De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tijdelijke werkloosheid en eindejaarspremie: tijd voor oplossingen voor alle betrokken werknemers
Opinie - BBTK

Tijdelijke werkloosheid en eindejaarspremie: tijd voor oplossingen voor alle betrokken werknemers

woensdag 21 oktober 2020 15:12
Spread the love

 

De regering heeft zich er zonet toe verbonden om de nodige financieringen uit te voeren zodat de werknemers van de horecasector hun eindejaarspremie volledig uitbetaald zouden krijgen en dit ook als ze tijdens de crisis door periodes van tijdelijke of economische werkloosheid werden getroffen. De BBTK verheugt zich uiteraard over dit nieuws, maar deze problematiek blijft geenszins beperkt tot deze sector alleen. Wij vragen aan de regering om oplossingen te zoeken voor de honderdduizenden werknemers van de sectoren die ook betrokken zijn bij een mogelijke verlaging van hun eindejaarspremie. Zij hebben al veel te veel betaald in deze crisis. Geen sprake van dat de kosten alweer op hen worden verhaald!

Als gevolg van de coronacrisis werden vele werknemers van de ene op de andere dag tijdelijk werkloos. Tot dat moment hadden velen (zoals bijvoorbeeld de werknemers uit de bediendenwereld) hiermee nog niet of slechts in geringe mate te maken gekregen. Veel sectoren en bedrijven hadden immers nog nooit gedeeltelijke werkloosheid gekend. Tijdens de lockdown was de tijdelijke coronawerkloosheid voor sommige bedrijven een noodoplossing waardoor ze de crisis konden overleven.

Voor de werknemers werden hierdoor ontslagen vermeden, en konden ze tegelijk zoveel mogelijk loon behouden (verschillend naargelang van de sectoren en bedrijven in functie van de dagtoeslagen die door de bedrijven en sectoren al dan niet werden betaald).

De BBTK heeft heel snel gemerkt dat bijna geen enkele cao een gelijkstelling van de periodes tijdelijke werkloosheid voorzag voor de toekenning van de eindejaarspremie … wat relatief logisch is aangezien bij de bedienden nog maar weinig van tijdelijke werkloosheid gebruik werd gemaakt.

Als een bediende dus twee maanden voltijds in coronawerkloosheid is geweest, dreigt zijn eindejaarspremie 1/6de van haar waarde te verliezen. Tel je daar bovenop nog een bedrijfsvoorheffing op de werkloosheidsuitkeringen die vaak lager is dan je hoogste belastingtarief, dan krijg je een dubbele verrassing aan het einde van het jaar met een lagere eindejaarspremie en een te betalen of terug te krijgen bedrag van de belastingen dat sterk kan verschillen in negatieve zin.

De BBTK heeft onmiddellijk de verantwoordelijken op interprofessioneel en vervolgens sectoraal niveau aangesproken om garanties te vragen voor de betaling van de eindejaarspremies. Verloren moeite, nul op het rekest op beide vlakken. Door de nieuwe maatregelen die de regering op 16 oktober jl. nam, zal dit onderwerp in de komende weken nog in belang toenemen.

Het gebaar van de regering naar de werknemers van de horeca en hun eindejaarspremie is een stap in de goede richting. Er moeten nu nog andere stappen worden gezet voor de rest van de werknemers in de andere sectoren die ook hard dreigen te worden getroffen.

Wij roepen de regering op om oplossingen op tafel te leggen waardoor dit belangrijke onderdeel van het loon voor alle betrokken werknemers behouden kan blijven! Oplossingen dringen zich meer dan ooit op nu er steeds vaker gesproken over wellicht een tweede lockdown.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!