De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tinneke Beeckman

Tinneke Beeckman

woensdag 27 februari 2013 21:06
Spread the love

Debat.

“Maar er zijn wel meer of minder waarachtige documentaires, meer of minder waarachtige interviews, meer of minder waarachtige standpunten.”
Dat is een stelling waar naar mijn mening geen argumenten worden voor aangedragen.

Wat is dat toch tegenwoordig?

“Williams geeft graag toe dat je de werkelijkheid niet helemaal kan weergeven zoals ze is.”
Nog onafgezien van het “feit” (die postmoderne intellectuelen toch ook!) dat mij dit eerder een getuige à charge lijkt dan een getuige à décharge blijven we met het problematische “gegeven” zitten dat het hier een “argumentum ad verecundiam” betreft.
U mag me uiteraard altijd tegenspreken.
Behalve dan op deze manier:
“De Britse ethicus Bernard Williams zag de gevaren van die houding heel scherp.”
Dat lijkt me namelijk een schoolvoorbeeld van een “ad consequentiam”, “Een drogredenering met het oog op de consequenties. Men beargumenteert dat een stelling waar of juist onwaar is, omdat het tegendeel nadelige consequenties zou hebben.”

Ik denk dat ik “1984” nog eens opnieuw ga lezen.
Kwestie van een “beargumenteerd” stuk te schrijven over het aangehaalde citaat “politieke vrijheid bestaat erin dat twee plus twee vier is.”
“Freedom is the freedom to say 2+2=4.”
Al moet ik eerlijk toegeven dat ik op zoek zal gaan naar datgene wat ik zoek.
(“The best books… are those that tell you what you know already.”)
“Freedom is the right to tell people what they do not want to hear.” is meer mijn motto.
Al weet ik niet meer wie dat ooit zei.
Datgene wat u niet wil horen.
Zoiets als “Reality exists in the human mind, and nowhere else” bijvoorbeeld.
Of “Het ontmenselijkende van de dictatuur bestaat er juist in dat mensen overtuigd raken van manifest juiste informatie.”

Enfin, eerst dat boekje lezen.
In afwachting alvast het volgende:

“Williams geeft graag toe dat je de werkelijkheid niet helemaal kan weergeven zoals ze is. Maar er zijn wel meer of minder waarachtige documentaires, meer of minder waarachtige interviews, meer of minder waarachtige standpunten.”

Dat doet me denken aan:
“All animals are equal. But some animals are more equal than others.”
Je kan niet op “zwart” en “wit” tegelijk inzetten. Slechts één van beide is juist. Dat is het wezen van logica.
Faites vos jeux, rien ne va plus.
To be continued…

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!