De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tielen veegt met  “Kempenzonen” papier

Tielen veegt met “Kempenzonen” papier

maandag 15 maart 2010 14:44
Spread the love

Zelfs in het kleinste kamertje denkt de Tielenaar aan zijn fanfare. Dit blijkt uit de grote hoeveelheid WC papier die de Kempenzonen in hun dorp verkopen. Op zaterdag, 13 maart is de koopwaar aan de huis geleverd.

We moeten ook activiteiten als deze organiseren om aan voldoende werkingsmiddelen te raken.” getuigt organisator Willem Wouters. “De verkoop van het toiletpapier is voor onze vereniging een zeer belangrijke bron van inkomsten. We zijn zeer blij met de manier waarop deze actie onthaald wordt in Tielen. Op een totaal van 1491 gezinnen, hebben we dit jaar meer dan 1300 pakken verkocht.”

Over het waarom hoeft Willem niet lang na te denken. “Je moet weten wat je verkoopt: We hebben vooraf verschillende soorten getest en er het beste uitgekozen. De mensen voelen zich pas echt op hun gemak met papier van de fanfare op het gemak.”

De actie prijkt al meer dan 20 jaar op de agenda. “Het initiatief kwam in 1989 van onze jeugbrassband.” vervolgt Willem. “De jeugd heeft geen aparte kas maar we vinden het belangrijk dat ieder lid een bijdrage levert in de werking van de vereniging. Sinds 2006 gaan ook de leden van het drumteam en enkele werkende leden mee op pad.”

Een vereniging als de Kempenzonen drijft op de inzet van zijn leden en op de sympathie vanuit de dorpsgemeenschap. Dat er ook volgend jaar een vervolg komt staat nu al vast.

Meer info: www.kempenzonen.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!