De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Theo Francken

Theo Francken

donderdag 10 maart 2016 14:23
Spread the love

Geachte Mijnheer Theo Francken,

Een groot deel van het asielbeleid is gekoppeld aan het buitenlands beleid, Een goede zaak zou zijn mocht men dit kunnen scheiden en meer professionele werken, Vooral de moeite waard voor zij die een duidelijk politiek, religieus of oorlogsvluchteling is en die tenslotte geen enkele bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Men kan op dergelijke manier van werken een betere kans krijgen op voorwaarde dat alle kansen van integratie benut zijn.

U staat nu aan de vooravond van een historische verandering inzake een vluchtelingenbeleid. U kan deze vluchtelingen beschouwen als vrienden die dit land moeten verdienen mede door te investeren om hun energie te kanaliseren om zo een belangrijke bouwsteen van de maatschappij te zijn en mede het nieuwe land te beschermen in zijn democratie.

Deze vluchteling kan morgen je buurman, je collega, sportvriend of zelfs je familie worden. Samen kunnen we met vereende krachten dit België opbouwen en beschermen zelfs als je Jan of Mohammed noemt, er verschillend uitziet of religieus en politiek andersdenkend bent.

Ik heb een aantal constructieve ideeën die ik graag met u wil delen die zowel een oplossing biedt met het groeiend aantal vluchtelingen en een minder hoge kost voor de staat. Dit hangt sterk af van hoe wij de kennis en vermogen van vluchtelingen kunnen investeren en zoeken naar concrete oplossingen. Dit zou een echte integratie kunnen betekenen aan zowel beide kanten.

Interviews door het Generaal Commissariaat worden uitgevoerd om de asiel redenen onderzoeken nodig een grote bemanningen werk en inspanning. Intervieuws door het CGSA en beslissingen worden genomen bijna uitsluitend door mensen van hier ! Door meer mensen te betrekken die van origine hetzelfde zijn als de vluchteling samen met mensen van hier zou men de kloof kunnen verkleinen en gerichter kunnen zoeken naar waarheid in de asielprocedure.

Een dergelijk team weet meer over kleine details en zijn zich bewust van de geloofwaardigheid van een verhaal alsook de controle van administratie. Met dergelijk team toont België zijn erkenning aan allochtone burgers en door ze te laten meebeslissen in eventuele erkenningen. Uiteraard is dit team onderworpen aan een degelijke screening en evaluatie dat op geregelde tijdstippen onderworpen aan evaluaties.

Op dergelijke manier van werken kan men procedures inkorten en heeft men geen nood aan officiële vertalers wat leidt tot een substantiële verlaging van de werkingskosten.

Geef het vertrouwen aan mensen die in staat zijn om mee te werken aan een dergelijk beleid. Tenslotte bent u verantwoordelijk, in uw functie van staatssecretaris, voor dit hele land en niet enkel voor een partij.

De moeilijkste literatuur in de wereld is kinderliteratuur ! Als je het leest lijkt het simpel, je denkt ik kan beter tot je het probeert dan is er niets moeilijker. De eenvoud in zijn woorden maakt het juist zo moeilijk. Een beetje zoals een asielcentrum het lijkt eenvoudig met bed, bad en brood ! Maar achter die eenvoud schuilt voor velen een nieuwe start of voor sommigen een afsluiting van een hoofdstuk. Mocht men in deze centra meer kunnen investeren in vluchtelingen gericht op een beter resultaat dan kan dit resulteren in een betere stabiliteit en welvaart voor België zonder enige last op de begroting,

Met vriendelijke groeten

Mohammed Alsaftawi

take down
the paywall
steun ons nu!