De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tien jaar Sociaal Winkelpunt!
Sociaal Winkelpunt vzw

Tien jaar Sociaal Winkelpunt!

10 jaar geleden ontstond vanuit beweging.net Antwerpen de vzw Sociaal Winkelpunt. Als kenniscentrum van sociale kruideniers heeft de vzw deze jaren een sterk concept en een professioneel netwerk uitgebouwd. Momenteel ondersteunen ze zeven sociale kruideniers en wordt de opstart van nieuwe locaties volop voorbereid. Dankzij Sociaal Winkelpunt kunnen mensen in armoede elke week boodschappen doen zonder verlies van eigenwaarde.

maandag 9 november 2020 17:04
Spread the love

 

Netwerk in volle groei

Het netwerk van sociale kruideniers is in volle groei. Sociaal Winkelpunt vzw werd opgericht om deze groei mee te realiseren. ‘Vanuit onze emancipatorische visie en aanpak ondersteunen we een netwerk van sociale kruideniers in de provincie Antwerpen’, zegt voorzitter Sus Schrauwen. ‘De sociale kruideniers bereiken veel mensen in armoede en worden lokaal gerund door vrijwilligers. Ontmoeting, empowerment en participatie staan centraal. Dankzij de vele lokale partners zijn het sterke sociale hubs: een warme ontmoetingsplaats voor de klanten waar nieuwe sociale netwerken ontstaan’.

Sociaal Winkelpunt vzw ondersteunt de vrijwilligerswerkingen. ‘De vzw helpt bij de opstart en geeft advies rond procedures, vrijwilligersbeheer en administratie. Het creëren van lokale draagkracht is hierbij belangrijk’, zegt Sus. ‘We organiseren overleg met andere sociale kruideniers en sluiten samenwerkingen af met organisaties en overheden die de werking versterken. Als kenniscentrum zetten we onze expertise ook in op het Vlaamse niveau. Als medebestuurder van Sociale Kruideniers Vlaanderen vzw tekent ze mee de strategie uit en organiseert ze Lerende Netwerken voor de meer dan 70 sociale kruideniers in Vlaanderen.’

Samen sterk tijdens de coronacrisis

Ook in moeilijke tijden, zoals nu tijdens de coronacrisis, blijven de sociale kruideniers actief. Het team van sociale kruidenier Kabas in Brasschaat vertelt over deze periode. ‘Bij het begin van corona sloten we spontaan de winkel, maar dit gebeurde slechts éénmaal. We merkten al snel dat klanten ons nodig hadden en we zochten samen naar een oplossing. We begonnen te werken met inschrijvingen en gaven elke klant ongeveer 10 minuten tijd om te winkelen. We breidden onze openingsuren uit zodat we meer klanten konden ontvangen op een dag. Op dit moment werken we nog steeds op afspraak om alles op een veilige manier te laten verlopen. We zijn dus altijd open gebleven en mochten als vrijwilliger zelf kiezen of we ons veilig genoeg voelden om te komen. Samen als een hecht team zijn we er steeds uitgeraakt.’

In België leven 16% van de mensen onder de armoedegrens. ‘Armoede sluit mensen uit en zorgt voor sociaal isolement. Al 10 jaar biedt Sociaal Winkelpunt hier een antwoord op door kwaliteit en menswaardigheid centraal te stellen’, benadrukt Sus. ‘Want een sociale kruidenier is veel meer dan een standaard supermarkt en biedt hefbomen aan op meerdere gebieden. We blijven samen met vele partners streven naar een samenleving waar noodhulp overbodig is en waar iedereen een menswaardig inkomen heeft.’

Dankbaar

‘De goede samenwerking met de stad Antwerpen en de lokale gemeentebesturen draagt in belangrijke mate bij tot een duurzame groei’, beklemtoont Sus. ‘We willen de vele vrijwilligers die zich inzetten in de sociale kruideniers van harte bedanken. Hun enorme inzet en gedrevenheid zorgt dat de sociale kruideniers kunnen bestaan én op een warme en professionele manier hulp bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Zeker de dag van vandaag is dit meer dan ooit nodig!’

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Bron: Sociaal Winkelpunt vzw

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!