De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tiende editie van Giesbaergske Koleuren Gazette online leesbaar

De tiende editie van de Giesbaergske Koleuren Gazette is intussen uit, met opnieuw 42 blz vrij en onafhankelijk leesvoer, online leesbaar op http://www.giesbaergskekoleurengazette.be

donderdag 3 april 2014 11:33
Spread the love

DeWereldMorgen.be

Deze driemaandelijkse vrijwillige en onafhankelijke publicatie steunt op twee pijlers: enerzijds werkt de Gazette intercultureel door mensen uit alle culturen, thuis in provinciestad Geraardsbergen, te gaan interviewen en anderzijds wil de Gazette een (zen)boeddhistische boodschap helpen verspreiden, door leraren en beoefenaars te gaan opzoeken. De Giesbaergske Koleuren Gazette is vrij van reclameboodschappen en leeft enkel van de goodwill en vrije bijdrage van de lezers.De naam van de k(l)eurige krant is gekozen in het Geraardsbergs dialect, om de verbindign te maken tussen de authentieke plaats en onze superdiverse samenleving.In dit tiende nummer (derde jaargang) dat 42 blz telt, hadden de makers van de Gazette o.a. een interview met Sihame El Kaouakibi over ‘Let’s Go Urban’, een boeiend gesprek met zen-leraar Konrad Maquestieau van Dojo Halle, maakten ze een reportage van de eerste fietskoerier in de Vlaamse Ardennen, en ontmoetten ze tevens een boeiend Canadees koppel singer/songwriters op zoektocht in Europa. Verder is er ook weer voldoende aandacht voor duurzame verplaatsingen met de fiets en een nieuw campagnebeeld in de Fietscampagne ‘We Cycle this City’. De volledige Gazette is online leesbaar op http://www.giesbaergskekoleurengazette.be

take down
the paywall
steun ons nu!