De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Sonuwe, Wikipedia.nl / CC BY-SA 3.0 (More information about the rights of this work, see below article)
Opinie - Nucléaire Stop Kernenergie

Tihange 2: een bedreiging voor de regio?

Kernenergie is potentieel gevaarlijk, iedereen is het daarmee eens. Maar zeer strikte veiligheidsmaatregelen hebben ons tot nu toe beschermd, horen we. Of misschien hadden we gewoon geluk?

dinsdag 5 november 2019 10:31
Spread the love

Drie barrières

Er zijn drie dichte barrières voorzien om radioactief materiaal te scheiden van de omgeving en van de werknemers ter plaatse. De eerste barrière zit rond het uranium, de tweede is het stalen reactorvat, de derde is het betonnen reactorgebouw, het gebouw voor het insluiten van radioactiviteit bij ongeval. De operator, ENGIE-Electrabel en EDF-Luminus (10%), moet te allen tijde de veiligheid van de installatie kunnen aantonen. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle moet hiervoor zorgen.

Maar we weten dat de Tihange 2-tank ongeveer 3.500 fouten bevat. Deze tank is daarom minder veilig dan de andere, intacte reactorvaten. Het opsluitingsgebouw van Tihange 2 is daarom nog belangrijker, omdat dit het laatste obstakel is tussen de radioactiviteit en het milieu als het reactorvat het begeeft. Het is daarom van essentieel belang dat de luchtdichtheid van het insluitingsgebouw grondig wordt gecontroleerd.

Geen controle

Het FANC gaf toe dat de laatste controle op lekkage van Tihange 2 plaatsvond in juni 2015. In plaats van de druk van 4 bar die in gebruik is, had het FANC herberekend dat de druk in het gebouw slechts 3 bar zou zijn in geval van ongeval.

Maar de test werd gedaan bij 1,6 bar, ongeveer de helft. Alsof men niet wilde weten wat de toestand van het gebouw is. [1 ] Toen de T2-reactor elf maanden werd stilgelegd (van 8/2018 tot 6/2019) vroegen we om een nieuwe test, bij de berekende druk van een ongeval. We vroegen de resultaten van deze test aan het FANC, dat weigerde te antwoorden. [2] De Federale Beroepscommissie voor toegang tot milieu-informatie heeft eindelijk bevestigd dat er gedurende deze 11 maanden geen lektest is uitgevoerd [3]. Niemand weet of het insluitingsgebouw zou weerstaan bij een ongeval als dat van Doel 1 vorig jaar [4] gebeurt in Tihange 2.

Beton veroudert slecht

In het licht van de ineenstorting van de Morandi-brug in Genua [5] weten we dat het beton slecht veroudert. Het beton van het reactorgebouw van Tihange 2 is waarschijnlijk defect. Het zijn waarschijnlijk financiële berekeningen die eisen dat de toestand van dit gebouw moet worden genegeerd.

Electrabel en Luminus hebben inderdaad het idee opgegeven om de verlenging van de levensduur van Tihange 2 te vragen. De grote werkzaamheden nodig om het insluitingsgebouw te repareren, kunnen vanwege de resterende bedrijfstijd niet worden afgeschreven. Erg jammer voor de veiligheid van de regio.

 

Notes:

[1] Bericht op 29 mei 2018 om 09:33, van de heer JONCKHEERE Sylvain, AFCN-woordvoerder

[2] Brief van de heer Hardeman, directeur-generaal van het FANC van 19/06/2019

[3] Brief van de Beroepscommissie van 21 oktober 2019 aan Progress Law Network

[4] Breuk van een pijp van het primaire circuit op 23/04/2018

[5] Een deel van deze brug is ingestort op 14/08/2018

 

Foto: Sonuwe, Wikipedia.nl / CC BY-SA 3.0 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!