De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Toen wij kwamen waren zij er al

Toen wij kwamen waren zij er al

woensdag 6 januari 2016 10:21
Spread the love

Missing link, wat was er voor? Vast en zeker een grote bezem en de bezem veegde voort en legde een spoor, wat hij voort joeg en achter liet Achterblijvers drongen onderling voor, de weg was breed genoeg, ze gingen voort. Niemand wilde van de weg af, trouwens ze wisten niet eens waar ze waren. Ze wisten zelfs niet eens wie zij zelf waren.

De drang om te lopen werd groter en de groep drong aan, allen keken naar voren. De heilige missie was geboren. Wie niet mee kon komen mochten blijven daar zorgde de bezem wel voor. De grootste liep al voorop, hij noemde zichzelf mister Link. 

Al eeuwen werd hij gezocht, aan beide heupen droeg hij een pistool, en zo denderde de groep de paden af. Het vrouwtjes volk stond aan de baklijn. 

Plots sloeg de bliksem met een hels gedonder in. De missie vloog uit handen en hing als een rokend stuk lint aan een tak. De groep, inmiddels een heel leger geworden, nadat de ademsnood was gezakt keek de half dove de ander half blind, vroegen zij aan elkaar, zijn we er al? 

Mister Link is zich een bult geschrokken en wilde terug, liep langs de groep, niemand herkende hem. Hij liep zover terug waar de missie begon. De groep trok de missie van de tak bonden deze om hun arm en ze liepen nu  in dichte mist , jaren liepen zij zo en kwamen op de plek uit waar de missie begon. Zij legde de rokende missie af en heiligde de Link die op historische wijze de missie verzon.  

Wat is vrijheid waard ?

Vrijheid sterker dan angst, of de retoriek.  Vrijheid van wat? Vrijheid van wie?  Vrijheid van angst een giftige naald altijd aanwezig.  Angst is sterker dan vrijheid. Angst kan leven door vrijheden van angst.  

Mens  in vrijheden, doorgaande bombardementen, ziekenhuizen, verkeerde logistiek, grote verwoestingen knechting, kindslavernij, de vrouw een tweede staatsburger, Vrijheden van klets maar raak.

Eerst komt het zuur dan het vermaak, in grote oplage klapstukken, vlees, fruit, overproductie het doden van pluimvee. Een algemene verachting voor wat leeft. Afluisteren een grote schanddaad. De dode die niets heeft beleeft, door angst is hij gestorven, wat beleeft.?

take down
the paywall
steun ons nu!