De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Toevloed asielzoekers is immanente gerechtigheid !

Toevloed asielzoekers is immanente gerechtigheid !

zaterdag 30 oktober 2010 18:48
Spread the love

Enkele dagen geleden werd ik geappeleerd door Premier Ives Leterme. De man bekloeg zich o.m. over ‘zoveel asielzoekers die op hotel verblijven’. Hij denkt dat dit voor elke rechtgeaarde belastingbetaler  niet langer door de beugel kan. Door zijn bekommernis te uitten, t.a.v. de ‘rechtgeaarde belastingbetaler’ beperkte hij zich impliciet tot de werknemende bevolking. Maar, soit, daarover gaat het nu niet.

Het was ondermeer daarom dat ‘zijn’ regering heeft beslisit tot een 2000-tal extra opvangplaatsen. Minstens om de komende winter door te komen. Tot viermaal meer asielzoekers die in ons landje van melk en honing terechtkomen, tegenover bvb Frankrijk.   Duizenden euro’s reeds betaalde de ‘staat’ aan gerechtelijke beslissingen o.w.v. het niet of niet tijdig verlenen van onderdak. Die advocaten toch…zij zorgen er al bij voorbaat voor dat nieuwe asielzoekers, in de hand bijten die hen te eten (gaat) geven. Althans dat is wat ik -ongetwijfeld ook veel andere DWM-lezers- in mijn omgeving veelvuldig hoor. Dit noemt men ook wel eens het ‘aanzuigeffect’

De ‘baas’ van België, Yves Leterme zegt er wel niet bij dat één en ander een uitsluitend gevolg is van een niet-bestaand-asielbeleid. Noch inzake ‘instroom’, noch inzake ‘uitstroom’ En net omwille van dit NON-beleid, spreekt bijna iedereen over het ‘asielzoekersprobleem’.

Conclusie : het huidige en nog aangroeiende ‘asielprobleem’ is een vorm van immanente gerechtigheid. (allé, dank zij die andere ‘oen’ heb ik toch een nieuw begrip leren kennen) Enkel en alleen omdat de vele -goed betaalde- exellenties in dit land er niet in (willen) lukken om een menselijk aanvaardbaar beleid terzake te voeren. Dit, ik val in herhaling, zowel wat de instroom als de uitstroom betreft.

Ondertussen kunnen de verkozenen des volks, die sinds 13 juni technisch werkloos zijn, zich best melden als vrijwilliger om de ‘noodopvang’ van asielzoekers mee in goede banen te leiden. Doen ze ook nog iets nuttigs voor hun geld en dan hebben ze géén tijd meer om klakkeloos de NVA achterna te lopen !!

Dré Wolput

take down
the paywall
steun ons nu!