed gelezen hebt, hebt u ook kunnen zien, dat het mij daar helemaal niet om ging!
Waar het MIJ om ging was om de onjuiste, oneerlijke en tendentieuze wijze waarop u dat deed.
En ja, ook uw partijdigheid.
Daarop kom ik zometeen terug
Zie voor mijn originele brief trouwens helemaal onderin
Of deze links, direct onder deze brief
TENDENTIEUZE BERICHTGEVING/ANTI-SEMITISME
Het tendentieuze in uw berichtgeving bestaat eruit, dat u iets als anti-semitisch bestempelt, dat het niet is, te weten de bewuste tweets van Tofik Dibi
Uw presentratrice begint het interview [hieronder voor u weergegeven en getranscribeerd] met
””Een opvallende tweet van de altijd zo woke Tofik Dibi:
Hij twitterde er lustig op los en het had een opvallend anti-semitisch karakter….”
En als wij dan gaan kijken naar het ”anti-semitische” karakter van deze Tweet, wat lezen wij dan, Geachte Eindredacteur, gepresenteerd in het Powned interview?
”Tofik@Tofik Dibi

Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone”

 
JUIST!
Ik neem niet de moeite, u uit te leggen, dat dit niet anti-semitisch is, want
dat weet u zelf heel goed
Zoek anders maar de definitie van anti-semitisme op.
Wat ik nog kwalijker vind, is dat u in het interview suggereert, dat de ”kakkerlakken” tweet eveneens antisemitisch zou zijn
Ziehier de kakkerkakkentweet:
Als antwoord op @TofikDibiJe tl zodra iemand van de T je adresseert

Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone”

 
En dit was, wat Dibi zelf opmerkte over de kakkerlakkentweet en wat u zelf had kunnen weten of wellicht al wist?
 
https://twitter.com/tofikdibi?lang=en

Tofik
@TofikDibi
·

May 28

Dit moet helaas ff vanwege laster van

&

. De kakkerlakken-meme was een sneer naar de Telegraaf en zijn reaguurders. Zie hier de caption ‘Je tl zodra iemand van de T je adresseert’, een verwijzing naar trollen. Natúúrlijk niet naar joodse mensen

 

Vervolgens laat u dan bepaalde mensen vanuit de Joodse Gemeenschap reageren op een Tweet, die NIET anti-semitisch is en bevestigt daarmee nogmaals de indruk, dat met ”kakkerlakken” , Joden worden bedoeld en
dat is niet alleen tendentieus van uw Omroep.
Dat is zeer kwalijk.
UW PARTIJDIGHEID
Hoor en wederhoor, een van de basisprincipes voor goede journalistiek
Hoewel u die, volgens uw zeggen [waarvan ik in eerste instantie uit wil gaan]
hebt toegepast naar Tofik Dibi persoonlijk toe, is daarvan geen sprake bij de selectie van uw geinterviewden uit de Joodse Gemeenschap
U schrijft
”Verder hebben wij mensen uit de Joodse gemeenschap benaderd die wij zeer kundig achtig om te reageren over ophef in de Joodse gemeenschap. In dit geval ging het over tweets van Tofik Dibi die hij na een pro-Israël-demonstratie de wereld in stuurde en waar Annabel Nanninga in de gemeenteraad van Amsterdam vragen over had gesteld. Deze tweets hebben wij in het item laten zien en deskundigen op laten reageren”
Nog los van het feit, of ik mevrouw Hanna Luden [Cidi] en mevrouw Esther Voet als ”deskundigen” zou willen aanmerken [dat is uw keuze], bent u absoluut partijdig!
Want beide dames zijn vertegenwoordigsters van uitgesproken pro Israel clubs en dat mag natuurlijk, maar het is geen dwarsdoorsnee van de Joodse Gemeenschap!
Want waarom geen mensen van EAJG [Een Ander Joods Geluid] [1] benaderd of geinterviewd, die een veel kritischere houding tegenover Israel aannemen?
ANNABEL NANNINGA?/LAAT ME NIET LACHEN
En dan tenslotte nog dit:
U schrijft
”In dit geval ging het over tweets van Tofik Dibi die hij na een pro-Israël-demonstratie de wereld in stuurde en waar Annabel Nanninga in de gemeenteraad van Amsterdam vragen over had gesteld.”
Meneer Alting, een verwijzing naar Annabel Nanninga is ronduit belachelijk,
want zij is wel de laatste, die echt of vermeend anti-semitisme van anderen
aan de kaak te stellen
Ik neem aan, dat u toch wel op de hoogte bent van een aantal tweets van deze dame, die ronduit anti-semitisch zijn?
Ik citeer
MOOIE OVENS VAN HITLER

HUMOR EINSATZGRUPPE

GAS GEVEN ALS JE EEN JOOD ZIET

HEIL HITLER ROEPEN IS OP ZICHZELF

VOL-KO-MEN ONGEVAARLIJK

MEIN KAMPF: JE LEEST 6 BLADZIJDEN EN JE HEBT

METEEN ZIN OM JODEN TE VERGASSEN

NU EVEN  WAT MEIN KAMPFEN KOPEN,

JE KAN NIET VROEG GENOEG BEGINNEN MET

KERSTCADEAUS, STI-HILLE NACHT, SIEGHEILIGE NACHT

[OVER 4 MEI HERDENKING]

WAT ZIJN JULLIE STIL

IS ER IEMAND DOOD OF ZO? [2]

EN TENSLOTTE

Voor het laatst u geciteerd:

”Als Dibi volgende week weer tweets de wereld instuurt die online voor ophef zorgen dan zullen wij weer duiders oplijnen.”

Natuurlijk mag dat en is dat uw recht als journalistiek medium, maar dan voldoen aan de journalistieke richtlijnen graag!

EPILOOG

Uit bovenstaande zult u kunnen constateren, dat ik uw verdediging maag mager vond.

Alleen op het punt van ”hoor en wederhoor” wat betreft de persoon van

Tofik Dibi hebt u een punt.

Maar het aspect van de tendentieuze en oneerlijke berichtgeving van

de door u ten onrechte als ”anti-semitisch” neergezette tweets van Tofik Dibi blijft overeind staan.

Daarom zal ik alsnog tegen u een klacht indienen bij de NPO Ombudsvrouw, naar wie deze mail ook cc gaat.

Over de exacte klacht zal ik u ook cc op de hoogte houden.

Ik spreek alsnog de hoop uit, dat u uw journalistieke berichtgeving in

de toekomst verbetert.

Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[1]
EEN ANDER JOODS GELUID
 
WIKIPEDIA
EEN ANDER JOODS GELUID
[2]
ANTISEMIET ANNABEL NANNINGA STELT HET VERMEENDE
”ANTISEMITISME” VAN TOFIK DIBI AAN DE ORDE/WAT EEN LEF!/
WAT EEN HYPOCRISIE!
ASTRID ESSED
8 JUNI 2021
OF
LINKS NAAR MIJN KLACHTBRIEF AAN NPO OMBUDSVROUW
OF
YOUTUBE UITZENDING POWNEWS


https://www.youtube.com/watch?v=RgQmAVtjOeg

REL ROND TOFIK DIBI NA KAKKERKAK-TWEET ISRAEL
Tekst
[Interview Powned]
”[:
”…Dat hij niet weet, dat Arabische inwoners in dat gebied nota benenaar Tel Aviv emigreren, omdat ze daar hun leven niet zeker zijn. Dus hoe werkt dat in dat hoofd?”
[POWNEWS][Interviewster]”Een opvallende tweet van de altijd zo woke Tofik Dibi:Hij twiiterde er lustig op los en het had een opvallend anti-semitisch karakter….
[Presentratrice presenteert in beeld een tweet van Tofik Dibi met als tekst:
Tofik@Tofik Dibi
Als antwoord op @Tofik Dibi
Ik sluit af met de wens, dat alle Kamerleden die met de Israelischevlag [plaatje van de Israelische vlag] op de foto gingen in een doorCIDI georchestreerde goedpraterij show van misdaden tegen de menselijkheid bij hun eerstvolgende terrasbezoek pas na 1 uur geholpen worden in hetEngels en buikgriep krijgen van iets op t menu
8.28 p.m. 21 mei Twitter for iPhone
[Vervolg presentratrice 0.23]
”De vraag is:Moet dit verhaal een staartje krijgen?”[Hanna Luden, directrice van het CIDI]:”Ik was verbijsterd, ik ben eigenlijk geschokt.Want ik heb zoiets van die tweets die….hij probeertneem ik aan, hoop ik, dat hij probeert kritiek te uiten, maar het kwamover als haat, niet als kritiek en dat is precies het probleem.”[Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:”Het was werkelijk buiten alle perken, hij had het over…dat iemensen, die bij de demonstratie waren geweest voor Israel, dat ie diebuikpijn toewenste en hij had het ook nog een keertje over…..
[Er komt een screenshot van een Tweet van Tofik Dibi in beeld, zie teksthieronder]
Tofik@ TofikDibi

Als antwoord op @TofikDibiJe tl zodra iemand van de T je adresseert 
Daaronder een plaatje met door elkaar krioelende kakkerlakken
9.17 p.m. 21 mei 2021 Twitter for iPhone
 [Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:”…..kakkerlakken. Nou weten we allemaal dat kakkerlakkenongedierte is, het is een ding dat vaak bij antisemieten wordtgenoemd he, Joden zijn kakkerlakken, dus ik stond wel eenbeetje versteld.”[Een voorbijgangster]”Je ziet hier veel Joodse mensen lopen met keppeltjes en zo,maar ik heb begrepen, dat er ook….keppeltje niet durven opte houden, omdat ze bang zijn voor problemen.”[Een voorbijganger] ”Onbegrijpelijk, dat de Gemeente toch eigenlijk zelf eh, in huneigen, hoe noem je dat, personeelsbestand, dat eens moet aankaarten.”[Hanna Luden, directrice van het CIDI]:
”Het is natuurlijk een ex politicus, het is een hoge ambtenaar in Amsterdam,het is een boegbeeld in dezen, en dan moet je goed op je woorden engoed op je beelden passen.”[Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:”Ik begrijp niet wat er in het hoofd van Tofik Dibi omgaat.Hij is binnen de Marokkaanse gemeenschap, staat hij bekend bijvoorbeeldom zijn homosexualiteit, dat hij daar openlijk voor uitkomt, hulde, hulde!, maarhij heeft, hij zegt dingen over Israel, waarvan ik denk, man, heb je ook ooit als homosexueel in Gaza rondgelopen, of in Ramallah rondgelopen.Ik denk, dat hij niet weet, dat Arabische inwoners in dat gebied nota benenaar Tel Aviv emigreren, omdat ze daar hun leven niet zeker zijn, dus hoe werktdat in dat hoofd?[Een voorbijgangster]:”Ik vind het belachelijk, maar ja, heel veel moslims denken er zo over, denk ikJe ziet ook dat in Amsterdam hier ook niet opgetreden wordt, als er vanalles geroepen wordt bij demonstraties tegen de Joden.En dan zeggen ze ”ja, anders gaat het escaleren” , maar ik denk, ik vindhet belachelijk, dat het zomaar kan.”[Hanna Luden, directrice van het CIDI] :’Hij moet heel helder afstand nemen van  ….. die zaken,  daar moet
hij echt heel helder afstand nemen.Nou hoop ik, dat hij het ook gaat doen, want uiteindelijk hebben we met zijn allen als samenleving veel meer aan een discussie, gesprekken, dan aan elkaarcancelen de hele tijd.”[Interviewster vraagt een voorbijgangster]:  
”Denkt u, dat hij ook, eh ja, berispt gaat worden of een straf krijgt?”[Voorbijgangster]:”Ik denk het niet. ik denk dat Femke Halsema daar zelf heel uitgesprokenmeningen over heeft …”[Interviewster]”Ja….”[Voorbijgangster]:”En zelf ook met twee maten meet.Maar ja, dat is mijn persoonlijke mening.”[In beeld komen twee opgeplakte posters:Onbekend maakt onbemind?Lees het Joods Tijdschrift 2020-2021
EN daarnaast hangend:
”Buitenreclame geeft geen vervelende pop”[Met bloemetjesachtergrond
[Voorbijganger]”De mensen zouden eigenlijk door een aantal mensen gehoord moeten worden, in het openbaar”[Voorbijganger, andere dan voorafgaande]:”Uit de functie zetten. Of excuus aanbieden of anders uit de functie.”[ Esther Voet, hoofdredactrice Nieuw Israelitisch Weekblad]:”Ik denkt, dat het een …straf wordt. Ik heb het gevoel, dat Tofik Dibi nietvoor niets zit op de plek waar hij nu zit, weet je, het hypocriete is ook, datTofik Dibi zich voorstaat op bestrijden van anti-semitisme aan de ene kanten aan de andere kant doet hij het zelf.Dus dit is totaal hypocriet, waarmee hij bezig is.”

EINDE INTERVIEW POWNEWS

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/de-zaak-tofik-dibi-kakkerlakken-en-buikgriep-tweets-reactie-op-brief-powned/

MIJN [ASTRID ESSED’S] OORSPRONKELIJKE MAIL AAN DE

NPO OMBUDSVROUW MET REACTIE MEVROUW W. DE WEERD

Astrid Essed Mon, Jun 7, 2021 at 2:56 PM

To: Wilma de Weerd <ombudsman@npo.nl>
AAN

Mevrouw de Weerd
Assistent van de ombudsman voor de publieke omroepen

Geachte mevrouw de Weerd,
Ik heb uw reactie op mijn bij de NPO Ombusdsvrouw, Mevrouw M. Smit,
in goede orde ontvangen.
Uit uw reactie blijkt, dat de kennelijke procedure is, dat de Ombudsvrouw in
eerste instantie mijn [klacht] mail doorstuurt aan de betrokken omroep, te
weten Pownews[Powned] en mocht ik van hen geen antwoord ontvangen, dat ik mij alsnog tot de Ombudsvrouw kan wenden.
Hiermee ga ik accoord en wacht dus een reactie van Powned[news] af.
Mochten zij binnen een week [nog] niet hebben gereageerd, dan wend ik mij
alsnog tot u.
Ik ga er dan vanuit, dat de Ombudsvrouw mijn klacht ook daadwerkelijk
in behandeling zal nemen.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
[ASTRID ESSED HEEFT DE OORSPRONKELIJKE MAIL INGEKORT
ZIE  HIERONDER DE LINK NAAR DE KLACHTMAIL AAN
DE OMBUDSVROUW EN HET ANTWOORD VAN HAAR ASSISTENT]
KLACHTMAIL AAN OMBUDSVROUW
ANTWOORD ASSISTENT OMBUDSVROUW OP KLACHTMAIL ASTRID ESSED

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!