De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

@Theo

@Theo

donderdag 31 maart 2016 11:15
Spread the love

Ik hoorde dat je nieuwkomers een contract wil laten ondertekenen die hen verplicht te integreren, zo niet moet men het land verlaten. Dat roept enkele vragen bij mij op.

Wat is de definitie van iemand die geïntegreerd is?

Hoe moet je aantonen dat je geïntegreerd bent?

Welke Romeinse keizer beslist of je al dan niet geïntegreerd bent?

Wat met mensen die dat contract niet wensen te ondertekenen?

Wat met Belgen die niet geïntegreerd zijn?

Betreft het geen maatregel die maakt dat mensen die zijn zoals jij welkom zijn, maar zij die een andere cultuur beleven of liever asociaal zijn niet?

Kan je makkelijk integreren in een regio waar een aanzienlijk deel van de mensen je niet wil?

 

Theo, ik vind het contract dat nieuwkomers moeten ondertekenen een schandalig autoritaire, bureaucratische maatregel. Ze wil aan de hand van een verplicht contract mensen kneden tot wie de overheid wil dat ze zijn. De overheid die zo ver in de persoonlijke leefwereld van het individu opdringt gaat veel te ver. De vrijheid stopt wanneer je die van andere beperkt, maar door ‘niet te integreren’ doe je niemand kwaad. Je beleeft misschien een andere cultuur dan de Vlaamse of bent asociaal, wel dat is je goed recht. Je mag jezelf zijn, je moet je houden aan de wetten, maar je moet niet zijn wie de anderen willen dat je bent. 

Was vrijheid trouwens geen van de basiswaarden van de liberalen? Of zijn zij alleen voor vrijheid wanneer het hun achterban, de zelfstandigen, uitkomt?

take down
the paywall
steun ons nu!