De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tihange 2. Bron: Flickr
Opinie - Nucléaire Stop Kernenergie

Tihange 2 mag niet opnieuw worden opgestart

maandag 24 juni 2019 22:10
Spread the love

Het zou onverantwoordelijk zijn om Tihange 2 opnieuw op te starten om verschillende redenen.

 

De eerste zijn van technische aard:

1. Het reactorvat werd niet hersteld noch vervangen. Dat is trouwens onmogelijk. Dit hogedrukvat wordt doorlopen door 3.500 fouten, geconcentreerd in een enkele ring van de 7 ringen die het vat vormen. In geval van noodstop, wat gemiddeld 1 tot 2 keer per jaar gebeurt, kan dit reactorvat breken.

2. Het reactorgebouw werd lange tijd niet grondig gecontroleerd op luchtdichtheid. Er werd een controle uitgevoerd aan 1,5 bar in plaats van de vereiste 4 bar. Toch moet dit containmentgebouw voorkomen dat radioactief materiaal onze omgeving binnendringt.

 

De volgende redenen zijn democratisch:

1. Het is niet aan het FANC om de opstart toe te staan, maar aan de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Het FANC moet een technische mening geven wegens zijn controlefunctie. De Minister draagt de politieke verantwoordelijkheid voor deze ernstige beslissing.

2. Een regering in lopende zaken kan deze beslissing, die een spelwisselaar is voor onze veiligheid en stroomvoorziening, niet nemen. Zolang een nieuwe minister niet benoemd werd, moet er een discussie en een besluit in het parlement zijn. De verkozen vertegenwoordigers van de bevolking zullen dan in staat zijn om het land op dit te gevaarlijke pad te begeven of de beslissen dit te weigeren of uit te stellen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!