De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Toeristische bedrijven promoten illegale Israelische nederzettingen/Brief aan Booking.com

Toeristische bedrijven promoten illegale Israelische nederzettingen/Brief aan Booking.com

donderdag 14 februari 2019 05:46
Spread the love

TOERISTISCHE BEDRIJVEN PROMOTEN ILLEGALE ISTRAELISCHENEDERZETTINGEN/BRIEF AAN BOOKING.COM

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/toeristische-bedrijven-promoten-illegale-israelische-nederzettingen-brief-aan-booking-com/

AANBOOKING.COMDIRECTIE, MANAGEMENT EN ONDERNEMINGSRAAD
Onderwerp: Uw reispropaganda voor de illegale Israelischenederzettingen in bezet Palestijns gebied

Geachte DirectieGeacht ManagementGeachte Ondernemingsraad,
U leest het al in het onderwerp:
Met uw reisactiviteiten naar de Israelische nederzettingenin bezet Palestijns gebied hebt u zich medeplichtig gemaakt,niet alleen aan financiele participatie aan het Israelische bezettingsregime,wat op zich al zeer kwalijk is, maar ook aan landdiefstal, misdadenen etnische zuiveringen.
Ja, kijkt u hier maar  niet zo onschuldig of quasi verontwaardigdbij, terwijl u dit leest, want u weet, dat deze feiten meer dan kloppen!En daar moet u per direct mee stoppen!
Uw bedrijf bevordert willens en wetens het tourisme naar de Israelischenederzettingen in bezet Palestijns gebied, door hotels, bed and breakfasts,toeristische attracties en andere activiteiten aan te bieden [1], terwijlu dondersgoed weet [en anders hoort u dat te weten], dat niet alleende Israelische bezetting van de Palestijnse gebieden illegaal is enonderdrukking en oorlogsmisdaden met zich meebrengt [2], maar datdie nederzettingen [ALLEMAAL!] in strijd zijn met het InternationaalRecht! [3]In gewoon Nederlands: landdiefstal!Daarbij is er ook nog eens sprake van virulent kolonistengeweldtegen de bezette Palestijnse bevolking [4], terwijl in de buurt van een van die ”toeristische attracties”, de illegale nederzetting Kfar Adumim, door hetIsraelische Hooggerechtshof groen licht gegeven is voor deverdrijving van de Bedoienenbevolking uit het nabijgelegendorp Khan al-Ahmar! [5]En een dergelijke verdrijving of etnische zuivering is eenmisdaad tegen de menselijkheid! [6]
Het is dus niet overdreven te stellen, dat u uw geld verdientaan onderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid! U bent erger dan een stel hyena’s, want hyena’s eten nog kadaversop om te overleven, terwijl u willens en wetens uw geld steektin internationale misdaad!
Op uw praktijken bent u aangesproken door de mensenrechtenorganisaties Amnesty International, HumanRights Watch ! [7]Ook de mensenrechtenorganisatie Al Haq heeft u hieropaangesproken, samen met de drie NGO’s The Rights Forum,Een Ander Joods Geluid en Article 1 Collective! [8]De krant de NRC heeft zich eveneens uitgesproken tegen uw praktijken![9]
En toch, ondanks deze meer dan terechte kritiek op uwmedeplichtigheid aan onderdrukking en [oorlogs]misdaden,waaraan u dik verdient, gaat u hiermee door.
ANDERE BEDRIJVEN
U zult misschien tegenwerpen, dat u niet het enige bedrijf bent,dat investeert in de Israelische bezettings en nederzettingeneconomie.Dat klopt:Mede schuldigen/verantwoordelijken zijn TripAdvisor en Expedia, maaru bent het enige in Nederland opererende bedrijf, vandaar dat ikmijn pijlen eerst op u richt.TripAdvisor en Expedia vergeet ik zeker niet.Dat komt nog.
Overigens heeft een andere medeschuldige, Airbnb, zich recentelijkteruggetrokken, tenminste uit de nederzettingen inde bezette Westelijke Jordaanoever.Helaas is het bedrijf nog wel actief in het eveneensbezette Oost Jeruzalem. [10]Daar moeten ze ook weg en we zullen ze daarover nietmet rust laten.Maar in ieder geval kunt u wel een voorbeeld aan hen nemen en per direct uw toeristische attracties inde bezette Westelijke Jordaanoever stopzetten!
EPILOOG
De Boodschap is duidelijk:U investeert en faciliteert en verdient niet alleenaan toeristische attracties in bezet Palestijns gebied,wat sowieso al misdadig is, omdat u zo de Israelischebezettingseconomie ondersteunt, maar nota benezijn uw investeringen gericht op de ISRAELISCHENEDERZETTINGEN, illegaal volgens het InternationaalRecht, waarbij een aantal bewoners ook nog eens dooden verderf zaait onder de bezette Palestijnse bevolking! [11]
BESMET GELD!DAT is waar u aan verdient en dat moet per direct stoppen.
TREKT U TERUG UIT DE NEDERZETTINGENTREKT U TERUG UIT BEZET PALESTIJNS GEBIED
En ook het bevorderen van toerisme in Israel zelf moetworden gestopt, zolang Israel het Internationaal Recht nietrespecteert en de Palestijnse gebieden bezet houdt!
EN TENSLOTTE NOG DIT:
U dient uw investeringen ook terug te trekken uit deWestelijke Sahara en Noord-Cyprus! [12]Ook die regio’s zijn  bezet gebied, door respectievelijk Marokko en Turkije.
En wrong is wrong, in welk land ook.
Dit eis ik van u en ik reken op u!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam 
NOTEN

[1]

In het deze week gepubliceerde rapport Destination: Occupation beschrijft Amnesty de rol die de vier marktleiders in het online toerisme spelen in de promotie van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor bieden hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en activiteiten aan in die kolonies.  

THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOERISTISCHE PLATFORMSOM STEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

[2]
ILLEGALITEIT VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING

WIKIPEDIAVN VEILIGHEIDSRAADS RESOLUTIE 242 VEILIGHEIDSRAAD VERENIGDE NATIES
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Resolutie_242_Veiligheidsraad_Verenigde_Naties
  WIKIPEDIAUNITED NATIONS SECURITY COUNCIL RESOLUTION 242
 https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_242

ENKELE  VOORBEELDEN VAN OORLOGSMISDADEN EN ONDERDRUKKING:GAZA IS VOLGENS HET INTERNATIONAAL RECHT NOGSTEEDS BEZET GEBIED

12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen.´´
VRAAG EN ANTWOORD
BRIGITTE HERREMANS
ISRAEL´S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
 http://www.politics.be/ duiding/596/#12 
    HUMAN RIGHTS WATCHISRAEL: ”DISENGAGEMENT” WILL NOT ENDGAZA OCCUPATION28 OCTOBER 2004
   https://www.hrw.org/news/2004/ 10/28/israel-disengagement-wil l-not-end-gaza-occupation

OORLOGSMISDADEN:
CIVIS MUNDIZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012.MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHTASTRID ESSED
https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2024

BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION CAST LEAD
 https://www.btselem.org/statistics/fatalities/during-cast-lead/by-date-of-event
  BTSELEM.ORGFATALITIES DURING OPERATION PROTECTIVE EDGE
 

https://www.btselem.org/2014_gaza_conflict/en/

  AMNESTY INTERNATIONALOPERATION CAST LEAD: 22 DAYS OF DEATH AND DESTRUCTION2009
 https://www.amnesty.org/download/Documents/48000/mde150152009en.pdf
  “During 50 days of attacks, Israeli forces wreaked massive death and destruction on the Gaza Strip, killing close to 1,500 civilians, more than 500 of whom were children,” said Philip Luther, Amnesty International’s Middle East and North Africa Programme Director.”  
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TWO YEARS ON, STILL NO JUSTICE FORWAR CRIMES VICTIMS7 JULY 2016
  https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2016/07/israel-opt-tw o-years-on-still-no-justice-fo r-war-crimes-victims/
   AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: USE OF EXCESSIVE FORCE IN GAZA AN ABHORRENTVIOLATION OF INTERNATIONAL LAW14 MAY 2018

   https://www.amnesty.org/en/lat est/news/2018/05/israelopt-use -of-excessive-force-in-gaza-an -abhorrent-violation-of-intern ational-law/

[3]

DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN ILLEGAAL VOLGENS ARTIKEL 49, 4E CONVENTIE VAN GENEVEEN HET HAAGS VERDRAG UIT 1907
 ”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”   ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
    https://www.icrc.org/applic/ih l/ihl.nsf/Article.xsp?action=o penDocument&documentId=77068F1 2B8857C4DC12563CD0051BDB0     
THE HAGUE CONVENTION 1907
 https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0631.pdf ”De Vierde Conventie van Genève bevat bovendien het beroemde verbod op het koloniseren van bezet gebied waarop de internationale gemeenschap ? Nederland inbegrepen ? zich in haar veroordelingen van Israëls nederzettingenbeleid baseert.” THE RIGHTS FORUM SCHENDINGEN https://rightsforum.org/achtergronden/dossiers/internationaal-recht/kolonisatie-een-ernstige-schending/

[4]
BTSELEM.ORG
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE
  https://www.btselem.org/topic/settler_violence

[5]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: ISRAELI COURT APPROVES A WAR CRIME BY RULINGIN FAVOUR OF DEMOLISHING THE ENTIRE VILLAGE OFKHAN AL AHMAR
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/israel-opt-israeli-court-approves-a-war-crime-by-ruling-in-favour-of-demolishing-the-entire-village-of-khan-al-ahmar/

”One of the settlements included in Amnesty International’s report is Kfar Adumim, a growing tourism hub located less than two kilometres from the Bedouin village of Khan al-Ahmar, whose imminent and complete demolition by Israeli forces has been given a green light by Israel’s Supreme Court.
AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TOURISM COMPANIES DRIVING SETTLEMENTEXPANSION, PROFITING FROM WARCRIMES30 JANUARY 2019
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansion-profiting-from-war-crimes/

[6]

STATUTE OF ROME, ARTICLE 7, CRIMES AGAINST HUMANITY
” Article 7 Crimes against humanity 1. For the purpose of this Statute, “crime against humanity” means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack: (a) Murder; (b) Extermination; (c) Enslavement; (d) Deportation or forcible transfer of population;………….
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf

ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive………..”
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/523ba38706c71588c12563cd0042c407

FOURTH GENEVA CONVENTION
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380

[7]

AMNESTY INTERNATIONALISRAEL/OPT: TOURISM COMPANIES DRIVING SETTLEMENTEXPANSION, PROFITING FROM WARCRIMES30 JANUARY 2019
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/01/israel-opt-tourism-companies-driving-settlement-expansion-profiting-from-war-crimes/

THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOURISTISCHE PLATFORMS OMSTEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

HUMAN RIGHTS WATCHBED AND BREAKFAST ON STOLEN LANDTOURIST RENTAL LISTINGS IN WEST BANK SETTLEMENTS’https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/israel1118_web_0.pdf

[8]

”In early December 2018, Al-Haq along with three other non-governmental organisations sent a joint letter to Booking.com in the Netherlands, in light of their operations and dealings in the Occupied Palestinian Territory (OPT) which may be deemed unlawful. The letter stresses that all types of businesses have a responsibility to respect human rights in their operations, as stated in the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs).[1] More specifically, the letter highlighted the role that business enterprises, such as Airbnb and Booking.com, play in the continuation and expansion of illegal Israeli settlements in the occupied West Bank, upon which immediate action must be taken, in line with international law.”
PRESS RELEASE:AL HAQ AND OTHERS SEND LETTERS TO BOOKING.COM29 JANUARY 2019
http://www.alhaq.org/advocacy/topics/business-and-human-rights-focus/1348-press-release-al-haq-and-others-send-letter-to-bookingcom-

”Eerder deze week berichtten wij dat The Rights Forum – samen met Al Haq, Een Ander Joods Geluid en Article 1 Collective – in december het in Amsterdam gevestigde Booking.com heeft opgeroepen om zijn activiteiten ten bate van de Israëlische kolonies in bezet Palestijns en Syrisch gebied te staken.”
THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOURISTISCHE PLATFORMS OMSTEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/
THE RIGHTS FORUMTHE RIGHTS FORUM AAN BOOKING.COM: STOP STEUN AAN ISRAEL’SILLEGALE KOLONIES
https://rightsforum.org/nieuws/the-rights-forum-aan-booking-com-stop-steun-aan-israels-illegale-kolonies/

[9]

NRCOOK BOOKING.COM HEEFT ZICH AAN DE RECHTSORDE TEHOUDEN1 FEBRUARI 2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/01/ook-bookingcom-heeft-zich-aan-de-rechtsorde-te-houden-a3652520

Het kan op het hoofdkantoor van Booking.com in Amsterdam niet als een verrassing komen dat het bedrijf aangevallen wordt door mensenrechtenorganisaties als Amnesty International. Zij keren zich tegen het aanbieden van logeeradressen in illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. Eerder al lag Airbnb onder vuur; na kritiek van onder meer Human Rights Watch besloot deze firma geen etablissementen in nederzettingen meer aan te bieden.

Volgens Amnesty wakkeren deze bedrijven – ook Expedia en TripAdvisor worden genoemd – mensenrechtenschendingen tegen Palestijnen aan. Het toerisme dat zij genereren, draagt immers bij aan het bestaan en de uitbreiding van de nederzettingen in bezet gebied. Strikt genomen verdient Booking geld aan een schending van het internationaal recht.

Tegenover Amnesty ontkent Booking dat het diensten aanbiedt die het onderhoud en het bestaan van nederzettingen ondersteunen. Wel heeft het bedrijf aan zijn 45 logeeradressen in bezet gebied, zij het in kleine letters, de woorden ‘Israëlische nederzetting’ toegevoegd. Deze aanduiding zou royaler mogen – wie zich niet in het conflict specialiseert, maakt gauw een vergissing.

Toch is het niet helemaal onbegrijpelijk dat Booking zich op de vlakte houdt. Nadat Airbnb zich uit de nederzettingen teruggetrokken had, kreeg het de volle laag. Allereerst van Israël zelf, dat dreigde om de dienst in heel het land te verbieden als het niet op zijn schreden zou terugkeren. De terugtrekking zou alleen tegen Israël gericht zijn en daarom naar antisemitisme rieken. Minister Gilad Erdan (Strategische Zaken, Likud) wil onderzoeken of hij Amnesty International naar aanleiding van dit rapport de toegang tot het land kan ontzeggen.

De kritiek is ook in de Verenigde Staten te horen. Deze week ging de Amerikaanse Senaat akkoord met een wet die het boycotten van Israël – maar ook van Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever – criminaliseert. Enkele staten, waaronder Florida, kondigden aan dat ze Airbnb op de zwarte lijst zetten.

Het gaat te ver om een bedrijf van antisemitisme te beschuldigen vanwege het respecteren van de internationale rechtsorde. Wel zou Airbnb er goed aan doen om zich niet alleen uit de Westelijke Jordaanoever terug te trekken, maar deze maatregel onderdeel te maken van een wereldwijde strategie. Zo biedt het bemiddelingsbedrijf nog wel adressen aan in andere bezette gebieden, zoals Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara. Dat is hypocriet.

Hiertegenover staat dat bedrijven zich niet moeten laten gijzelen door geopolitiek powerplay van de gezworen bondgenoten Israël en de VS. Dat deze landen met harde maatregelen dreigen, betekent niet dat ze het morele of juridische gelijk aan hun kant hebben. Er zijn ook andere voorbeelden, zoals Ierland, dat juist bezig is met een wet die het importeren van producten uit de illegale nederzettingen verbiedt.

Onder de adressen van Booking bevindt zich een studiootje in de nederzetting Kfar Adumim, met prachtig uitzicht op de heuvels. Minder dan twee kilometer hiervandaan ligt het bedoeïenengehucht Khan al-Ahmar, dat met sloop bedreigd wordt. Niet onterecht stelt Amnesty dat de uitbreiding van Kfar Adumim een belangrijke oorzaak is van mensenrechtenschendingen tegen de lokale bedoeïenengemeenschap. Het is als buitenlands bedrijf ingewikkeld om in zo’n complexe en gepolariseerde omgeving te functioneren, maar aan zulke schendingen zouden bedrijven niet moeten willen bijdragen. Zelfs al is het indirect.

[10]

In het deze week gepubliceerde rapport Destination: Occupation beschrijft Amnesty de rol die de vier marktleiders in het online toerisme spelen in de promotie van de Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Airbnb, Booking.com, Expedia en TripAdvisor bieden hotels, bed & breakfasts, toeristische attracties en activiteiten aan in die kolonies………….”Hoewel verhuurplatform Airbnb in november bekend maakte accommodaties in kolonies op de Westelijke Jordaanoever uit het aanbod te schrappen, heeft het nagelaten hetzelfde te doen met vergelijkbare accommodaties in Oost-Jeruzalem.”
THE RIGHTS FORUMAMNESTY START ACTIE TEGEN TOURISTISCHE PLATFORMS OMSTEUN AAN ISRAELISCHE KOLONIES2 FEBRUARI 2019
https://rightsforum.org/campagnes/amnesty-start-actie-tegen-toeristische-platforms-om-steun-aan-israelische-kolonies/

[11]

BTSELEM.ORG
BTSELEM.ORGSETTLER VIOLENCE
  https://www.btselem.org/topic/settler_violence

[12]

”Wel zou Airbnb er goed aan doen om zich niet alleen uit de Westelijke Jordaanoever terug te trekken, maar deze maatregel onderdeel te maken van een wereldwijde strategie. Zo biedt het bemiddelingsbedrijf nog wel adressen aan in andere bezette gebieden, zoals Noord-Cyprus en de Westelijke Sahara.”

NRCOOK BOOKING.COM HEEFT ZICH AAN DE RECHTSORDE TEHOUDEN1 FEBRUARI 2019
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/02/01/ook-bookingcom-heeft-zich-aan-de-rechtsorde-te-houden-a3652520

”Uiteindelijk werd de kwestie in 1975 voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het Hof deed vervolgens een ondubbelzinnige uitspraak: het erkende dat er reeds vóór de Spaanse kolonisatie banden hadden bestaan tussen de Westelijke Sahara enerzijds en Marokko en Mauritanië anderzijds maar dat beide staten nooit daadwerkelijk gezag hadden uitgeoefend over het gebied. Het Hof kwam dan ook tot de conclusie dat de Westelijke Sahara gedekoloniseerd diende te worden, waarbij het zelfbeschikkingsrecht van de lokale bevolking voorop stond. Polisario beschouwde de uitspraak als een overwinning, omdat het de weg leek te effenen naar een onafhankelijke staat voor de Sahrawi.”
WIKIPEDIAWESTELIJKE SAHARA/AANSPRAKEN OP DE WESTELIJKESAHARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Sahara#Aanspraken_op_de_Westelijke_Sahara

BRON
WIKIPEDIAWESTELIJKE SAHARA
https://nl.wikipedia.org/wiki/Westelijke_Sahara

” Veel leden van de Afrikaanse Unie erkennen de Westelijke Sahara als een soeverein land. Volgens het Internationaal Gerechtshof in Den Haag is de Westelijke Sahara een bezet gebied. De annexatie door Marokko wordt internationaal grotendeels niet erkend. ”
DOORBRAAK.BEWESTELIJKE SAHARA IN DE STEEK GELATEN DOOR VN, VS EN EU
https://doorbraak.be/westelijke-sahara-de-steek-gelaten-door-vn-vs-en-eu/

WIKIPEDIACYPRUS
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyprus

WIKIPEDIANOORD CYPRUS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Cyprus

WIKIPEDIATURKSE INVASIE VAN CYPRUS
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turkse_invasie_van_Cyprus

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!