De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Toekomst zaaien – diversiteit oogsten: zaaigoedsoevereiniteit
Europese Unie, Biodiversiteit, Zaaigoed -

Toekomst zaaien – diversiteit oogsten: zaaigoedsoevereiniteit

maandag 11 april 2011 15:00
Spread the love

Internationale actiedagen voor ‘zaaigoedsoevereiniteit’: 17 en 18 april 2011, Brussel

Meer dan 50 organisaties uit heel Europa roepen op tot een actiedag rond zaaigoedsoevereiniteit op 17 april, door Via Campesina uitgeroepen tot Internationale Dag van Boerenverzet. Ze verzetten zich tegen het beperken van de toegang tot zaaigoed, en de privatisering en monopolisering van zaaigoed door een handvol multinationals. Allerhande acties zullen plaatsvinden over heel Europa; de centrale actie in Brussel.

Waarom deze actiedagen?

De Europese Commissie wil een wetgeving vaststellen die de zaaigoedmarkt voor alle lidstaten moet reguleren. De Commissie zal haar wetsvoorstellen voorleggen tot het einde van 2011. Indien het Europees Parlement deze voorstellen goedkeurt, zullen ze van kracht gaan in alle EU-landen.

In een actieplan dat de doelstellingen van de commissie weergeeft, staan onder meer: de gecentraliseerde registratie van plantenrassen door één Europese instelling, het opleiden van Europese ambtenaren die toezicht moeten houden op de zadenmarkt in de verschillende lidstaten en een beperking van administratiekosten door de invoering van een systeem van zelfcontrole door de zaaigoedindustrie.

Het in werking treden van deze voorstellen zal nadelig zijn voor boeren in het noorden en het zuiden. Daarom hebben diverse niet-gouvernementele organisaties hun krachten gebundeld om een campagne in het leven te roepen die ingaat tegen deze projecten.

Twee jaar geleden zijn ze gestart met de verspreiding van de weinig bekende informatie rond deze wetsvoorstellen onder de titel “Toekomst zaaien – Diversiteit oogsten”. Een oproep werd gelanceerd aan het adres van de Europese instellingen, met de vraag om:

  • het recht om eigen zaden te produceren, te vermeerderen en uit te wisselen;
  • de versterking van de regionale diversiteit door het ondersteunen van diegenen die biologische rassen kweken en verbeteren;
  • het verbod op genetisch gemanipuleerde organismen (GGOs) in de landbouw;
  • patenten op planten te verbieden;
  • een nieuwe procedure voor de registratie van nieuwe rassen, die GGOs en van chemische stoffen afhankelijke rassen uitsluiten;
  • een einde te maken aan het hoge energieverbruik in de landbouw. De keuze van zaaigoed is hierbij cruciaal. Bodemvruchtbaarheid en CO2-absorberende planten moeten prioriteit worden, in plaats van het vernietigen van de bodem door chemische meststoffen.

Meer dan 40.000 mensen uit verschillende landen hebben deze oproep ondertekend. De eisen zijn aangenomen door een waaier aan Europese verenigingen die zich inzetten voor biodiversiteit, en werden in mei 2010 opgenomen in de ‘Verklaring van Graz’.

Wat staat er op 17 en 18 april op het programma in Brussel ?

17 april van 11 tot 18 uur, “Internationale Zadenbeurs”

in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, St-Jans-Molenbeek (Steenweg op Merchtem 67)

Duizenden jaren lang waren zaden geen handelswaar, maar werden ze verkregen en verspreid door mensen die het land bewerkten. Deze niet-commerciële relatie met zaaigoed domineert nog steeds in vele landen, waar traditionele, lokale zadenrassen de basis vormen van de voedselvoorziening.

In Europa leeft deze traditie voort in vele zadenbeurzen, maar ook in de strijd van boeren tegen belastingen op de reproductie van zaden op de boerderij. Bovendien ontstaan in heel Europa bewegingen om de rijkdom van lokale culturen terug te vinden en te cultiveren. En dit als reactie tegen het toenemend verbruik van energie en chemicaliën in de industriële landbouw, en tegen de dramatische erosie van de diversiteit van onze gewassen.

Tijdens de zadenbeurs op 17 april zullen deelnemers uit heel Europa hun zaden en ervaringen uit eigen tuin of veld met elkaar delen, in ruil voor andere zaden en advies. Het is een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke manier om vergeten diversiteiten opnieuw leven in te blazen en om de essentiële waarde van zaden voor onze voedselvoorziening en cultuur te beleven en te bevestigen. Hoe meer zadenruilbeurzen, hoe minder controle de multinationals zullen hebben over ons zaaigoed en onze voedselproductie.

17 april – 16 tot 19 uur, in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang, te St-Jans-Molenbeek

Conferentie “Toegang tot zaaigoed is een mensenrecht”

Het recht op voedsel is sterk gerelateerd aan het recht om eigen zaaigoed te kiezen, uit te wisselen en te vermeerderen. Vandaag wordt 67% van de internationale handel in zaad gecontroleerd door tien multinationals. Die hebben reeds intellectuele eigendomsrechten op de door hen ontwikkelde rassen verkregen en zoeken onophoudelijk naar manieren om die rechten te versterken, alsook om inheemse rassen te verbieden.

La Via Campesina, een wereldwijde organisatie van kleine en landloze boeren, lanceerde recent een internationale oproep, de ‘Bali seed declaration’, om het recht van boeren op eigen zaaigoed te verdedigen. 60% van de mensheid voedt zich met voedingsmiddelen die zijn geproduceerd op basis van traditionele lokale zaden. De speciale VN-rapporteur over het Recht op Voedsel, Olivier de Schutter, stelde in zijn rapport van 2009 vast dat de bescherming van zaaigoedproductie door boeren essentieel is om het recht op voedsel te kunnen respecteren.

Boeren uit India en Turkije zullen op 17 april in Brussel zijn, om ons meer te leren over hun manieren van zaadvermeerdering en instandhouding van culturele biodiversiteit. Zij zullen ook uitleg geven over de problemen die veroorzaakt worden door het opleggen van intellectuele eigendomsrechten op zaaigoed, en door het Europese model voor patenten op planten.

Deze vragen zijn ook bijzonder belangrijk in het kader van de vrijhandelsovereenkomst die momenteel onderhandeld wordt tussen de EU en India, en de in 2008 door Europa opgelegde zaadwetgeving in Turkije. Deze laatste werd ontwikkeld door De Duitse Federatie van Zaadwinners. VN-rapporteur Olivier De Schutter zal tussenkomen via videoconferentie.

18 april – 16 tot 18 uur, Europese wijk

Anti-Lobby Tour in de Europese wijk, afsluiting op het Luxemburgplein

De toenemende monopolisering van zaaigoed door een paar multinationals is mede het gevolg van de invloed die ze uitoefenen op de regeringen via allerhande lobby-kanalen. Hun kantoren in Brussel bevinden zich in het hart van de Europese wijk en dit draagt ertoe bij dat niemand hun wereldwijde intellectuele eigendomsrechten op zaden nog in vraag stelt.

Tijdens deze betoging gaan we naar de zetels van een aantal van deze bedrijven en verhelderen hun rol op de zaaigoedmarkt en de redenen voor hun economische succes. De lobby-tour zal eindigen op het Luxemburgplein met toespraken van deelnemers en culturele interventies. Daarna zullen we de handtekeningen van de oproep “bevrijd ons zaaigoed” overhandigen aan leden van het Europees Parlement.

De subcommissie voor de Mensenrechten kreeg hiervoor een speciale uitnodiging. Hiermee willen we oproepen tot een studiecommissie om te bepalen of de voorgestelde wetten op de zaden niet in strijd zijn met het recht op voedsel. Tegelijkertijd dringen wij er bij alle Euro-parlementsleden op aan om zich te informeren over de gevolgen van de EU-wetgeving en de kwestie niet over te laten aan een kleine groep specialisten. Zaden zijn een zaak van ons allemaal!

Teken ook de petitie: 

http://gaia.org.pt/civicrm/petition/sign?sid=3&lcMessages=en_GB

take down
the paywall
steun ons nu!